Реглед на стопанската политикастраница1/9
Дата09.10.2017
Размер0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Институт за пазарна икономика Октомври 2006, брой 298
П
Седмичник

© ИПИ http://www.ime.bg/pr_bg
реглед на стопанската политикаВ броя ще прочетете:
Проектобюджет 2007 – преглед, анализ, препоръки

Лорд Харис от Високия Кръст: не съвсем известни заслуги

Обява за конкурс за студентско есе
Институт за пазарна икономика е носител на Templeton Freedom Award за 2006 година.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2007 – ПРЕГЛЕД, АНАЛИЗ, ПРЕПОРЪКИИнститут за пазарна икономика


Октомври 2006 година


Светла Костадинова


Димитър Чобанов

Велико Димитров

Адриана Младенова

Методи В. Методиев

Георги Ангелов1

УВОД


В последните четири години правителството в България се наслаждаваше както много малко страни от Европа на значително преизпълнение на бюджетните приходи, които дори след извънредните разходи в края на годината оставяха значителен и постоянно растящ бюджетен излишък. В резултат на превишението на приходите над разходите в бюджета, правителството имаше реалната възможност да продължи да харчи огромни, постоянно нарастващи суми за отбрана, образование, здравеопазване, социално осигуряване и държавна администрация.

Идващата 2007 година поставя много предизвикателства пред правителството, бизнеса и гражданите. Пред управляващите има една фундаментална задача – да съумеят да задържат и насърчат икономическия растеж в една нова обстановка на европейски фондове и субсидии, преструктуриране на икономиката и промени на пазара на труд. Това задължава правителството да използва всички разумни и ефективни мерки за да улесни бизнеса и гражданите в адаптацията им. Тези реформи и политики налагат преосмисляне на работата на държавната администрация, преразглеждане на разходите на държавата за постигане на по-висока ефективност и оптимизиране на разходите без допълнително натоварване на икономическите субекти.

Добре съставеният бюджет според нас трябва да има няколко характеристики:


  • Хората и фирмите да се чувстват икономически по-свободни

  • Разходите да са по-ефективни и да се намали загубата и прахосването на средства

  • Възможност за обществен контрол във всеки един момент върху изпълнението на бюджета

Тази година Институтът за пазарна икономика издава за първи път пълен преглед на проекта за държавен бюджет за 2007 година. Освен анализ на предложените параметри ние предлагаме и насоки за реформи, които са реално осъществими. Считаме, че този преглед ще бъде от полза за правителството, за народните представители при обсъждането на проекта в пленарна зала и за всички, които искат да са информирани за намеренията на правителството и ефектите за икономиката.

В допълнение на този доклад, в началото на ноември ИПИ ще представи за четвърта поредна година Алтернативен бюджет 2007, който ще отразява предложенията ни за реформа, въплътени в държавния бюджет. Вярваме, че с тези инициативи Институтът ще помогне за един по-прозрачен и ориентиран към реформи и повишаване на благосъстоянието държавен бюджет.1. МАКРОРАМКА


Основен елемент при изготвянето на прогнозата за бюджета през следващата година е съставянето на макрорамката за него. Тя отразява ситуацията на вътрешния и на международните пазари и влиянието им върху икономиката на страната. Особено важни в случая са допусканията, тъй като неточностите в тях биха могли да доведат до съществени изменения в крайните резултати.

Допусканията, които са използвани при бюджета за 2007 г., са следните:  • Цена на петрола – 65-66 долара за барел;

  • Лихвени проценти в долари – 5-5.5%, в евро – 3-3.45%;

  • Среден курс на долара – 1.55 лева за долар.

Тези допускания са съобразени с развитието на световните пазари. Очаква се повишение на лихвите от страна на Европейската централна банка предвид факта, че инфлацията в Еврозоната вероятно ще бъде по-висока от поставената цел за нея. Икономиката на Съединените щати забавя растежа си през второто тримесечие на 2006 г., но сравнително високата инфлация вероятно няма да доведе до понижаване на основния лихвен процент от Федералния резерв. Прогнозата за лихвените проценти е пряко свързана с разходите за обслужване на външния дълг, но малките изменения няма да доведат до повишаване на разходите, което да застраши стабилността на бюджета.

Цената на петрола на международните пазари вероятно няма да се понижи предвид нарастващото търсене. В подобно допускане не може да се отчете влиянието на фактори с временно въздействие като урагани или политическа нестабилност в определени региони. Подобно допускане е реалистично, но все пак средната цена би могла да бъде леко повишена. Влияние върху цената на петрола за българския пазар няма да се наблюдава по линия на валутния курс, тъй като не се предвижда изменение в средната му стойност.

Резултатите от допусканията са следните:

Растеж на реалния БВП - 5.8%;

Растеж на потреблението - 4.4%;

Инвестиции – 30% от БВП;

Средногодишна инфлация – 4.4%

Дефицит по текущата сметка – 3066.9 млн. евро (11.8% от БВП)

Дефицит по търговското салдо -5725.1 млн. евро (21.9% от БВП)

Растеж на износа – 12.5%;

Растеж на вноса – 12%

Преки чуждестранни инвестиции – 2708.6 млн. евро (10.4% от БВП)

Растеж на заетостта – 0.8%

През 2007 г. не се очаква съществено ускоряване на темпа на нарастване на реалния брутен вътрешен продукт, като той ще остане под 6%. Следователно ще продължи доброто представяне на българската икономика, но няма да се достигнат равнищата на най-бързо развиващите се икономики като тези на Балтийските страни, чийто реални растежи са над 8% годишно. Тоест политиката на правителството дава известни резултати, но не допринася съществено за по-динамичното развитие.

Очакваните инвестиции през годината ще запазят относителния си дял спрямо БВП (около 30%), което ще се съчетае с умерен темп на растеж на потреблението. резултатът от разликата между инвестиции и спестявания ще запази дефицита по текущата сметка на нива от около 12% от БВП, въпреки че се очаква относителният растеж на износа да продължи да изпреварва този на вноса. По-ниският дефицит по текущата сметка ще бъде резултат от повишените приходи от услуги, както от и текущите трансфери по линия на европейските фондове.

Очакваното значително понижение на инфлацията до голяма степен може да се отдаде на високата база от 2006 г., както и на относително по-малкото повишение на акцизите през 2007 г. Проинфлационни развития могат да се очакват в началото на годината поради приемането на страната в Европейския съюз на 1 януари. Нарастващото търсене в страната може да допринесе за по-трайното повишение на цените. По тази причина прогнозата за средногодишна инфлация от 4.4% е оптимистична.

Като цяло макрорамката на бюджет 2007 г. не се различава съществено от предходните. В нея са заложени такива параметри, които са основа за консервативно прогнозиране на приходната част. Нарастването на параметрите с по-бързи темпове от заложените (както в реално, така и в номинално изражение) ще допринесе за по-високи приходи от планираните, което ще продължи традицията за преизпълнение на бюджета.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница