Република българия четиридесет и първо народно събрание проект! З а к о н заДата24.07.2016
Размер20.05 Kb.
#3229
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!

З А К О Н

за
изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба
(Обн. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.,

изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.)


§ 1.В Чл. 27 :

1. В ал.1 се създава нова точка 7 със следния текст:

„7. Не са били щатни или нещатни сътрудници, информатори, доверени лица, облагодетелствани лица на Министерството на вътрешните работи, Държавна сигурност, Разузнавателното отделение към Щаба на войската, Разузнавателното управление на Генералния щаб при Министерство на народната отбрана и Народната милиция в периода 1944 - 1989 г., и не са участвали в политически репресии.2. В ал.2 текстът „отговаря на условията за назначаване по ал.1 т.1,2,4 и 5”

се изменя и става „отговаря на условията за назначаване по ал. 1т.1,2,4,5 и 7”

3. В ал.3 текстът „и на изискванията по ал.1 т. 1 и 5” се изменя и става

и на изискванията по ал.1 т.1, 5 и 7”ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Министърът на външните работи в тримесечен срок след влизането в сила на този закон привежда щатния състав на МВнР в съответствие с изискванията на Чл.27 ал.1, 2 и 3.
ВНОСИТЕЛ:

н.п. Лъчезар Тошев

МОТИВИ

Чл.27 на Закона за дипломатическата служба въвежда условия за назначаване в дипломатическата служба на Република България.

Предложените критерии в точка 7 на чл.27 ал.1, съответно отразени и в ал.2 и ал.3, представляват формални изисквания към кандидатстващите за пост в българската дипломатическа служба.
Широко известно е, че в началото на 90-те години на ХХ-ти век британският Министър-председател г-жа Маргарет Тачър заяви пред български представители, че за съвременна България ще се съди по лицата, които са изпратени да я представляват.

Необвързаността с репресивния апарат на комунистическия режим в България 1944-1989г., както и с тези на други тоталитарни режими би дало възможност за създаване на по-добър образ на Република България пред света.Този законопроект предлага въвеждане на допълнителни критерии за назначаване в дипломатическата служба, които съответстват на желанието на съвременна България да демонстрира пред международната общност скъсване с тоталитарния режим в периода 1944-1989г.
Законопроектът не е в противоречие с другите внесени законопроекти третиращи тази материя и може да допринесе за разширяване на дискусията по темата.


ВНОСИТЕЛ :

н.п. Лъчезар Тошев
Каталог: bills
bills -> Уважаема госпожо председател
bills -> Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи
bills -> Народно събрание проект з а к о н
bills -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
bills -> До г-жа цецка цачева председател на 43-то народно събрание
bills -> Закон за Българската академия на науките чл Българската академия на науките (бан) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на науките
bills -> Проект! Република българия четиридесет и първо народно събрание
bills -> Доклад за дейността на бан, академичните институти и другите самостоятелни звена, който съдържа отчет за
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница