Република българия администрация на министерския съветДата21.07.2018
Размер152 Kb.
#76881

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
02.12-70
06.12.2013 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА


ОТНОСНО: Въпроси по обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на консултантски услуги за разработване на анализ, обучителни модули, наръчник и справочник, насочени към ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

.
По отношение на показателите за оценка на офертитеВъпрос 1: По т. 3.1.1. „Брой обосновани и относими към предмета на поръчката проучвания, които ще бъдат предмет на преглед в изпълнение на т. III.1.1, булет първи от предмета на поръчката” – проучванията трябва ли да са правени в България или може да се използват и относими към предмета на поръчката проучвания, правени в други страни – членки на ЕС?

Отговор 1: Изискуемите по т. 3.1.1. проучвания трябва да са проведени по отношение на корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими в Република България и да обхващат времевия интервал от 2007 г. до 2013 г.
Въпрос 2: По т. 3.1.1. – Изпълнителят ще има ли възможност да направи преглед на непубликувани проучвания, направени от административните структури?

Отговор 2: Да, изпълнителят на обществената поръчка може да направи преглед на непубликувани проучвания, направени от административните структури, като в техническата си оферта е длъжен да ги конкретизира, да посочи субекта, който ги е извършил, субекта, който ги е поръчал или платил (ако има такъв), обема на проучванията, предмета, информация за това къде могат да бъдат намерени, ако са публично достъпни, както и целева обосновка и методология за всяко от тях.

Въпрос 3: По т. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. и 3.1.4. – трябва ли да се посочат конкретни проучвания (3.1.1.), администрации (3.1.2.), допълнителни компоненти на обучителните модули (3.1.3.) и добри практики (3.1.4.), или е достатъчно да се посочи само съответния брой?

Отговор 3: Участникът в процедурата е длъжен да представи подробна информация по т. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. и 3.1.4. в съответствие с указанията, съдържащи се в Приложение № 3 „Образец на предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/”, както следва:

По т. 3.1.1. участникът в процедурата следва да посочи проучванията, които ще бъдат предмет на преглед в изпълнение на т. III.1.1, булет първи от предмета на поръчката, субекта, който ги е извършил, субекта, който ги е поръчал или платил (ако има такъв), обем, предмет, информация за това къде могат да бъдат намерени, ако са публично достъпни, както и целева обосновка и методология за всяко от тях.

По т. 3.1.2. - участникът трябва да посочи администрациите, начините и условията за провеждане на допитването по т. III.1.1, булет втори от предмета на поръчката и да обоснове избора им.

По т. 3.1.3. - участникът е длъжен да посочи допълнителните компоненти в съдържанието на обучителните модули по т. 2 от предмета на поръчката, както и целева обосновка за всеки от тях.

По т. 3.1.4. – следва да се конкретизират добрите практики в областта на противодействие на корупцията в държавната администрация, които ще бъдат включени в Справочника за функциите на контролните органи в областта на противодействие на корупцията в държавната администрация.

И. Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНООБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (п)

НА СОБСТВЕНОСТТА“:
(ВЕСЕЛИН ЧИНОВ)

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница