Ренесанс Икономически предпоставкиДата11.01.2018
Размер77.44 Kb.
#43575Мартин Царев – 10 б клас – номер 17

Ренесанс
Икономически предпоставки

 • Хелиоцентричната система

 • Усъвършенстване на навигационната техника

Политически предпоставки

 • Могъществото на Османската империя

 • Развитите морски държави и италианските градове-държави

Духовни предпоставки

 • Идейните течения

 • Хуманизмът

 • Реформацията


Велики географски открития
Икономически предпоставки

 • Нуждата от Източни стоки

 • Усъвършенстване на навигационната техника

Политически предпоставки

 • Османската империя владее Средиземно море

 • Политиката на владетелите

 • Развитите морски държави

Духовни предпоставки

 • Реконкиста (изгонването на друговерците)

 • Налагането на християнството в АмерикаИкономически последици

 • Промяна на световния търговски път от Средиземно море към Атлантическия океан

 • Икономически разцвет на много европейски страни

 • Упадък на множество морски държави

 • Създаване на нова структура на икономиката

 • Изгражда се нова икономическа система – капитализма

Политически последици

 • Създаване на модерната монархия

 • Английска, Американска и Френска буржоазно-демократични революции

Духовни последици

 • Реформация

  • Икономически предпоставки

   • Увеличаване на броя на населението

   • Диференциация на обществото

   • Поява на социални конфликти и недоволства

  • Политически предпоставки

   • Папската власт в криза

   • Недоволството на владетелите, защото се дава едногодишен данък и затова, че един владетел може да бъде узаконен само от папата

  • Духовни предпоставки

   • Конфликт между висшите и нисшите духовници (прекаленото забогатяване на висшето духовенство)

   • Обществото се обръща срещу Църквата

   • Връщане към идеята за ранното християнство (всички са равни пред Бога)

  • Последици

   • Поява на течения в Реформацията – Лутарианство и Калвинизъм

   • Формиране на териториални държави (към реформаторските идеи и към католицизма)

   • Аусбургски мирен договор (компромис между папата и Европейските владетели)

 • Контрареформация

  • Същността й се състои в противодействие на Реформацията

  • Начало на контрареформацията – 1545 година – Тридентският събор

  • Подписване на Хабсбургския мирен договор – 1556 година

Буржоазно-демократични революции
Англия
Икономически предпоставки

 • Материално задоволените джентрите искат да навлезнат в управлението на страната

Политически предпоставки

Духовни предпоставки

 • Зараждане на пуританското движение

 • Идеята за евтина църква, която обхваща нисшето духовенство

 • Изчистване на Английската църква от католически елементи


Икономически последици

 • Джентрите стават по-добре материално задоволени

 • Дава се по-голяма свобода на търговията => Англия става първа икономическа сила в Света

 • 1651 година – Навигационен акт

Политически последици

 • Създава се демократичната политическа система (конституционна монархия)


Америка
Икономически предпоставки

 • Конфликт между колониите и метрополията заради увеличение на данъците и опитите за налагане на чужди стоки

Политически предпоставки

 • Хората от колониите искат да имат представители в английския Парламент

Духовни предпоставки


Икономически последици

 • Спира изтичането на средства под формата на данъци към Англия

Политически последици

 • През 1783 година колониите се обявяват за независима държава – САЩ

 • Създава се Американската конституция

 • Америка е обявена за федеративна република => силно местно самоуправление


Франция
Икономически предпоставки

 • Икономическото изоставане на Франция

Политически предпоставки

 • Лошото управление на Луи XIV и Луи XV

 • Третото съсловие недоволства и иска повече политически права

Духовни предпоставки

 • Просветителите показват пътищата на революцията => хората осъзнават, че правата им са нарушени


Икономически последици

Политически последици

 • Приемането на нова конституция

 • Разделянето на властта


Последици от Буржоазно-демократичните революции
Икономически – Първа индустриална революция
Икономически предпоставки

 • Наличие на евтина работна ръка

 • Икономическото развитие на Англия

 • Наличие на свободни капитали


Политически предпоставки

 • Демократична политическа система, която осигурява икономическа свобода

Духовни предпоставки

 • Самата религия – протестантството => религиозна търпимост и толерантност


Положителни последици

 • Увеличава се производителността на труда

 • Продукцията става по-евтина и по-качествена

 • Съкращава се времето за производство

 • Показва се жизненият стандарт

 • Урбанизация на населението и създаване на нови градове

 • Диференциация между работниците

 • Появата на наемни работници

 • Оформят се нови идейни течения през първата половина на 19 век

 • Създаване на нова социална структура – оформяне на класите

Отрицателни последици

 • Увеличава се безработицата

 • Изоставя се селското стопанство

 • Започва създаването на профсъюзи

 • Оформят се социални конфликти в градовете


Политически


 • Политически компромис в Англия 1832-1867 година

 • Юлска революция във Франция 1830 година

 • Революциите от 1848 година

  • Икономически предпоставки

   • Икономическата криза

   • Безработицата

   • Недостига на пари

  • Политически предпоставки

   • Искания за повече избирателни права

   • Гаранция за свободата на личността

   • Реформа в съдебната система

   • Свобода на печата

   • Феодализмът

  • Духовни предпоставки

   • Намеса на Църквата в държавата  • Последици

   • Премахва се феодализма

   • В Англия и германските държави се ликвидира крепостничество

   • Селячеството в Централна Европа станало мобилно и се превърнало в работна сила

   • Революциите завършват с провал, но слагат край на привилегиите и арогантния аристократизъм

 • Революции в Австрия и Прусия


Духовни


 • Зараждане на консерватизма

 • Зараждане на либерализма

 • Зараждане на социализма

 • Зараждане на национализма


Обединителни процеси
Италия
Предпоставки

 • Революцията от 1848 година в Австрия

 • Френската политика по времето на Наполеон III

 • Идеологиите на Джозепе Мацини и Джозепе Гарибалди

 • Подписване на договор между Франция и кралство Пиемон за помощта на Франция при освобождаването и обединяването на Италия


Последици

 • Италия се освобождава през 1860 година, но се разделя на 3 кралства

 • През 1860 година се избира за крал на 3-те кралства Виктор Данаил


Германия
Предпоставки

 • Революциите от 1848 година в Австрия и Прусия

 • Находчивият Ото фон Бисмарк


Последици

 • Войните в Прусия

  • 1-ва война – срещу Дания – нужда от излаз на мора, за да могат по-лесно да стигнат до Франция

  • 2-ра война – срещу Австрия – завладените територии се обединяват в Северно-германски съюз

  • 3-та война – срещу Франция (1871 година) – Германия е обявена за обединенаГражданската война
Икономически предпоставки

 • Различното икономическо развитие на Севера, Юга и Запада

 • Северът иска високи мита, а Югът – ниски

 • Борбата за премахване на тези икономически ограничения

Политически предпоставки

 • Противоречието между обществено-икономическа и политическа система в Севера (демократична система) и Юга (робство)

 • Юга има по-малко население => по-малко представители в Камарата на представителите

 • Увеличаване на териториите на САЩ след Парижката конференция => нови щати и конфликти между Севера и Юга – към кой да минат новите щати?


Последици

 • Северът побеждава Юга

 • Налага се парламентарно-демократична система в Американската конституция

 • Премахва се робовладелството

 • Създава се общ национален пазар


Изготвил: Мартин Царев – 10 б клас – номер 17

Оценка:.........
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница