Регистрацията, както и изпращането на резюметата и пълния текст на докладите се извършва само на web- сайта на конференциятаДата21.01.2018
Размер52.17 Kb.
регистрацията, както и изпращането на резюметата и пълния текст на докладите се извършва само на WEB- сайта на конференцията.

Статиите се публикуват след положителни рецензии.
Статиите (основен текст и цитирани източници) в пълен обем до 6 страници се изпращат като doc файл (версия Word - 2000 до Word - 2007) при спазване на следните параметри:
Font - Times New Roman. (Font Size 12, Normal, Justified)

Page size - А4 (210/297 mm), Portrait

Margins - Тор: 2,5 cm, Bottom: 2,5 cm, Left: 2,5 cm, Right: 2,5 cm

First line indent -1,25 cm.(отстъп за нов ред)

Spacing – Single
Първият ред в заглавната страница започва на 4 см от горния край на листа (равняващи се на 10 празни реда с шрифт Times New Roman, Font Size 10, Normal), в което място се помества логото (поставя се в редакцията)
Следва:

заглавие на доклада (Font Size 14, Centered, Bold, Главни букви)

един празен ред

автор(и) ( Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)

e-mail ( Font Size 10, Normal, Centered.)

един празен ред

организация (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)

адреси, (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)

държава, (Font Size 12, Bold, Italic, Centered., Главни букви)

един празен ред

ключови думи (Font Size 12, Italic, Justified)

резюме (Font Size 12, Italic, Justify) обем – от1300 до 1500 знака.

един празен ред

основен текст ( Font Size 12, Normal, Justified),

- фигури и диаграми (Font Size 10, Normal, Bold) - интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях.

Внимание: Цветните графики трябва да запазват яснотата си и при черно-бял печат!

- формули - подравнени вляво и номерирани от лявата страна на формулите с арабски цифри в кръгли скоби, изписани ясно и четливо

- таблици (Font Size 10, Normal, Bold) - интегрирани в текста, с номерация и наименование над тях.

Цитирани източници (Font Size 12, Normal, Justified) - в квадратни скоби по реда на цитиране в текста. Описание - съгласно стандарта.
Внимание: След края на доклада

три празни реда ( Font Size 11, една колона /width: 16см /)

на английски език

заглавие на доклада (Font Size 14, Centered, Bold, Главни букви)

един празен редавтор(и) ( Font Size 12, Bold, Centered.)

един празен редорганизация (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)

адрес, (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)

един празен редключови думи (Font Size 12, Italic, Justified)

резюме (Font Size 12, Italic, Justified)обем - от1300 до 1500 знака.

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА
Име, фамилия на автора(авторите) на доклада( Font Size 12, Bold, Centered.)

e-mail ( Font Size 10, Normal, Centered.)
научно звание и степен, точен адрес на институцията. ( Times New Roman – 12 pt, Bold, Italic)

държава, (Font Size 12 pt, Bold, Italic, Centered., Главни букви)
Ключови думи: (Font Size - 12 pt, bold) До 10 ключови думи. Текстът– 12 pt. Italic, Justified

Резюме: (Font Size – 12 pt, bold) - Текстът към резюмето – 12 pt. Italic, Justified

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛА
ВЪВЕДЕНИЕ ИЛИ УВОД
Основен текст - Times New Roman - 12pt. редовни, като всеки нов абзац е 1,25 cm вдясно.
раздел 2

Докладът може да е разделен на няколко раздела. В края на раздела се оставя по един празен ред.

Между отделните пасажи в текста не се оставят празни редове.

В доклада може да се използва “подреждане/ изброяване” (Format/ Bullets and Numbering) с определен стил. Пример:  1. първо номерирано изброяване на термини;

  2. второ номерирано изброяване на термини;

Пример за неномерирано подреждане/ изброяване:

  • първо неномерирано изброяване на термини;

  • второ неномерирано изброяване на термини;

При оформянето на таблиците използвайте менюто: “Table/Insert Table”. Таблиците се номерират последователно отгоре вдясно, като се използват арабските цифри. Когато са вмъкнати в текста, над и под тях се оставя по един празен ред.
Таблица 1

Измерване

ДанниФормулите се пишат посредством “Equation” или друг програмен продукт (Math Type) и се номерират последователно (с арабски цифри, в малки скоби) от дясната страна.

(1)

Чертежи/ графики - номерират се последователно, отдолу центрирано, като се използват арабските цифри. Когато са вмъкнати в текста, над и под тях се оставя по един празен ред. Когато се вмъква графичен обект/ снимка/ *.tiff или *.jpg обект в доклада, който ще се публикува, използвайте “Insert/ Picture”.

Пример:


Фиг.1 Тест

Литература:

Описанието на литературата трябва да съдържа: пореден номер в квадратни скоби […], фамилия и инициали на автора (авторите), наименование, том (част), място на издаване, година на издаване.


Пример:
[1] Назаренко О. К. и др. “Электроннолучевая сварка“. М. „Машиностроение” 1966, 128 стр.

[2] Трифонов Т., Счетоводен анализ на фирмата, ИК Сиела, София, 2000

[3] Савов С., Финансов анализ на дейността на фирмата, ИК Сиела, София, 2007

[4] Kraiss K. Advanced man-machine interaction (Fundamentals and implementation). Springer Berlin Heidelberg New York, ISBN-10 3-540-30618-8.


Докладите се изпращат от сайта site http://MTC-aj.com от менюто „Публикуване в списанието”

Внимание:

три празни реда ( Font Size 12)

на английски език

заглавие на доклада (Font Size 14, Centered, Bold, Главни букви)

един празен ред

автор(и) ( Font Size 12, Bold, Centered.)

един празен ред

организация (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)

адрес, (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)

един празен ред

ключови думи (Font Size 12, Italic, Justified)

резюме (Font Size 12, Italic, Justified) Обемот 1300 до 1500 знака.
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница