Регламент: Всяка задача от 1 до 15 има само един верен отговор. "Друг отговор "Дата23.07.2016
Размер37.29 Kb.
#1668
ТипРегламент
СМБ- Секция „Русе”

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 24.04.2010 г.

3 клас
Регламент: Всяка задача от 1 до 15 има само един верен отговор. “Друг отговор ” се приема за решение само при отбелязан верен резултат. Задачи от 1 до 5 се оценяват с по 3т, задачи от 6 до 10 - с по 5т, задачи от 11 до 15 - с по 7т.

Времето за решаване е 120 минути.

Организаторите Ви пожелават успех!
Задача 1. Коя от фигурите има най-голяма обиколка, ако страните на триъгълника имат дължини 6, 8 и 10 мерни единици?

а) триъгълника б) квадрата в) правоъгълника г) друг отговорЗадача 2. Намерете най-голямото число, за което е изпълнено неравенството 78 – 2.( 56 - 32 ) + Х < 51:3 + 2.( 50 – 35 )

а)17 б) 16 в) 18 г) друг отговорЗадача 3. Петя си купила две кифли по 72 стотинки. Дала 2 лева. Колко стотинки са и върнали?

а)136 б) 138 в) 56 г) друг отговорЗадача 4. Иво умножил 4 и 5, извадил най-малкото нечетно двуцифрено число и получил двуцифрено число. Надя пресметнала израза 8 + 12:4 и получила 5. Кой от двамата е сгрешил?

а) Иво б) Надя в) нито един г) друг отговорЗадача 5. Петко изминал за два часа 12 километра. Колко километра е изминал за половин час?

а) 3 б) 6 в) 4 г) друг отговорЗадача 6. Петя и Ники са на кино от 14 часа и 15 минути. Прожекцията свършила в 16 часа и 23 минути. Давали са 8 минути реклама. Колко време е продължила прожекцията на филма?

а)2 часа и 23 минути б) 2 часа в) 2 часа и 15 минути г) друг отговорЗадача 7. Най-краткия път от А до В е означен с:

а) б) в) г) друг отговор


Задача 8. Фурна трябвало да произведе 441 козунака за 6 дни. Първите 3 дена произвеждала по 82 козунака. По колко козунака е трябвало да произвежда останалите дни, така че да изпълни поръчката?

а) 65 б) 63 в) 57 г) друг отговорЗадача 9. Ако броя на ъглите на 5 триъгълника намалим с броя на страните на 2 квадрата и един петоъгълник получаваме:

а) 12 б) 2 в) 4 г) друг отговорЗадача 10. От най-голямото двуцифрено число Бойко извадил числото записано с 4 десетици и 17 единици. Полученото число разделил на 3. Кое число е получил?

а) 17 б) 13 в) 14 г) друг отговорЗадача 11 Сборът на всички двуцифрени числа записани с помощта на цифрите 1,2,3 и 0 е:

а) 65 б)132 в)192 г) друг отговорЗадача 12 Племето киви е закодирало следните думи: задава–157, труд-2, речи-68, шава-97, затрудни –123. Как племето може да закодира изречението: Рени решава трудни задачи.

а) 63 697 23 158 б) 63 692 32 158 в) 63 697 23 185 г) друг отговорЗадача 13. В море има четири острова. От всеки остров излизат по три моста- единият свързващ острова със сушата, а другите два свързващи острова с други острови. Между два острова може да има само по един мост. Колко са всичките мостове?

а) 10 б) 8 в) 6 г) друг отговорЗадача 14. В автобус имало 11 пътника. На първата спирка слезли част от тях и се качили с 2 повече от слезлите пътници. На втората спирка се качили с 3 повече от слезлите. На третата спирка слезли половината от пътниците. Колко пътника са останали в автобуса?

а) 8 б) 10 в) 5 г) друг отговорЗадача 15. Госпожа Нинова боядисала яйца-червени, зелени и жълти. Дала на 3а клас половината от тях, на 3б половината от останалите. На 3в дала пак половината от останалите. Всеки път давала по равен брой червени, зелени и жълти яйца. За нея са останали 2 червени и 4 жълти яйца. Колко са били зелените яйца?

а) 10 б) 14 в) 6 г) друг отговор


ВАЖНО! Награждаване на първенците e на 27. 04. 2010 от 18.10 часа в МГ”Баба Тонка”- Русе Очаквайте класиране и отговорите на задачите на http://smb-ruse.com или http://cutnt-ruse.com

ВМС 24..04.2010

Решения на задачите

3 клас


1-а; 2-б;3-в;4-г-и двамата;5-а;6-б; 7-в;8-а;9-б;10-в;11 -г;12-а;13-б;14-а;15-б

Зад.1 Обиколките на фигурите са: на триъгълника - 24, на квадрата - 20, на правоъгълника - 22

Зад.2 30+Х<47 Х=16

Зад.3 Двете кифли струват 144 стотинки. Върнали са и 56 стотинки.

Зад.4 4.5-11=9 и 8+12:4=11. Сгрешили са и двамата.

Зад.5 За един час е изминал 6 км. За половин час - 3 км.

Зад.6 Цялата прожекция е траела 2 часа и 8 мин. Рекламата е 8 мин. Прожекцията на филма е 2 часа.

Зад.8 Първите 3 дена фурната е произвела 3.82=246 козунака. За останалите 3 дена е трябвало да произведе още 441-246=195 козунака. Всеки ден трябва да прави 195:3=65 козунака.

Зад.9 В 5 триъгълника има 15 ъгъла. Страните на 2 квадрата и 1 петоъгълник са 13. Получаваме 15-13=2

Зад.10 Разликата на двете числа е 99-57=42.Разделяйки 42:3 получаваме 14.

Зад.11 Двуцифрените числа са: 10,11,12,13,20,21,22,23,30,31,32,33. Сборът им е 258.

Зад.12 Племето киви закодира по следния начин сричките :за-1;да-5; ва-7;труд-2; ре-6; чи-8; ша-9; ни-3. Изречението се кодира 63 697 23 158

Зад.13 Между островите има 4 моста и 4 са свързващите ги със сушата общо 8 моста.

Зад.14 След първата спирка пътниците са станали 13, а след втората спирка-16. След третата спирка са останали 8 пътника.

Зад.15 Щом за г-жа Нинова са останали 6 яйца че на 3в клас е дала също 6 яйца. Понеже дава по равен брой от различните цветове , то тя е дала по 2 от всеки цвят. На 3б е дала 12 яйца по 4 от всеки цвят. На 3а е дала 24 яйца – по 8 от всеки цвят. Броят на зелените яйца е 8+4+2=14.
Каталог: velikdensko2 -> VEL 10
velikdensko2 -> Великденско математическо състезание 16. 04. 2011 5 клас
velikdensko2 -> Регламент: Всяка задача от 1 до 15 има само един верен отговор. "Друг отговор"
velikdensko2 -> Beликденско математическо състезание – 16. 04. 2011 6 клас
VEL 10 -> Beликденско математическо състезание – 24. 04. 2010 10 клас
velikdensko2 -> Задача Панделка е разделена на 5 равни части. С колко разрязвания е станало това без да сгъвате панделката?
VEL 10 -> Първа част всяка задача има само един верен отговор. „Друг отговор” се приема за решен, само ако е отбелязан верният резултат. Задачите се оценяват с по 2 точки


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница