Република българия министерство на околната среда и водитеДата25.07.2016
Размер23.03 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна ОБЯВЯВА: инициатива на ,,Еси инвестиция” ООД, гр. Варна, за водовземане от подземни води от ТК „Астрея трейд - Варна”1. Цел на заявеното използване на водите:

Други цели (напояване на зелени площи)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000N019

Порови води в неоген - миоцен Галата - Долен чифлик

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ


Тръбен кладенец ТК ,,Астрея Трейд - Варна”, намиращ се в ПИ 10135.5511.750, м.,,Черноморец”, по кадастралната карта на гр. Варна, общ. Варна, област Варна 10135

4. Място на използване на водите, населено място


Напояване на 2,5 дка зелени площи в имоти с № 10135.5511.750; 10135.5511.39 и 10135.5511.38, м.,,Черноморец”, по кадастралната карта на гр. Варна, общ. Варна ЕКАТТЕ 10135

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 0,14 л/с

Максимален дебит – 0,5 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

S макс. = 2,71м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски районасувал:
Съгласували:

Директор „ПР”: инж. Д. Консулова.............................................

Н – к отдел „Р”: Р. Шопов ...............................

Изготвил: инж. Е. Харизанова, гл. експерт в отдел ,,Р”:..........................Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2014
2014 -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница