Registration card of foreignerДата20.02.2017
Размер82.14 Kb.
#15398

АДРЕСНА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ

REGISTRATION CARD OF FOREIGNERГражданство

Nationality:

ЛНЧ:

Personal number

ЕГН:

Citizen numberПол

МЖ


Set
MF


_____________________________________________________________________________________

имена по реда на изписване в документа за самоличност - на латиница

Names - in the order they are written in the identity document (with la tin letters)

_____________________________________________________________________________________

имена на кирилица - попълва се служебно Names with Cyrillic: letters - written by the official


Роден (a)

Date and place of birth : _______________________________________________________________________________________дд/мм/гггг dd/mm/yyyy държава country

Документ Издаден на :

за самоличност Date of issue:

Identify document: ______________________________________________________ Валиден до:

серия, номер, държава/ series, number, country Date of expiry:

Цел на пребиваване

Purpose of stay:

Адрес: Област:

Address: Region:

Служебна информация

Official information

Регистриран в

Дата на регистрация

Община

Municipality:

Гр./село

Town/Village:

Ж.к.

Housing estate:

Бул./ул.

Blvd./Street: №

Блок

Block of flats: №

Bx. . Ап.

Entrance: Floor: Flat:

Подпис на чужденеца

Foreigner's signature:

Домакин

(имена):

М

Ж

ЕГН/ЛНЧ :

Подпис на

домакина

Хотел, ....................................................................................

място за подслон: наименованиеПодпис

на регистратора:
АДРЕСНА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ

REGISTRATION CARD OF FOREIGNERГражданство

Nationality:

ЛНЧ:

Personal number

ЕГН:

Citizen numberПол

МЖ


Set
MF


_____________________________________________________________________________________

имена по реда на изписване в документа за самоличност - на латиница

Names - in the order they are written in the identity document (with la tin letters)

_____________________________________________________________________________________

имена на кирилица - попълва се служебно Names with Cyrillic: letters - written by the official


Роден (a)

Date and place of birth : _______________________________________________________________________________________дд/мм/гггг dd/mm/yyyy държава country

Документ Издаден на :

за самоличност Date of issue:

Identify document: ______________________________________________________ Валиден до:

серия, номер, държава/ series, number, country Date of expiry:

Цел на пребиваване

Purpose of stay:

Адрес: Област:

Address: Region:

Служебна информация

Official information

Регистриран в

Дата на регистрация

Община

Municipality:

Гр./село

Town/Village:

Ж.к.

Housing estate:

Бул./ул.

Blvd./Street: №

Блок

Block of flats: №

Bx. . Ап.

Entrance: Floor: Flat:

Подпис на чужденеца

Foreigner's signature:

Домакин

(имена):

М

Ж

ЕГН/ЛНЧ :

Подпис на

домакина

Хотел, ....................................................................................

място за подслон: наименованиеПодпис

на регистратора:Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница