Република българия администрация на министерския съветДата23.01.2017
Размер24.65 Kb.
#13337

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
изх. 03.13-3

09.08.2013 г.ДО


ДО УЧАСТНИЦИТЕ, ПОЛУЧИЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с постъпило запитване с искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет закупуване на хардуер и софтуер за пилотни администрации по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:


Въпрос: Във връзка с изискване по Глава II (Технически спецификации и описания на обществената поръчка с Предмет Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации в изпълнение на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд) Дейност 1 (Доставка на хардуер и софтуер за Българската агенция по безопасност на храните) Точка 1.3 (Оборудване и надстройка на два комутатора Dell PowerConnect 6248, инсталирани в един Основен център и един Резервен център).

В техническото задание и поставено изискване за доставка и пускане в експлоатация на:” Два броя комутатори Layer 3, 48 порта, съвместими с наличните комутатори Dell Power Connect 6248 “ така поставено заданието специфицира конкретен производител и модел, като ограничава възможността за получаване на конкурентни предложения от други производители. За да е възможно участието и на други производители и с оглед на това, че оборудването е разположено в два различни изчислителни центъра по двойки, бихте ли приели предложение за: 

1. Доставка на два нови мрежови комутатора надвишаващи минималните технически изисквания, различни по марка и модел с тези разположени в другият изчислителен център (съществуващите), като при имплементацията им ще бъдат уеднаквени по локации, което ще позволи да бъдат конфигурирани в High Availability режим – стак.

Или


2. Доставка на 4 броя суичове (2 броя за основния център и 2 броя за резервния център), които да бъдат стекирани и надвишават техническите параметри на настоящите суичове Power Connect.
Отговор:

Няма изискване доставеното оборудване да е от конкретен производител и модел, а да е съвместимо с наличното оборудване. В техническата спецификация е посочено наличното оборудване: дисков масив - Dell CX4-120 и комутатори - Dell PowerConnect 6248.Вяра панайотова

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“Съгласно Заповед № Н-861/03.06.2013 г.,

изменена със Заповед № Н-1012/23.07.2013 г. и

Заповед № Н-1025/29.07.2013 г.

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница