Република българия министерство на икономикатаДата26.11.2018
Размер28.55 Kb.
#105985

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката,

енергетиката и туризмаПОКАНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 7, т. 1 и чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с необходимостта от изграждане на информационен щанд на България на Международното туристическо изложение UKRAINE’2012/11-13.10.2012, град Киев, Украйна, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за представяне на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на услуга, при следните условия:
І. Предмет:
Изграждане на информационен щанд за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на Международното туристическо изложение UKRAINE’2012/11-13.10.2012, град Киев, Украйна.
ІІ. Цел: Представяне на Р. България като атрактивна туристическа дестинация на Международното туристическо изложение UKRAINE’2012/11-13.10.2012, град Киев, Украйна.
ІІІ. Технически изисквания за изпълнение на услугата по т. І., както следва:


 1. Изграждане на български информационен щанд на Международното туристическо изложение UKRAINE’2012/11-13.10.2012, град Киев, Украйна
  1. Описание на услугата. Срок и място на изпълнение на поръчката.Информационен щанд (отворен от две страни)

Период

Площ

Работни места /ориентировъчен брой/

  UKRAINE’2012, Киев, Украйна

11-13.10.2012

60 кв.м.

12


  1. Обхват на услугата по т.1.1.


Изграждането на информационния щанд на България включва следните услуги:


 • Монтаж /08-10.10.2012г./

 • Демонтаж /14.10.2012г./

 • Техническо обслужване през цялото време на панаира

 • Почистване

 • Минимум 1 бр. плазмени екрана и DVD,

 • Осветление, в т.ч включена такса за електрическо захранване и потребление – заплаща се от изпълнителя директно към организаторите

 • Минимум 4 снимки осветени от задната страна /back lights/

 • Кулър и вода /мин. 40 л./

 • Зеленина

 • Изграждане на информационния щанд по приложената схема и планове


ІV. Офертите се подават по факс /+359 2 988 23 15 или +359 2 940 79 24/ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Необходимо е да съдържат следната информация:
1. Данни за лицето, което прави предложението: регистрационни данни, седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството.

2. Предложение за изпълнение на услугата, в съответствие с изискванията по т. ІІІ от настоящата покана. Предложението следва да бъде подписано и подпечатано.

3. Декларация за срока на валидност на направеното предложение – минимум до датата на откриване на цитираното международно туристическо изложение /свободен текст/;

4. Предлагана цена. Предлаганата цена трябва да бъде в лева или евро, без ДДС и да включва всички разходи по изпълнение на поръчката. Плащането на цената се извършва по банкова сметка на определения за Изпълнител участник, в съответната валута за държавата по местонахождението на Изпълнителя, след подписване на договор и/или на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура, след извършване на услугата.


Моля да изпратите Вашето предложение в срок до 7 работни дни от публикуване на поканата на Интернет страницата на МИЕТ по описаният по-горе начин.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница