Република българия администрация на министерския съветДата22.01.2019
Размер130 Kb.

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
към 02.13-1
26.04.2013 г.

ДОУЧАСТНИЦИТЕ, ЗАКУПИЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Във връзка с постъпило запитване с искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва:

обособена позиция № 1: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:  • реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

  • реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

  • реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

  • реставрация и консервация на оранжерии.

обособена позиция № 2: „СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи”.
Във връзка с публикуваната в раздал III от документация, „Максимална стойност на поръчката“ и приложената в нея таблица със стойностите и приложения в електронен вариант проект на „Количествено стойностна сметка“, е поставен следният

Въпрос 1:

Коя от двете таблици трябва да се попълни, като резултат от изготвената количествено-стойностна сметка, така че да се спази горецитираното условие да не се надвишават цените по посочените позиции и къде следва да се напише стойността на непредвидените разходи, които липсват и в таблицата за рекапитулация и на втора обособена позиция?Отговор:

В публикуваната в раздел III от документация, в частта „Максимална стойност на поръчката“ са посочени максималните стойности на отделните подобекти. В приложеният в документацията проект на „Количествено–стойностна сметка“, СМР и доставките за всеки подобект се остойностяват отделно. Условието е сборът на съответните дейности за съответният подобект, да не надвишава максималната стойност за подобекта, посочен в раздел III.Пример: “ СМР за дворец „Евксиноград“, плюс СМР за „АТЦ“, плюс доставка за

дворец „Евксиноград“ и „АТЦ“, да не надвишава посочената в раздел III максимална стойност на поръчката по позиция „ Дворец и АТЦ- СМР и доставка.Непредвидените разходи за двете обособени позиции са константни и техните стойности се прибавят към крайните стойности без включен ДДС на ценовите оферти на кандидатите, за съответната обособена позиция.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/Росен Желязков/

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница