Религиозният туризъм: манастирите – носители на българската духовност” Варна, мду “Фр. Ж. Кюри”, 16-18 октомври 2008 гДата26.09.2018
Размер41.9 Kb.
#83398
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ НА ПЪРВИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ НА ТЕМА:

Религиозният туризъм: манастирите – носители набългарската духовност”
Варна, МДУ “Фр. Ж. Кюри”, 16-18 октомври 2008 г.
От представените писмени материали, презентации, дискусии и препоръки от страна на участниците във Форума могат да се обобщят следните основни изводи и препоръки:


 1. Туризмът в световен и национален мащаб се утвърждава като трайно и прогресивно развиваща се част от международните и вътрешните икономически и социо-културни отношения;

 2. В процеса на своето прогресивно развитие туристическата индустрия непрекъснато променя своята структура на основата на разнообразяването и обогатяването на видовете и формите на туризма и диверсификацията на туристическия продукт;

 3. През последните десетилетия религиозният туризъм трайно увеличи относителния си дял както в структурата на туристическата мотивация, така и в туристическото предлагане на много страни и региони;

 4. Религиозният туризъм се интегрира с много други форми на алтерантивния туризъм като: културно-историческия, селския, познавателния и други. Той обединява по време и място както потребители с религиозни, така и такива с общи познавателни цели, което до голяма степен го доближава до сегмента на културния туризъм;

 5. Чрез развитието на религиозният туризъм е необходимо и възможно:

- да се опазят и възстановят ресурсите и местата около тях, които имат

религиозна значимост и роля за духовното развитие на обществото;

- да се осигури необходимата за развитието на териториалните общности

и стопанските субекти туристическа посещаемост;

- да се помирят комерсиалните нужди на туристическата индустрия с

духовните потребности на поклонниците и традициите на религиозните

институции и общности.


 1. Съществуват обективни и субективни бариери и проблеми пред развитието на религиозния туризъм, които все по-често се поставят на дискусия на значими по мащаб международни форуми;

 2. Все още обаче, както в областта на теорията, така и при осъществяването на различни политически и практически действия, полаганите усилия като цяло не са достатъчни за да отговорят на потребностите, свързани с развитието на този вид туризъм.

 3. Назрял е моментът както в света, така и в България, субектите на туристическата политика да се обърнат с лице към религиозния туризъм за създаване на условия за стимулиране на неговото развитие.

 4. Един от основните пролеми на науката и практиката, свързани с развитието на религиозния туризъм се отнася до неговата ясна идентификация и разграничаване в мотивационен и маркетингов аспект от другите видове туристически мотиви и пътувания, свързани с тях;

 5. Все по-наложително е изграждането на специализирана статистическа отчетност и провеждане на проучвания на нейна основа относно отделните видове туризъм, и в частност – на религиозния.

 6. Във връзка с успешното развитие на религиозния туризъм и възможността за реализиране на обществени ползи от него (духовно развитие на индивиди и социални общности, икономическо укрепване на религиозните институции и центрове и пр.), е необходимо обединяването на различните заинтересовани страни в лицето на:

 • църквата и нейните структури, духовните центрове (манастири, културно-исторически религиозни места и др.);

 • държавните институции, отговорни за формирането и реализацията на туристическата политика;

 • общините и и другите териториални общности;

 • неправителствените туристически и други организации;

 • академичната общност и образователните институции в областта на туризма;

 • туристическите фирми (туроператори, хотелиери, транспортьори и др.).

12. Във връзка с развитието на религиозния туризъм в България, в Черноморския туристически регион и на Балканите са необходими и полезни взаимодействията и сътрудничеството между изброените институции в страните на православното християнство;

13. Има реални възможности за използване на средствата по европейските фондове и програми за финансиране на мерки и дейности, свързани с подпомагането и стимулирането на развитието на религиозния туризъм в България. За целта е необходимо провеждането на специализирано обучение на представители на духовните институции с участието на ДАТ и ВТК;

14. Българският религиозен туризъм да намери място в националната туристическа реклама, вкл. и при представянето на страната на международни панаири и изложения;

15. Необходима е по-конкретна и ясна юридическа регламентация и нормативна база във връзка с развитието и стимулирането на религиозния туризъм;

16. Подготовка и създаване на Национална стратегия за религиозен туризъм с участието на всички заинтересовани страни.

17. Разработване на програма и методика за специализирани обучения на кадрите, участващи в реализацията на програми и маршрути, свързани с религиозен туризъм.

18.Проучване на добрите практики на специализирани поклоннически и религиозни маршрути като „Постъпките на Иван Рилски”, „Пътя Светите братя Св.св.Кирил и Методий” и др.

19.Подготовка и провеждане на Черноморски туристически форум в Бургас съвместно с Варненска туристическа камара и Община Бургас.

20.Да се проучат възможностите за включване на Варненска и Великопреславска Митрополия в туристически клъстър Варна с цел кандидатстване с проекти по Европейските фондове.

21.Варненска туристическа камара да поеме информационен патронаж над манастира „Св.св.Константин и Елена” в едноименния курорт с цел привличане на повече посетители от страната и чужбина.22.Да се проучат възможностите за провеждане на пленери в част от българските манастири с цел запознаване на младите хора с манастирите, като носители на българската духовност.
18.октомври 2008, гр.Варна
Каталог: dokumenti -> 2008-10-23
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
2008-10-23 -> Религиозният туризъм: манастирите носители на българската духовност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница