Република българия министерство на финансите техническа спецификацияДата09.04.2017
Размер135.16 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕцИФИКАЦИЯ

ЗА

ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА НАЛИЧНО СПОДЕЛЕНОТО ДИСКОВО ПРОСТРАНСТВО, ИНТЕГРИРАНО В СЪЩЕСТВУВАЩА АРХИТЕКТУРА НА НАП

1.Предмет на техническата спецификация


Предмет на този документ са изискванията на Възложителя за надграждане на съществуващото споделено дисково пространство EVA 3000, напълно съвместимо с наличната информационна среда и средствата за управлението й за да развие платформата с цел поемане на нарастващото натоварване от гледна точка на приложенията и да се оптимизират инвестициите в развитие на системата.

2.Техническо задание.


Текущо състояние на системите в ЦУ на НАП по проект Доставка и инсталиране на информационна система, ид.№ RARR 05-01/01 н НАП – доставена и изградена следната инфраструктура за съхранение на данни:

-Основните хранилища на информация са организирани основно на базата на SAN-ове(Storage Area Network-Мрежа от дискови масиви).Дисковете са отделени в групи и са конфигурирани съобразно изискванията за RAID5 излишъци(redundance).Всяка група дискове разполага с готови за работа конфигурирани резервни дискове.По този начин данните са подсигурени дори в случай, че дискът бъде отстранен от масива.Конфигурация на оборудването на НАП:

  • HP EVA3000 2C1D, с два контролера тип HSV100

  • Една дискова кутия

  • Дисковата кутия има 13 диска:капацитет от 146 GB /10 K rpm

  • Всеки HSV100 контролер е свързан към два HP Storage Works SAN switch 2/8 V

  • Свързванията със сървърите се осъществяват чрез два HP Storage Works SAN switch 2/8 V

  • Всеки сървър има поне 2 HBA контролера за оптични канали

  • EVA3000 използва 4 host( приемни) порта за свързване към оптичните комутатори

В топографията е конфигурирана Многоканалност(Multi-pathing)(има повече от една физическа пътека за всеки ресурс)

Управление на дисковата система

HP EVA Command View-основният достъп до софтуера се осъществява чрез оперативна станция, определена за тази цел.

Наличните софтуерни сървърни конфигурации на НАП, които работят с тази дискова система са: Linux-SLES 10; Windows Server 2003 SP1, HP-UX 11.23.

3.Технически изисквания


3.1 Продукти, лицензии и услуги, които се нуждаят от надграждане и интегриране в инфраструктурното решение на проекта:

3.1.1 След надграждане дисковото пространство трябва да предоставя не по-малко или равно на 12,000 GB на едната конфигурация и не по-малко или равно на 10,000 GB на другата конфигурация.

3.1.2 HP Comand View Unlimitet LTU за управление на неограничен обем информация.

3.1.3.HP Business Copi Unlimitet LTU за управление на неограничен обем информация.

3.1.4 Минимум два SAN комутатора с минимум 10 активни порта всеки- Модел BROCADE за гарантиране на максимална съвместимост със съществуващите комутатори.Към комутатора трябва да се доставят и включват всички необходими модули 4 GB SW Transceiver за включване на 20 FC устройства.

3.1.5. Всички продукти, лицензи и дейности по надграждане на хардуера и софтуера за осъществяване на ACTIVE-ACTIVE конфигурации трябва да бъдат предвидени.

3.2 Гаранционен срок: 12 месеца от датата на инсталацията.

3.3 Време на реакция: до 8 часа след получаване на съобщение за проблем.

3.4 Надграждането следва да се осъществи от Оторизиран представител на производителя за конкретната поръчка, тъй като съществуващата среда е в гаранционна поддръжка, без прекъсване работата на съществуващите приложения или с не повече от 30 мин. прекъсване на приложение.Всички инсталации и настройки да приключат за не повече от 2 седмици след доставката на хардуера и лицензиите.

3.5 Участникът трябва да съобрази своето предложение с наличните технически средства, описани в Приложение № А и Приложение № Б ”Текущо състояние”4. Изисквания към подготовката на Техническото предложение:

4.1 Участникът трябва да предложи в своето техническо описание как предложеното от него решение отговаря на всяко едно функционално и техническо изискване, описано в Техническата спецификация.

4.2 Участникът трябва да предложи гаранционен срок.

4.3 В предложението на участника трябва да бъде включено и обучението на специалисти за администриране, поддръжка и работа с предлаганото решение.

4.4 С представянето на своето техническо предложение, участникът заявява готовността си да изпълни всички изисквания на техническото задание.

Приложение А


ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМА 1

Бр.

Описание

2

Шаси

2

HP Mgmt Suite 8 Usr Lic Blade Enclosure

2

HP BLp-Class C-GbE2 Interconnect Switch

2

HP BLp-Class Encl Shipping Bracket Kit

2

HP BLp 1Phase Redundant EU Pwr Enclosure

1

HP BL p-Class Mini Bus Bar

1

HP Mini Bus Bar Dual Power Input Kit

2

HP Modular Distribution Unit 40 Amp (Int'l)

6

Приложен сървър

6

HP BL25p O2.6GHz 1GB 1P Blade

6

AMD(R) O252 2.6GHz E-0 BL25p Processor

12

HP 36GB 15K U320 Pluggable Hard Drive

6

HP 2GB Reg PC3200 2x1GB Memory

6

HP 4GB Reg PC3200 2x2GB Memory

6

HP 1GB Reg PC3200 2x512 Memory

5

Сървър за отчитане

5

HP BL25p O2.6GHz 1GB 1P Blade

5

AMD(R) O252 2.6GHz E-0 BL25p Processor

10

HP 36GB 15K U320 Pluggable Hard Drive

5

HP 4GB Reg PC3200 2x2GB Memory

5

HP 1GB Reg PC3200 2x512 Memory

2

Сървър за отчитане

2

HP BL25p O2.6GHz 1GB 1P Blade

2

AMD(R) O252 2.6GHz E-0 BL25p Processor

4

HP 36GB 15K U320 Pluggable Hard Drive

2

HP 2GB Reg PC3200 2x1GB Memory

2

HP 1GB Reg PC3200 2x512 Memory

2

Сървър с общо предназначение

2

HP BL25p O2.6GHz 1GB 1P Blade

4

HP 36GB 15K U320 Pluggable Hard Drive

1

Съхраняващо у-во тип II

1

42U EVA cab CTO 50Hz ALL

1

HP EVA3000-D Starter Kit 8x146GB 10K

1

Factory integrated

5

146GB 10k RPM 2Gb FC HDD Upgrade

1

HP StorageWorks VCS V3.0d media kit

1

HP SP HP-UX v3.0F 1 LTU/CD

1

HP Business Copy EVA3000 1TB LTU

1

HP StrgWrks Bus Copy CD Media Kit v2.3
NFS Server

1

HP Server rx2620 1.6GHz CPU Solution

1

HP Itanium2 rx2620 1.6GHz 3MB CPU

1

Factory integrated

1

HP Management CPU card for rx1600

1

Factory integrated

1

HP Integrated Lights Out Advanced Pak

1

Factory integrated

2

HP Srvr rx2620 4GB DDR Quad Memory

2

Factory integrated

2

73GB 15K HotPlug Ultra320 LP disk drive

2

Factory integrated

1

HP server DVD-ROM drive, Slimline

1

Factory integrated

1

Power supply for HP srvrs and wkstns

1

Factory integrated

2

PCI 2GB Fibre Channel Adapter

2

Factory integrated

1

HP Itanium rx2620 Field Rack Kit

1

Factory integrated

1

HP-UX Fndn OE Media Itanium Servers

1

DVD media

1

HP-UX 11i Version 2

1

U.S. - English localization

2

HP-UX FndnOE Integrity PPL max2CPU w/sys

1

OnLineJFS 3.5 License for HP 9000 Svrs

2

Single processor license

1

HP 3y Next Day HW Support

1

HW, rx26xx (1 or 2 CPUs) Support
SAN Switch

2

HP StorageWorks SAN switch 2/8V

2

Europe - English localization

1

HP 3y Next Day HW Support

2

HP FC Switch,Low End Support

10

HP 2Gb Short Wave Transceiver
Storage Server

1

HP DL380-3.4G HPM Storage Server SAN

1

2GB PCI-X 64 BIT 133Mhz Dual Channel

6

5m SW LC/LC FC Cable ALL

4

5m SW LC/LC FC Cable ALL


Приложение Б

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМА 2 :

Бр.

Описание

2

Шаси

2

HP Mgmt Suite 8 Usr Lic Blade Enclosure

2

HP BLp-Class C-GbE2 Interconnect Switch

2

HP BLp-Class Encl Shipping Bracket Kit

1

HP BLp 1Phase Redundant EU Pwr Enclosure

1

HP BLp 1 Phase Empty EU Power Enclosure

2

HP BLp Single Power Supply

1

HP BL p-Class Mini Bus Bar

1

HP Mini Bus Bar Dual Power Input Kit

2

HP Modular Distribution Unit 40 Amp (Int'l)

5

Приложен сървър

5

HP BL25p O2.6GHz 1GB 1P Blade

5

AMD(R) O252 2.6GHz E-0 BL25p Processor

10

HP 36GB 15K U320 Pluggable Hard Drive

5

HP 2GB Reg PC3200 2x1GB Memory

5

HP 4GB Reg PC3200 2x2GB Memory

5

HP 1GB Reg PC3200 2x512 Memory

4

Сървър за бази данни

4

HP BL25p O2.6GHz 1GB 1P Blade

4

AMD(R) O252 2.6GHz E-0 BL25p Processor

8

HP 36GB 15K U320 Pluggable Hard Drive

4

HP 4GB Reg PC3200 2x2GB Memory

4

HP 1GB Reg PC3200 2x512 Memory

1

Сървър за отчитане

1

HP BL25p O2.6GHz 1GB 1P Blade

1

AMD(R) O252 2.6GHz E-0 BL25p Processor

2

HP 36GB 15K U320 Pluggable Hard Drive

1

HP 2GB Reg PC3200 2x1GB Memory

1

HP 1GB Reg PC3200 2x512 Memory

1

Сървър с общо предназначение

1

HP BL25p O2.6GHz 1GB 1P Blade

2

HP 36GB 15K U320 Pluggable Hard Drive

1

Съхраняващо у-во тип II

1

42U EVA cab CTO 50Hz ALL

1

HP EVA3000-D Starter Kit 8x146GB 10K

1

Factory integrated

5

146GB 10k RPM 2Gb FC HDD Upgrade

1

HP StorageWorks VCS V3.0d media kit

1

HP SP HP-UX v3.0F 1 LTU/CD

1

HP Business Copy EVA3000 1TB LTU

1

HP StrgWrks Bus Copy CD Media Kit v2.3
NFS Server

1

HP Server rx2620 1.6GHz CPU Solution

1

HP Itanium2 rx2620 1.6GHz 3MB CPU

1

Factory integrated

1

HP Management CPU card for rx1600

1

Factory integrated

1

HP Integrated Lights Out Advanced Pak

1

Factory integrated

2

HP Srvr rx2620 4GB DDR Quad Memory

2

Factory integrated

2

73GB 15K HotPlug Ultra320 LP disk drive

2

Factory integrated

1

HP server DVD-ROM drive, Slimline

1

Factory integrated

1

Power supply for HP srvrs and wkstns

1

Factory integrated

2

PCI 2GB Fibre Channel Adapter

2

Factory integrated

1

HP Itanium rx2620 Field Rack Kit

1

Factory integrated

1

HP-UX Fndn OE Media Itanium Servers

1

DVD media

1

HP-UX 11i Version 2

1

U.S. - English localization

2

HP-UX FndnOE Integrity PPL max2CPU w/sys

1

OnLineJFS 3.5 License for HP 9000 Svrs

2

Single processor license

1

HP 3y Next Day HW Support

1

HW, rx26xx (1 or 2 CPUs) Support
SAN Switch

2

HP StorageWorks SAN switch 2/8V

2

Europe - English localization

1

HP 3y Next Day HW Support

2

HP FC Switch,Low End Support

10

HP 2Gb Short Wave Transceiver
Storage Server

1

HP DL380-3.4G HPM Storage Server SAN

1

2GB PCI-X 64 BIT 133Mhz Dual Channel

4

5m SW LC/LC FC Cable ALL

6

5m SW LC/LC FC Cable ALLКаталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница