Регистрационен формуляр за артисти на свободна практикаДата08.05.2018
Размер41.83 Kb.
#68985

Регистрационен формуляр

за артисти на свободна практика

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АРТИСТА

1. Основна информация

име на артиста

(на български)


име на артиста

(на английски)


адрес за кореспонденция (моля, добавете град и пощенски код)
телефон
факс
електронна поща
интернет страница
НПО в които членувате и длъжност, както и Търговско дружество, в което имате дял или управлявате.

2. Профил на артиста

образование


учебно заведение
специалност
година на завършване
Моля, добавете тази графа толкова пъти, колкото е необходимо.

последващо образование

(моля, посочете значими за вас семинари, специализации и др.)


години опит на свободна практика

кратко описание на вашите творчески интереси

(до 600 знака)


поле на дейност

(моля, посочете в кои сфери на изпълнителските изкуства работите)


целева група

(моля, посочете основните обществени групи, към които е насочена дейността ви)


трудов статус (отбележете с „х”)

работещ на трудов договор
работещ на граждански договор
Безработен
Друг


Посока, по която бих могъл да допринеса и да работя в АСТ

(отбележете с „х” от едно до три полета)Медийни партньори, стратегия и дейност
Контакти и срещти с институции в страната - Министерство на културата
Контакти и срещти с институции в страната - Столична община
Техническа част - блог, лого, обработка на документи (word, excel, adobe, Photoshop и др.)
Анкети – промотиране и обработка на данни
Проекти – идеи и подготовка на прояви, инциативи и проекти
Театри – проучвания, стратегии, срещи и преговори
Членство – промотиране и обработка на данни
Външни контакти, дейности и политика
Друга (моля, посочете) -

Моля посочете имената (заедно с координати) на три активни културни организации, които според вас трябва да бъдат включени в Каталог на неправителствените организации в сферата на театъра и изпълнителските изкуства

1.

2.


3.  1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА АРТИСТА

  1. Декларирам, че попълнените в този регистрационен формуляр данни са верни и пълни.

  2. Декларирам, че приемам общите условия и задължения за членство, посочени в устава на АСТ.

  3. Декларирам, че съм запознат/а и приемам устава на АСТ.

  4. С този регистрационен формуляр декларирам своето желание за приемане за член на АСТ- „Асоциация за свободен театър - сдружение на свободно практикуващи професионални театрални групи” – София 2009.

Дата: ... Подпис: ...
Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница