Reports (at Bulgarian Meetings)Дата14.03.2017
Размер101.58 Kb.


R E P O R T S

(at Bulgarian Meetings)

Dobrev H., M. Gyurova, Ts. Abadjieva. Pemphigus benignus chronicus familiaris (Morbus Hailey-Hailey). A case report., 3rd  Eastern Conference of Rare Diseases and Orphan Drugs, 1-2 March 2008, Plovdiv, Bulgaria. Abstracts: 28.
Dobrev H., P. Atanassova, V. Sirakov. Postherpetic abdominal-wall pseudohernia. XVI-та научна конференция "Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи", 2-4 ноември 2007 г, София.
Dobrev H. Classifications, evaluation and treatment of facial hyperpigmentations. 4-та Регионална дерматологична конференция "Съвременни диагностично-терапевтични аспекти в дерматовенерологията", 29 юни - 1 юли 2007 г., Девин, х-л Орфей.
Dobrev H. Evaluation of dry skin: a comparison between visual score, corneometry and image analysis. International conference of young scientists, June 14-16, 2007, Plovdiv, 2007.
Dobrev H., Anavi B., Arnaudova M., Yankova R., Gyurova M., Shalamanova G. Melanoma malignum при пациент със Syndroma Jadasshon-Lewandowski. XV-та научна конференция "Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи", 3-4 ноември 2006 г, Русе, х-л Рига.
Dobrev H. CAPI TEXT v.1 - компютърна програма (база данни) за капиляроскопия. Научна сесия "5 години вътреинститутски конкурс за научноизследователски проекти", 31 май 2006 г., Пловдив.
Dobrev H. Elea Derma Clar - ефективност при лечение на акне вулгарис. 3-та Регионална дерматологична конференция "Съвременни диагностично-терапевтични аспекти в дерматовенерологията", 12-14 май 2006 г., Кърджали, х-л Арпезос.
Dobrev H. Практическо приложение на неинвазивното измерване на кожната еластичност при някои дерматози (Пленарен доклад). [Practical application of noninvasive measurements of the skin elasticity in some skin diseases] (Plenary lecture) Юбилейна научна сесия "60 години Медицински Университет - Пловдив", 10-11 ноември 2005, Пловдив. III тема: "Фундаментални аспекти на медицината", Програма, стр. 154 (III-02).
Dobrev H. CAPI TEXT v.1 – компютърна програма (база данни) за капиляроскопия. [CAPI TEXT v.1 - data analysis software for capillaroscopy]. Юбилейна научна сесия “60 години Медицински Университет – Пловдив”, 10-11 ноември 2005, Пловдив. III тема “Фундаментални аспекти на медицината” Сборник резюмета, стр. 154 (III-02)
Dobrev H. Диференциална диагностика на някои дерматози посредством измерване на механичните свойства на кожата. [Differential diagnostics of some skin diseases using measurements of the skin elasticity] Юбилейна научна сесия “60 години Медицински Университет – Пловдив”, 10-11 ноември 2005, Пловдив. III тема “Фундаментални аспекти на медицината” Сборник резюмета, стр. 155 (III-02А)
Dobrev H. Практическо приложение на неинвазивното измерване на кожната еластичност при болни с прогресираща склеродермия и феномен на Рейно. [Practical application of noninvasive measurement of skin elasticity in patients with scleroderma and Raynaud’s phenomenon] VII Национален конгрес по ревматология, 4-5 ноември 2005, София. Rheumatology (Bulgaria) 2005, 13 (3): 25.
Dobrev H., M. Arnaudova, M. Gjurova, A. Paskaleva. Кожни метастази при карцином на ларинкса. [Skin metastases in laryngeal carcinoma] XIV Научна конференция “Клинична дерматология – рядко наблюдавани случаи”, 4-5 ноември, София. Dermatol Venereol (Bulgaria) 2005 (in press)
Dobrev H. Практическа съвременна функционална диагностика на кожата. [Practical modern skin functional diagnostics] Първа Регионална дерматологична конференция, 8-9 април 2005, Коплекс “Св. Кирик”, Пловдив
Dobrev H. Оценка на болестния процес при псориазис. [Evaluation of diseases process in psoriasis] Втора Регионална дерматологична конференция, 7-8 октомври 2005, Коплекс “Аугуста”, Хисаря
Dobrev H. Промени в хидратацията и механичните свойства на епидермиса след еднократно приложение на Eucerin крем и лосион. [Changes in epidermal hydration and elasticity after single application of Eucerin cream and lotion.] Medicine and stomatology sessision, 27 October 2004, House of Scientists, Plovdiv. Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology, Vol. 5. (Plovdiv) 2005: 84-87.
Dobrev H., J. Manolova. Contractura Dupuytren. [Dupuytren contracture]. XII-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 5-7.11. 2004 год., гр. София.. Дерматол Венерол 2004

Dobrev H., R. Yankova, T. Abadjieva, L. Zisova, M. Gjurova, T. Markova, M. Manova. Рецидивиращ полихондрит. [Relapsing polychondritis]. XI-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 31.10. - 2.11. 2003 год., гр. София.. Дерматол Венерол 2003, 3-4: 35-36.
Gjurova A, A. Paskaleva, R. Yankova, H. Dobrev, V. Stojanova. Ювенилна склеродермия [Juvenile scleroderma]. XI-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 31.10. - 2.11. 2003 год., гр. София.. Дерматол Венерол 2003, 2 (под печат)
Dobrev H., В. Сираков. Arthritis psoriatica mutilans et psoriatic onycho-pachydermo-periostitis. XI-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 31.10. - 2.11.2002 год., гр. София. Заседание № 4 - случай № 4. Дерматол Венерол 2002, 2 (под печат)
Abadjieva T., H. Dobrev. Incontinentia pigmenti. XI-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 31.10. - 2.11. 2002 год., гр. София.. Дерматол Венерол 2002, 2 (под печат)
Abadjieva T., H. Dobrev. Зелени нокти [Green nails]. XI-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 31.10. - 2.11. 2002 год., гр. София.. Дерматол Венерол 2002, 2 (под печат)
Dobrev H. Рецидивиращ полихондрит. [Polychondritis recidivans] Научна конференция на БДД - клон Южна България, 11 април 2003 г., х-л Санкт Петербург, Пловдив.
Dobrev H. Study of human skin fatigue. [Проучване върху умората на човешката кожа]. Medicine and Stomatology Session, 18 October 2002, House of Scientists, Plovdiv, Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology, Vol. 2. (Plovdiv) 2003: 84-87.
Dobrev H. Нокътни промени при psoriasis vulgaris. [Nail changes in psoriasis vulgaris]. Medicine and Stomatology Session, 18 October 2002, House of Scientists, Plovdiv, Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology, Vol. 2. (Plovdiv) 2003: 88-91.
Dobrev H. Treatment of psoriasis vulgaris with hydrocolloid occlusive dressings in combination with betamethasone dipropionate 0.05% cream. [Лечение на psoriasis vulgaris с хидроколоидни оклузивни оклузивни превръзки в съчетание с betamethasone dipropionate 0.05% крем]. Medicine and Stomatology Session, 30 October 2001, House of Scientists, Plovdiv, Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology, Vol. 1. (Plovdiv) 2002: 103-106.
Dobrev H. Промени във водното съдържание на епидермиса при psoriasis vulgaris. [Changes in epidermal water content in patients with psoriasis vulgaris]. Medicine and Stomatology Session, 30 October 2002, House of Scientists, Plovdiv, Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology, Vol. 1. (Plovdiv) 2002: 107-110.
Dobrev H. Обективна оценка на стареещата кожа. [Objective evaluation of aged skin] Курс “Фотостареене на кожата: терапевтични възможности. 16-та Национална конференция по дерматология и венерология с международно участие. 16-19 май 2002 год., Новотел Пловдив, Пловдив.
Dobrev H. Syndroma Ehlers-Danlos - механични свойства на кожата. [Syndroma Ehlers-Danlos – mechanical properties of the skin] X-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, 2-3. 11. 2001, София. Трето заседание - случай 1. Дерм. и венерол. 2001, 40 (2): 27 (Abstract)
Dobrev H. Fasciitis eosinophilica - механични свойства на кожата. [Fasciitis eosinophilica – mechanical properties of the skin] X-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, 2-3. 11. 2001, София. Трето заседание - случай 4. Дерм. и венерол. 2001, 40 (2): 28 (Abstract)
Dobrev H, М. Гюрова, М. Желева. Ulcera cruris при хетерозиготна b-thalassemia minor. [Ulcera cruris and b-thalassemia minor] X-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, 2-3. 11. 2001, София. Трето заседание - случай 9. Дерм. и венерол. 2001, 40 (2): 29.
Dobrev H. Промени в механичните свойства на кожата при псориазис вулгарис. [Changes of skin mechanical properties in psoriasis vulgaris] 7th National Congress of Dermatology and Venereology, Sofia (Bulgaria), May 11-13, 2000. Abstracts, pp 29-30.
Dobrev H. Лечение на псориазис вулгарис с хидроколоидни оклузивни превръзки в съчетание с betamethasone dipropionate 0.05% крем. [Treatment of psoriasis vulgaris with hydrocolloid occlusive dressings in combination with betamethasone dipropionate 0.05% cream] 7th National Congress of Dermatology and Venereology, Sofia (Bulgaria), May 11-13, 2000. Abstracts, pp 28-29.
Dobrev H. Биоинженерни методи за обективизиране на ефектите на козметичните продукти върху кожата. [Bioengineering methods for documentation of the cosmetic products effects on the skin] 7th National Congress of Dermatology and Venereology, Sofia (Bulgaria), May 11-13, 2000. Abstracts, pp 31. (Abstract)
Dobrev H. Промени в кожната еластичност след приложение на емулсии съдържащи урея и алфахидрокси киселини. [Changes in skin elasticity after an application of emmulsions containing urea and alphahydroxy acids] 7th National Congress of Dermatology and Venereology, Sofia (Bulgaria), May 11-13, 2000. Abstracts, pp 31-32. (Abstract)
Dobrev H. Оценка на въздействията на козметични продукти чрез измерване на водното съдържание на епидермиса и остатъчния липиден филм върху кожната повърхност. [Assessment of cosmetical products by means of measurements of the epidermal water content and residual lipid film on the skin surface] 7th National Congress of Dermatology and Venereology, Sofia (Bulgaria), May 11-13, 2000. Abstracts, pp 20. (Abstract)
Dobrev H. Непосредствени ефекти на мъжка козметична серия “Каро роял” върху водното съдържание и киселинното равновесие на кожата. [Immediate effects of cosmetic series for men “Karo Royal” on the skin water content and pH] 7th National Congress of Dermatology and Venereology, Sofia (Bulgaria), May 11-13, 2000. Abstracts, pp 21. (Abstract)
Dobrev H. Фотостареене и кожна еластичност. [Photoaging and skin elasticity]. National Science Session of Young Scientists, 19 May 2000, House of Scientists, Plovdiv, Research Reports of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Annual, Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. 1. (Plovdiv) 2000: 117-120. (Abstract)
Dobrev H. [Фотостареене и кожна еластичност.] Photoaging and skin elasticity. 7th National Congress of Dermatology and Venereology, Sofia (Bulgaria), May 11-13, 2000. Abstracts, pp 21-22.
Dobrev H. Влияние на телегаматерапията върху физиологичното състояние на кожата. [Influence of telegammatherapy on the skin physiology] 7th National Congress of Dermatology and Venereology, Sofia (Bulgaria), May 11-13, 2000. Abstracts, pp 28. (Abstract)
Dobrev H. Scleroedema Buschke с 36 годишно протичане. [Scleredema of Buschke with a 36-year duration] 8ht Annual Sofia dermatological days, November 5-7, 1999, Sofia, Bulgaria. Dermatol Venereol (Bulgaria) 1999, 38 (2): 38. (Summary) (Abstract)
Савова Й., H. Dobrev, С. Сариева, А. Гюрова. Syndroma Melkersson-Rosenthal. VIII-ма научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, 5-7. 11. 1999, София. Четвърто заседание - случай 8. Дерм. и венерол. 1999, 37 (2): 28.
Гаров В., К. Чорлева, H. Dobrev, М. Арнаудова. Acanthosis nigricans paraneoplastica. VII-ма научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, 6-8. 11. 1998., София. Четвърто заседание - случай 4. Дерм. и венерол., 1998, 37 (2): 41.
Grudeva-Popova G., H. Dobrev. Scleroedema Buschke асоциирана с myeloma multiplex. [Scleredema of Buschke associated with myeloma multiplex] 8ht Annual Sofia days, November 5-7, 1999, Sofia, Bulgaria. Dermatol Venereol (Bulgaria) 1999, 38 (2): 38 (Summary)
Dobrev H. Keloides - cryotherapia: неинвазивно мониториране на механичните им свойства. [Keloides - cryosurgery: noninvasive monitoring of their mechanical properties] 7th Annual Sofia dermatological days, November 6-8, 1998., Sofia, Bulgaria. Dermatol Venereol (Bulgaria) 1998, 37 (2): 28. (Summary)
Dobrev H. Стойност на неинвазивните биоинженерни изследвания на кожата при болни от склеродермия. [Value of non-invasive skin bioengineering methods in scleroderma] 5th National Congress of Reumatology, November 14-15, 1997, Sofia, Bulgaria. Rheumatology (Bulgaria) 1997, 5 (3-4): 33. (Summary)
Dobrev H. In vivo неинвазивно изследване на механичните свойства на кожата при прогресираща склеродермия. [In vivo study of skin mechanical properties in systemic sclerosis] 5th National Congress of Reumatology, November 14-15, 1997, Sofia, Bulgaria. Rheumatology (Bulgaria) 1997, 5 (3-4): 34. (Summary)
Dobrev H. In vivo study of skin mechanical properties in erysipelas of the lower legs. 1st Balkan Congress of Medicine and Dentistry for students and young doctors. 23-25. 10. 1997., Plovdiv, Bulgaria. Collection of Research Works, Folia Medica (Plovdiv) 1997, 39: 34. (Summary) (Abstract)
Dobrev H. Use of cutometer to assess dermal oedema in erysipelas of the lower legs. 1st Balkan Congress of Medicine and Dentistry for students and young doctors. 23-25. 10. 1997., Plovdiv, Bulgaria. Collection of Research Works, Folia Medica (Plovdiv) 1997, 39: 40. (Summary) (Abstract)
Dobrev H. Changes in skin mechanical properties after a single application of different moisturizers. 1st Balkan Congress of Medicine and Dentistry for students and young doctors. 23-25. 10. 1997., Plovdiv, Bulgaria. Collection of Research Works. Folia Medica (Plovdiv) 1997, 39: 24 (Summary). (Abstract)
Dobrev H. Changes of epidermal hydration after a single application of different moisturizers. 1st Balkan Congress of Medicine and Dentistry for students and young doctors. 23-25. 10. 1997., Plovdiv, Bulgaria. Collection of Research Works. Folia Medica (Plovdiv) 1997, 39: 30 (Summary). (Abstract)
Dobrev H. Sclerоedema Buschke. Приложение на нов неинвазивен диагностичен метод. [Scleredema of Buschke. An application of a new noninvasive diagnostical method] 5th Annual Sofia dermatological days, November 1-3, 1996. Dermatol Venereol (Bulgaria) 1996, 35 (2): 33. (Summary).
Dobrev H. Възрастови изменения в механичните свойства на човешката кожа. [Age-related changes of skin mechanical properties] 5th National Conference of Gerontology and Geriatry, October 5-6, 1996, Plovdiv, Bulgaria.
Zissova L., H. Dobrev. Количествено изследване на мастната секреция при себореен дерматит на капилициума лекуван с низорал-шампоан. [Quantitative investigation of scalp sebum excretion in dermatititis seborrhoides treated with Nizoral shampoo] 6th National Congress of Dermatology and Venereology, May 11-13, 1995, Pleven, Bulgaria. Abstracts - P. 98.
Dobrev H. Ин виво неинвазивно изследване на еластичните и вискоеластични свойства на човешката кожа след приложение на локални кортикостероиди. [In vivo noninvasive study of the skin mechanical properties after single application of topical corticosteroids] 6th National Congress of Dermatology and Venereology, May 11-13, 1995, Pleven, Bulgaria. Abstracts.
Dobrev H, В. Кирина. Стойности на антистрептолизиновата реакция и латекс-аглутинационния тест при някои кожни заболявания. VI-ти национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие, 11-13. 05. 1995, Плевен. Сборник резюмета - постер 99.
Dobrev H. Дерматози и диабет. [Dematoses and diabetes] VI-ти национален конгрес по дерма-тология и венерология с международно участие, 11-13. 05. 1995, Плевен. Сборник резюмета - постер 34.
Чапанова А., H. Dobrev, М. Арнаудова. Elastosis cutis nodularis cystica et сomedonica. VI-ти национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие, 11-13. 05. 1995, Плевен. Казуистика - случай 16. Сборник резюмета.
Савова Й., H. Dobrev. Granulomatosis Wegener. IV-та научна конференция “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, 2-4. 11. 1995., София. Пето заседание - случай 7. Дерматол. и венерол. 1995, 34 (2): 35.
Dobrev H. Purpura pigmentosa chronica. IV-та научна конференция на тема: “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, 2-4. 11. 1995., София. Пето заседание - случай 9. Дерм. и венерол. 1995, 34 (2): 36.
Dobrev H., В. Кирина. Роля на стрептококовата инфекция при Psoriasis vulgaris. Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 17-18. 11. 1995, Пловдив. Сборник резюмета - стр. 14.
Dobrev H. Медикаментозни дерматити - етиология и клинични прояви. Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 17-18. 11. 1995, Пловдив. (Секция вътрешни болести) Сборник резюмета - стр. 11-12.
Dobrev H. Клинични наблюдения върху 424 болни с Herpes zoster. Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 17-18. 11. 1995, Пловдив. (Секция вътрешни болести) Сборник резюмета - стр. 12.
Dobrev H. Върху етиологията, клиниката и протичането на Erythema exsudativum multiforme (анализ на 171 случая). Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 17-18. 11. 1995, Пловдив. Сборник резюмета - стр. 12-13.
Dobrev H. Анализ на 102 болни от Lichen ruber planus. Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 17-18. 11. 1995, Пловдив. Сборник резюмета - стр. 13-14.
Dobrev H. Herpes zoster в кърмаческа възраст. Годишна научна конференция на тема: “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, София, 4-7. 11. 1993. Първо заседание - случай 3.
Dobrev H. Dermatitis ficosa. Годишна научна конференция на тема: “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Годишни софийски дерматологични дни, София, 4-7. 11. 1993. Трето заседание - случай 6.
Popova L, H. Dobrev, E. Petrova-Souvandjieva. Model of pemphigus vulgaris in organ cultures in vitro. National conference of anatomy, histology and embriology, International House of Scientists “Frederic Joliot Curie”, “St. Constantin and St. Elena” resort, Varna, 1-3 October 1992. Abstracts - p. 7.
Зисова Л., H. Dobrev. Съобщение за случай с дълбока руброфития на лицето. Научна сесия на МУ - Пловдив, 16-17. 10. 1992, Дом на науката и техниката, Пловдив. (Секция дерматология) Сборник резюмета - стр. 216-217.
Зисова Л., В. Запрянов, H. Dobrev. Диагностичнотерапевтични и хирургични проблеми при лечението на хроничнорецидивиращите гнойни заболявания на кожата. Научна сесия на МУ - Пловдив, 16-17. 10. 1992, Дом на науката и техниката, Пловдив. (Секция хирургия) Сборник резюмета - стр. 160-161.
Dobrev H., М. Арнаудова, Л. Зисова. Carcinoma cuniculatum. Юбилейна научна конференция на тема: “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Софийски дерматологични дни, 20-21. 11. 1992. Второ заседание - случай 17.
Dobrev H., М. Арнаудова, Л. Зисова. Leishmaniasis cutis. Юбилейна научна конференция на тема: “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Софийски дерматологични дни, 20-21. 11. 1992. Първо заседание - случай 3.
Dobrev H., М. Арнаудова, Л. Зисова. За лечението на кожната лайшманиоза. Научна сесия на МУ - Пловдив, 16-17. 10. 1992, Дом на науката и техниката, Пловдив. (Секция дерматология) Сборник резюмета - стр. 215-216.
Dobrev H., :M. Атанасова. Клиникомикробиологично проучване на някои бактериални кожни инфекции. Научна сесия на МУ - Пловдив, 16-17. 10. 1992, Дом на науката и техниката, Пловдив. (Секция дерматология) Сборник резюмета - стр. 215.
Теодосиева Е., Dobrev H, С . Колев. Язви на подбедриците при Syndroma Klinefelter. Юбилейна научна конференция на тема: “Клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи”, Софийски дерматологични дни, 20-21. 11. 1992. Трето заседание - случай 23.
Теодосиева Е., Dobrev H., С. Колев. Язви на подбедриците при Syndroma Klinefelter. Научна сесия на МУ - Пловдив, 16-17. 10. 1992, Дом на науката и техниката, Пловдив. (Секция дерматология) Сборник резюмета - стр. 216.
Dobrev H. Псориазис вулгарис и месец на раждане. Научна сесия на МУ - Пловдив, 16-17. 10. 1992, Дом на науката и техниката, Пловдив. (Секция дерматология) Сборник резюмета - стр. 216.
Dobrev H., М. Арнаудова, Л. Зисова. Carcinoma cuniculatum. Трети национален интердисциплинарен младежки симпозиум по проблемите на “Ранна диагностика на най-разпространените онкологични заболявания”, 16-17. 10. 1991, Хасково. Сборник резюмета - стр. 15.
Dobrev H. Psoriasis vulgaris и месец на раждане. Обединена научна сесия на студентите и младите научни работници, 18. 04. 1992, Пловдив. (Терапевтична секция) Сборник резюмета - стр. 6. Награден с първа награда.
Dobrev H, Т. Маркова. Bureau-Barriere syndromа. Обединена научна сесия на студентите и младите научни работници при МУ-Пловдив, 18. 04. 1992, Пловдив. (Терапевтична секция) Сборник резюмета - стр. 7 Награден с трета награда.
Dobrev H., М. Атанасова. Клиникомикробиологично проучване на някои бактериални кожни инфекции. Обединена научна сесия на студентите и младите научни работници при МУ-Пловдив, 18. 04. 1992, Пловдив. (Терапевтична секция) Сборник резюмета - стр. 5. Награден с втора награда.
Dobrev H, Л. Попова, П. Атанасова, Д. Влашев, М. Начева. Тъканните култури за разкриване патогенезата на някои кожни заболявания. Първи международен симпозиум на младите медици, 11-13. 10. 1991, МДУ "Ж. Кюри", Варна. Сборник резюмета - стр. 63.
Влашев Д., Л. Попова, Dobrev H. Ин витро ензимно инхибиране на пемфигусната акантолиза. V-ти конгрес на българските дерматолози с международно участие, София, 4-6. 10. 1991.
Влашев Д., Т. Мешков, H. Dobrev. Syndroma Sezary. V-ти конгрес на българските дерматолози с международно участие, София, 4-6. 10. 1991. Редки клинични наблюдения - случай №1 от ВМИ - Пловдив. Сборник резюмета - стр. 135.
Влашев Д., H. Dobrev, Л. Костова. Lymphogranuloma venereum. V-ти конгрес на българските дерматолозите с международно участие, София, 4-6. 10. 1991. Редки клинични наблюдения - случай №2 от ВМИ - Пловдив. Сборник резюмета - стр. 135.
Dobrev H. Промени в разпространението, протичането и терапията на psoriasis vulgaris в Кожна клиника - Пловдив. Научна сесия на ВМИ - Пловдив, 10. 11. 1990, Пловдив. (Секция дерматология). Сборник резюмета - стр. 58. Секретар на заседание.
Dobrev H. Промени в разпространението, протичането и терапията на psoriasis vulgaris в Кожна клиника - Пловдив. Обединена научна сесия на студенти и млади научни работници, 20. 04. 1990, Пловдив. (Терапевтична секция) Сборник резюмета - стр. 10. Награден с трета награда.
Dobrev H. Клинично изпитване на шампоан "Algopix". Обединена научна сесия на студенти и млади научни работници, 20. 04. 1990, Пловдив. (Експериментална секция), Сборник резюмета - стр. 42.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница