Регистър на сдруженията на собствениците по зуесДата26.10.2018
Размер191.5 Kb.

Регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС
№ по ред

Регистрацио-нен номер

Наименование

Адрес

Предмет на дейност

Срок

Пред-ставени ид. части в % от етажна собственост

Членове на управителния съвет

Начин на представител-ство

1

1/03.02.2015

„Свиленград-кв. Изгрев-бл. 8”

гр. Свиленград, кв. Изгрев, бл. 8

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсроч-но

77.141

Председател:

Горан Иванов Атанасов


Членове:

Лина Георгиева Добрева

Христо Добрев Стефанов

Ангелина Огнянова Димитрова

Величка Делчева Лозанова


заедно

2

2/10.02.2015

“Свиленград - Изгрев - бл.4” 

 гр. Свиленград,

кв. “Изгрев”

бл.4


 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 67.662

Председател:

Владимир Живков Шопов


Членове:

Станка Иванова Камбурова

Пейка Богданова Господинова


 заедно и поотделно

3

 3/11.02.2015

 “Свиленград, ул. Васил Друмев № 8”

 гр. Свиленград

ул. “Васил Друмев” № 8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-

но


 68.957

 Председател:

Николай Чанков Николов


Членове:

Красимир Илиев Балджиев

Георги Христов Георгиев


 заедно и поотделно

4

4/12.02.2015  

 “Град Свиленград, Община Свиленград, Хасковска област, ул.Граничар” № 166

 гр. Свиленград,

Ул.”Граничар” № 166  Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 72,189

 Председател: Валентина Ставрева Кабаиванова
Членове:

Андон Илиев Андонов

Недялко Карев Русев

Стоян Янчев Стоянов

Елена Иванова Гуджева


 заедно и поотделно

5

 5/12.02.2015

“Свилена-Свиленград-

ул.Ст. Стамболов 26-28”  гр. Свиленград,

ул.“Ст.Стамболов” № 26-28 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 67,251

 Председател:

Огняна Тенева Узунова


Членове:

Златка Атанасова Христова

Марин Тонев Славов

Васил Костадинов Василев

Мария Димитрова Стоянова


 заедно и поотделно

6

 6/17.02.2015

 “Димитър Благоев 6-8-

Свиленград” гр. Свиленград,

ул.”Д.Благоев” № 6-8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 69,7453

 Председател:

Георги Илчев Тонев


Членове:

Анелия Колева Пакова

Иван Георгиев Джигов

Гроздан Тодоров Ковачев

Радиана Колева Фотева


заедно и поотделно

7

 7/17.02.2015

 “Изгрев 7 Свиленград”

 гр. Свиленград,

кв.”Изгрев” бл.7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 69,093

 Председател:

Веселина Латунова Иванова


Членове:

Йордан Димитров Атанасов

Христо Петров Нашков

Костадин Георгиев Гилев

Пенка Йорданова Неделчева


 заедно и поотделно

8

 8/18.02.2015

“Свиленград, кв.”Изгрев, бл.2” 

гр. Свиленград,

Кв. “Изгрев” бл.2  Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

82.113

 Председател:

Николай Василев Чилингиров


Членове:

Анастасия Господинова Илчева

Борис Георгиев Борисов


заедно и поотделно 

9

 9/20.02.2015

“Свиленград “България” 123 

 гр. Свиленград, бул. “България” № 123

  Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 89%

 Председател:

Янко Димитров Чокоровуправи-тел 

10

 10/27.02.2015

“Свиленград- Изгрев бл.3” 

гр. Свиленград,

кв.”Изгрев” бл.3  Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 80,875

Председател:

Тодорка Иванова Иванова


Членове:

Ваня Николова Минкова

Васил Тодев Тодев 


 заедно и поотделно

11

 11/12.03.2015

 “Свиленград - Родина 14”

 гр. Свиленград, ул. “Родина” № 14

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 76,445

 Председател:

Марияна Христова Петрова


Членове:

Леонид Димитров Леонидов

Георги Господинов Москов


заедно и поотделно

12

 12/04.12.2015

 “Град Свиленград-квартал Простор 4”

 гр. Свиленград, кв. “Простор” бл.4

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 90,1591

 Председател:

Георги Атанасов Георгиев


Членове:

Свилен Василев Стефанов

Галина Иванова Янакиева


 заедно и поотделно

13

 13/04.12.2015

 “Простор 5 Свиленград”

 гр. Свиленград,

кв.”Простор” бл.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

 93,208

 Председател:

Димитър Желев Желев


Членове:

Гергана Тодорова Стоянова

Андон Кръстев Андронов


 заедно и поотделно14

14/04.12.2015

“Бурденис № 8 гр.Свиленград”

гр.Свиленград

ул.”Бурденис” № 8 вх.А и Б Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

96.481

Председател:

Желязко Славов Желязков


Членове:

Грозденка Аспарухова Дюлгерова

Стелена Димитрова Ангелова


 заедно и поотделно

15

15/08.12.2015

“гр.Свиленград

ул.Стефан Стамболов 16”
гр.Свиленградобщина Свиленград, ул.”Стефан Стамболов” № 16

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

84,15

Председател:

Елена Паскова Христова


Членове:

Георги Асенов Георгиев

Димитър Вангелов Вангелов


заедно и поотделно 

16

16/11.12.2015

“Свиленград Простор” бл.8

гр.Свиленград

кв.”Простор” бл.8  Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

79,7724

Председател:

Дамян Златанов Георгиев

Членове:

Росен Михайлов Забиров

Иван Панайотов Ангелов


заедно и поотделно

17

17/11.12.2015

“Свиленград - Простор 7”

гр.Свиленград

кв.”Простор” бл.7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

85,029

Председател:

Росица Христова Миткова


Членове:

Иванка Георгиева Костадинова

Нася Тодорова Георгиева


 заедно и поотделно

18

18/11.12.2015

“Панда - Свиленград кв.”Простор” бл.12

гр.Свиленград

кв.”Простор” бл.12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

100

Председател:

Атанас Георгиев Кърчев


Членове:

Росен Стоянов Атанасов

Илиана Валентинова Иванова


заедно и поотделно

19

19/11.12.2015

“ул.Септем-врийци, бл.12 – Свиленград”

гр.Свиленградул.”Септем-врийци” бл.12

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

91,64

Председател:

Цветан Иванов Налбантов


Членове:

Веселина Николова Дренска

Георги Фотев Минков


 заедно и поотделно

20

20/11.12.2015

“ул.Д-р Страшимир Дочков” № 18, вх.А и Б, гр.Свиленград

гр. Свиленград,

ул.”Д-р Стр.Дочков” № 18 вх.А и Б Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

95,454

Управител:

Димитър Вълков Димитров управи- тел21

21/12.12.2015

“Марица – гр. Свиленград ул.”Йордан Йовков № 2”

гр.Свиленград

ул.”Й.Йовков” № 2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

78,874

Председател:

Мавроди Михайлов Добчев


Членове:

Атанас Добрев Грозев

Иван Атанасов Илиев


 заедно и поотделно

22

22/12.12.2015

“гр.Свиленград

кв.”Простор” бл.9”гр.Свиленград

кв.”Простор” бл.9 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

85,34

Управител:

Надя Николова Янакиевауправи -тел

23

23/14.12.2015

“гр.Свиленград,бул.България № 132

гр.Свиленград,община Свиленград,

бул.”България” № 132  Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

94,36

Председател:

Антон Пенчев Стоянов


Членове:

Михаил Христов Михайлов

Стоян Георгиев Шопски


заедно и поотделно

24

24/15.12.2015

“Простор -2 -2015 Свиленград”

гр.Свиленград,ж.к.”Простор” бл.2

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

80,543

Председател:

Енчо Илиев Енев


Станка Христова Цанкова

Антон Недялков Димитров заедно и поотделно

25

25/15.12.2015

“Победа гр.Свиленград,

ул.”Ген.Скобе-лев” № 10гр.Свиленград ул.”Ген.Скобелев” № 10 бл.10

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

76,805

Председател:

Митко Георгиев Щерев


Членове:

Петър Мавродиев Драганов

Ива Янакиева Теофарова - Георгиева


заедно и поотделно

26

26/15.12.2015

“Генерал Скобелев № 29 - гр. Свиленград”

гр. Свиленград,

ул.”Ген. Скобелев” № 29 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

88,747

Председател:

Живка Атанасова Иванова


Членове:

Димитър Василев Димитров

Сашо Вълчев Колев


 заедно и поотделно

27

27/15.12.2015

“Простор блок 1 гр. Свиленград”

гр. Свиленград, ж.к. Простор бл.1

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

85,519

Управител:

Георги Иванов Стефанов управи- тел28

28/16.12.2015

“кв.”Изгрев” бл.6 гр.Свиленград”

гр.Свиленград кв.”Изгрев” бл.6

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

100

Председател:

Катя Костадинова Кирева


Членове:

Абил Закка Мухамад Каяли

Красимира Николова Георгиева


 заедно и поотделно

29

29/16.12.2015

“Свиленград Простор 6”

гр.Свиленград

кв.”Простор” бл.6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

97,70

Председател:

Димитър Георгиев Арабаджиев


Членове:

Диана Лазарова Раева

Иван Георгиев Димитров


Заедно и поотделно

30

30/18.12.2015

“Демир Добрев -гр.Свиленград, ул.”Васил Левски” 23

гр.Свиленград, ул.”Васил Левски” № 23

  Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

87,558

Председател:

Славко Михайлов Ходжев


Членове:

Николай Тодоров Манолов

Атанас Димитров Язанов


заедно и поотделно

31

31/18.12.2015

“Свиленград, Одрин бл.2”

гр.Свиленград,ул.”Одрин” бл.2


 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

83,215

Председател:

Диян Петров Петров


Членове:

Веселин Борисов Борисов

Василка Стоева Чакърова


 заедно и поотделно

32

32/21.12.2015

“Свиленград Родина 13”

гр.Свиленград, ул.”Родина” № 13

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

79,034

Управител:

Павлин Панов Стоевуправи-тел

33

33/22.12.2015

“Блок 6,гр.Свилен-град, ул.Одрин”

гр.Свиленград

ул.”Одрин” № 6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

72,743

Председател:

Иглика Емилова Христова


Членове:

Татяна Диянова Петрова

Златина костова Сарафова


 заедно и поотделно

34

34/22.12.2015

“Свиленград-Младост 4”

гр.Свиленград, ул.”Младост” бл.4 вх.Б и В

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

90,319

Управител:

Красимира Николова Пархова управи- тел

35

35/23.12.2015

“Свиленград – Георги Бенковски 13”

гр.Свиленград, ул.”Георги Бенковски” бл.13 вх.А и Б

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

81,37

Управител:

Петранка Георгиева Петрова управи-тел

36

36/23.12.2015

“Свиленград – Простор 3”

гр. Свиленград, кв.”Простор” бл.3

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

85,533

Управител:

Даниела Йорданова Камбуровауправител

37

37/28.12.2015

„Сухата река”-гр.Свиленград ул.”Д.Благоев” №16 вх.А и Б”

гр.Свиленград ул.„Д.Благоев” №16 вх.А и Б

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

69,267

Председател:

Невена Илчева Радкова


Членове:

Димитрина Костова Тодорова

Кирчо Христов Гърков


 заедно и поотделно

38

29/11.01.2016

„Младост 2-гр.Свиленград”

гр.Свиленград

ул.”Младост” бл.2, вх.А, вх.Б, вх.В Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

100

Управител:

Димитър Богомилов Божиновуправител39

39/26.01.2016

„Изгрев, бл.9, Свиленград”

гр.Свиленград,кв.”Изгрев” бл.9

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

100

Председател:

Боянка Николова Колева

Членове:

Мая Пеева Станкова

Димитрина Костадинова Георгиева


заедно и поотделно

40

40/27.06.2016

„Ген.Скобелев 14-Свиленград”

гр.Свиленград, ул.”Ген. Скобелев” №14 бл.14 вх.А и вх.Б

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

100

Председател:

Ангел Костов Георгиев

Членове:

Недялка Димитрова Калчорова

Марин Анастасов Скерлев


заедно и поотделно

41

41/14.07.2016

„Свиленград, Хр. Шишманов 67”

гр.Свиленград ул.”Христо Шишманов” №67, вх.А и вх.Б

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

89,036

Управител:

Стефан Стефанов Крушев управител

42

42/15.07.2016

„Свиленград-Изгрев 5”

гр.Свиленград

кв.”Изгрев” бл.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

82,331

Председател:

Цвета Нанкова Кръстева


Членове:

Христо Георгиев Петров

Валентина Михайлова Димитрова


Заедно и поотделно43

43/02.08.2016

„Свиленград, Хр.Шишманов 65”

гр.Свиленград, ул.”Христо Шишманов” №65

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

82,67

Управител:

Златка Георгиева Димова управи-тел

44

44/08.08.2016

„Съседи-ул.Одрин, бл.4 гр.Свиленград”

гр.Свиленград, ул.”Одрин” бл.4

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

72,865

Управител:

Надя Христова Георгиевауправител

45

45/08.08.2016

„Коприна гр.Свиленград ул.Г.Скрижовски 10”

гр.Свиленград ул.”Г. Скрижовски” 10

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

90.827

Управител:

Стефан Христов Крушев управител

46

46/18.08.2016

„Свиленград ул.Ген.Скобелев 12”

гр.Свиленград

ул.”Ген. Скобелев” №12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

100

Председател:

Гергана Димитрова Георгиева


Членове:

Красимир Станоев Скоклев

Юлиан Колев Узунов


Заедно и поотделно47

47/31.08.2016

„Свиленград кв.Изгрев бл.1”

гр.Свиленград, ул.”Изгрев” бл.1

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

86.74

Управител:

Йорданка Тодорова Илиева управи-тел

48

48/10.11.2016

“България 106 Свиленград”

гр.Свиленград, бул.”България” №106

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

100

Управител:

Петя Стоянова Цветковауправител

49

49/21.11.2016

„Свиленград кв.Изгрев бл.10”

гр.Свиленград кв.”Изгрев” бл.10

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

86.78

Председател:

Теменужка Петрова Георгиева


Членове:

Петко Желязков Пачов

Пенка Стоянова Стоянова


 заедно и поотделно

50

50/01.12.2016

„Съседи –Свиленград ул.В.Левски-48а ул.Отец Паисий-13”

гр.Свиленград

ул.”В. Левски” №48а Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

 безсроч-но

100

Управител:Тоня Стоянова Дерменджиева

управител

51

51/14.03.2017

“Свиленград ул.Генерал Скобелев №27 и ул.Васил Левски №49”

гр.Свиленградул.„В.Левски” № 49, ет.2

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсроч-но

100

Управител: Денка Иванова Шидерова

управител

52

52/29.03.2017

“Свиленград ул.Генерал Скобелев №23”

гр.Свиленградул.„ Генерал Скобелев” № 23

Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост

безсроч-но

100

Управител: Диана Колева Кирева

управител

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница