Регламент: Всяка задача от 1 до 9 има само един верен отговор. „ Друг отговор се приема за верен само при отбелязан резултат. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, а от 4 до 6 с по 5 точкиДата25.07.2016
Размер41.63 Kb.
#5906
КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 8.12.2007
Време за работа: 120минути.

Регламент: Всяка задача от 1 до 9 има само един верен отговор. „ Друг отговор” се приема за верен само при отбелязан резултат. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, а от 4 до 6 с по 5 точки, задачите от 7 до 9 се оценяват с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки.ЗАДАЧИ ЗА 6 КЛАС
Зад 1. Стойността на израза 5.23-32.(12:4-1) е:

а) 67 б) 4 в) 22 г) друг отговорЗад 2. 2008- та цифра след десетичната запетая на десетичната дроб, равна на е:

а) 1 б) 8 в) 7 г) друг отговор.


Зад.3. Три кутии съдържат по един от следните предмети: монета, зарче и молив. Червената кутия е вдясно от молива, зелената кутия е вляво от бялата, зарчето е вдясно от червената кутия, а монетата е вляво от зарчето. В коя кутия е монетата?

а) в зелената б) в червената в) не може да се определи г) друг отговорЗад 4. Точките А и В изобразяват на числовата ос съответно числата -2 и .

Кое число изобразява т. М, която е среда на отсечката АВ?

a) -1 б)-2 в) -1 г) друг отговор.
Зад 5. Мартина и Антон учат в 6 клас. Мартина има толкова съученици, колкото и съученички, а броят на съучениците на Антон е от броя на съученичките му. Колко са учениците в 6 клас?

а) 27 б) 26 в) 25 г) друг отговор


Зад 6. Дадена е отсечката АВ = 16 см. Върху нея е взета точка М така, че дължината на АМ е 30 % от дължината на АВ. Построен е квадрат АВСД и точка М е свързана с върха С на този квадрат . Лицето на четириъгълника АМСД е :

а) 361кв. см б) кв. см. в) 1377кв. см. г) друг отговор.Зад 7. Кое е най-голямото от числата 3100 ;25 25 ; 475; 749 ; 1635

а)1632 б ) 475 в) 2525 г) друг отговор


Зад 8. Диагоналите АС и ВД на успоредника АВСД се пресичат в точка О.

Точката Е е средата на АО, а точка М е средата на ДЕ.

Ако лицето на успоредника е 64 кв. см, то лицето на триъгълника СЕМ е :

а)16 б)18 в)12 г) друг отговор.


Зад 9. Крачун и Малчо се разхождат заедно,като тръгват едновременно от едно и също място в една и съща посока. Крачката на Малчо е с 25 % по-къса от тази на Крачун, но затова пък той прави с 25% повече крачки от него.

След колко крачки на Крачун, Малчо ще бъде на 4 Крачунови крачки от него?

а) 72 б) 60 в) 50 г) друг отговор
Зад.10. Разстоянието между градовете Русе и Варна е 212,50 км. В 9 часа и 20 мин от Русе за Варна тръгнала лека кола, чиято скорост е такава, че изминава 60 км за 45 мин, а 1 час по-рано от Варна за Русе тръгнал камион, който се движи със скорост 62,5 % от скоростта на леката кола.

а) Намерете в колко часа и на какво разстояние от Варна е станала срещата им.

б) В колко часа разстоянието между двете превозни средства е било 19,5 км?

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 08. 12. 2007 Г.
ОТГОВОРИ - 6клас
Отговори и кратки решения:

Отговори:Задача

Зад.1.

Зад.2.

Зад.3.

Зад.4.

Зад.5

Зад.6

Зад.7

Зад.8

Зад.9

Отговор

в/

22


б )

8


б )

а )

-1а ) 27


б )

г) 3100

в ) 12

г ) друг отговор (64)


Зад1. Решение: 5.8 - 9.2 = 40 -18 = 22 Отг. в) 22

Зад.2 Решение: 2:13=0,(153846)

2008= 6.334 + 4 следователно 4 цифра в периода е 8 т.е. 2008 цифра в редицата е 8Отг. б) 8

Зад.3 Решение: зелена червена бяла

молив монета зарче Отг.: б) червенаЗад.4 Решение:

т.М изобразява числото

Отг.: а)

Зад.5 Решение: Нека x са момчетата в класа следователно x+1 са момичетата следователно x=13 момчета, а класа е 27 ученика Отг.: а) 27

Зад.6 Решение: АМ=30%.=5 AMCD трапец

кв. см.
Зад.7 Решение: 2525=550 475=2150=23.50=850 1635=470 3100=950

470<475=850 550<850 749<850 но 850<950

следователно 3100 е най- голямо Отг.: г) 3100

зад. 8 Решение: SOCD=SAOD=SABCD

SEOD=SAOD=SABCD

SECD=SOCD+SDEO=SABCD+SACD=SABCD

SECM=SECD=.SABCD==12cm2 Oтг.:в) 12


Зад.9 Решение:

1 Крач.крачка = 1 единица

1 Малч.крачка = 0,75 единици

За определено време Крачун прави 4 крачки = 4 единици

За същото време Малчо прави 5 крачки = 5.0,75=3,75 единици, т.е. 0,25 единици по-малко

След 4.4=16 Крач.крачки, Крачун ще бъде на 4. 0,25 = 1 крачка пред Малчо. Слдователно след 4.16 = 64 Крачуновски крачки Крачун ще бъде на 4 крачки пред Малчо - Отг: г) 64


Зад.10 Решение: а)V=60 : = 80 км/ч. V= 62,5%.80 = 50 км/ч. Нека след х часа от тръгването на леката кола , е станала срещата: 80х +50(х+1) = 212,5

130х = 162,5 х = 1,25 часа = 1 часа и 15 мин. Следователно срещата е станала в 10 ч и 35 мин.

На разстояние 2,25. 50= 112,5 км от Варна.

б) Нека след у часа преди срещата разстоянието между тях е 19,5 км.

80у + 50(у+1) + 19,5 = 212,5

130у=143 у= = 1час и 6 мин. Разстоянието 19,5 км между тях ще бъде в 10 часа и 26 мин преди да се срещнат.

Нека след z часа разстоянието между тях ще бъде 19,5 ,след срещата

80z + 50(z +1) – 19,5 = 212,5

130z = 21,5-50+19,5

130z = 182 z =1,4 часа = 1 час 24 мин Разстоянието 19,5 км между тях ще бъде в 10 часа и 44 минслед срещната.
Каталог: math -> wp-content -> uploads -> 2008
2008 -> Решения на задачите за подготовка за състезание
2008 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас състезание по математика „СВ. Николай чудотворец” – 02. 12. 2006Г. Тема за пети клас
uploads -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
uploads -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2008 -> Природоматематическа гимназия “акад. Н. Обрешков” – бургас със съдействието на училищното настоятелство на пмг
2008 -> З а д а ч и за домашна работа математика зип VІ клас
2008 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница