Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 гстраница1/7
Дата04.01.2018
Размер410.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Указания
на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите
във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.
относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ 3

РАЗДЕЛ А: РЕЖИМ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ 5

РАЗДЕЛ Б: РЕЖИМ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 7

РАЗДЕЛ В: ЕТИКЕТИРАНЕ 9

РАЗДЕЛ Г: ДОКЛАДВАНЕ НА ПОДОЗРИТЕЛНИ ТРАНЗАКЦИИ, ЛИПСИ И КРАЖБИ 12

РАЗДЕЛ Д: РОЛЯТА НА ТОЧКАТА(ИТЕ) ЗА КОНТАКТ НА ФИРМАТА 16

РАЗДЕЛ Е: ОРГАНИЗАЦИОННА УРЕДБА 18

РАЗДЕЛ Ж: АДМИНИСТРАТИВНИ СИСТЕМИ 20

РАЗДЕЛ З: СИГУРНОСТ НА ОБЕКТИТЕ / СКЛАДОВЕТЕ / УПОТРЕБАТА 22

РАЗДЕЛ Ц: КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ТОЧКАТА(ИТЕ) ЗА КОНТАКТ 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — Регламент (ЕС) 98/2013 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Регламент (ЕС) 98/2013 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — Формат на разрешително 30

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Превод на текст за етикет 32

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 — Допълнителни указания и други наименования на конкретни вещества в приложенията към Регламента 33ВЪВЕДЕНИЕ

В съвременното общество съществуват различни типове химикали, които се използват ежедневно в широк набор от промишлени процеси, професионални дейности, както и в мащабния и разнообразен потребителски сектор. Химикалите се използват като междинни съединения за производството на други химикали, като разтворители на материали, производство на продукти като например бои, като хранителни съставки и като крайни продукти като например почистващи разтвори. По-голяма част от тези химикали се търгуват между предприятията (B2B) за законни цели. Търговията между предприятията и потребителите (B2C) често се отнася за смеси от продукти. Някои от химикалите обаче притежават потенциал за злоупотреби за нелегално производство на „взривни вещества, произведени в домашни условия или импровизирани взривни вещества“.


Терористи и други престъпници рядко имат възможността или познанията да произведат съставките на прекурсора, необходими за производството на взривни вещества, произведени в домашни условия, но вместо това разчитат да ги закупят от свободния пазар или да ги отклонят от законосъобразно използване.
Престъпниците не се нуждаят непременно от закупуването на големи количество от тези вещества. Сравнително малки количества могат да бъдат достатъчни за производството на значително количество взривни вещества с помощта на лесно достъпни познания и оборудване.
Поради тази причина се наложи да се ограничи достъпа до прекурсори на взривни вещества, с които може да се злоупотребява, включително прекурсорите, които могат да бъдат извлечени от смеси. Този извод доведе до приемането на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.
Рискът от злоупотреба зависи частично от:

Като цяло, производителите на взривни вещества, произведени в домашни условия, предпочитат по-високата концентрация на прекурсора в разтвора или сместа. Следователно, в случай че прекурсорът не е посочен на етикета със съдържанието, поради твърде ниската концентрация, потенциалът му като цяло не представлява интерес за престъпниците. Освен това, простите смеси, т.е. смеси, съдържащи малък брой вещества или вещества в прости разтвори, биха били предпочитани пред сложните смеси, т.е. смесите, съдържащи много на брой вещества.
Обхват
Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества установява хармонизирани правила относно предоставянето, въвеждането, притежаването и използването на вещества или смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества, с оглед на ограничаването на наличността им за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни транзакции, значителни липси и кражби по цялата верига на доставки.

Член 4, параграф 1 от регламента определя строг режим на контрол върху редица вещества. Той налага забрана върху продажбата и използването на прекурсори на взривни вещества и гласи, че: прекурсори на взривни вещества под ограничение не се предоставят, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител“ с концентрация над определената в Приложение 1 на регламента — за повече подробности вж. приложението.


Въпреки това, отделните държави — членки на Европейския съюз имат възможност да въведат изключения във връзка с член 4, параграф 1. Възможни са две изключения:


  1. Режим за издаване на разрешения

  2. Режим за регистрация

Понеже само това са изключенията, не всички държави — членки въвеждат режим за издаване на разрешения или режим за регистрация за масово потребление. В някои държави — членки масовите потребители нямат да има право да закупуват, използват или притежават продукти, съдържащи веществата, описани в приложение 1 с концентрация над определените граници.


Освен това, член 9 на Регламента налага задължение на икономическите оператори да докладват на националните точки за контакт, определени от органите на съответната държава — членка, относно подозрителни транзакции, значителни липси и кражби на редица вещества или смеси.
Държавите — членки имат право да прилагат съществуващите национални регламенти в комбинация с Регламент 98/2013.
Пиротехническите изделия и лекарствените продукти, които се продават по предписание, са изрично изключени от обхвата на регламента (чл. 2.2.). Храните или хранителните продукти като цяло не съдържат висок процент прекурсори на взривни вещества под ограничение и поради тази причина не подлежат на спазване на изискванията на Регламента.
Цел
Настоящите насоки представляват консултативен документ, които е предназначен за улесняване и хармонизиране на изпълнението на изискванията на Регламента от страна на компетентните органи и икономическите оператори (раздели А–Г) и предлагат добри практики, които да подкрепят постигането на съответствие (раздели Д–Ц). Те отразяват най-добрите практики, определени от експертите на Постоянния комитет по прекурсорите.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница