Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция – перникДата10.02.2018
Размер39.04 Kb.
#56376РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК
гр. Перник 2300, ул. “Миньор” № 15 тел: 076 601881; факс: 076 601881

СЪЛАСУВАЛ:

Д-р В. Симеонов

/Директор на РЗИ-Перник/


НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА ЛЗБП, ДКЦ, МЦ И АМБУЛАТОРИИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПРАКТИКА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,
Съгласно Писмо на МЗ № 16-00-117/ 03.10.2011г., относно надзора на местните паразитози и по специално трихинелозата и започващия епидемичен сезон, Ви изпращаме напомнително писмо по проблема.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

Д-Р ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

Директор на РЗИ – Перник


ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ”

НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО
Напомняме Ви, че ежегодно територията на Р.България се регистрират епидемични взривове от трихинелоза при хората.Това от своя страна определя тази паразитоза като една от водещите зоонози в страната.През последните 5 години (2006-2011г.) възникнаха общо 25 епидемични взрива и бяха диагностицирани 21 спорадични случая.От консумиралите общо 1793 лица инфектирани месни продукти при 776 бе доказана трихинелоза, а 489 от тях бяха хоспитализирани.

От началото на 2011г. до настоящия момент са регистрирани 39 случая на трихинелоза. Регистрирани са и два взрива на територията на РЗИ София област и Стара Загора. Поради факта,че по-голяма част от заболяванията са през зимните месеци(декември-март) и във връзка с предстоящия зимен сезон, Ви напомняме за необходимостта от системно и стриктно провеждане на противоепидемичните мерки по отношение на трихинелозата, съгласно действащата нормативна уредба(Наредба №5/2006г.за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози, Наредба №21/2005г.за реда за регистрация,съобщаване и отчет на заразните болести, Наредба за изменение и допълнение на Нар.№21/2011г., Наредба №9/2006г.за мониторинг на зоонозите при профилактиката,ограничаването и ликвидирането им, Наредба №39/2004г. за диспансеризация, Наредба №110/18.09.2006г. за специфичните изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинелоза в месото и Наредба№4/21.06.2000г за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително отравяне).1. Мерки спрямо източника на инфекция:

а. Ранно диагностициране Заболяване, причинено от поглъщане на ларвите на Trishinella. Заболяването има различни клинични прояви и може да наподоби около 60 други заболявания. Заболяването може да протече от асимптомно до тежко с усложнения след инкубация от 2 до 45 дни.

Патогмонични признаци при болните с клинична картина включват: повишена температура (до 41 градуса), оток на клепачите и лицето( оточен синдром), мускулни болки, висока еозинофилия и левкоцитоза.

Освен изброените задължителни симптоми при някои болни се проявяват и :

- гасроентероколитен синдром – гадене,повръщане и диария;

- при органни и системни нарушения – миокардит, хипотония, хемоза, афония, пресипнал тлас, бронхопневмония, хепатоспленомегалия, ставни болки;

- неврологичната симптоматика е предимно от функционален характер-упорито главоболие, безсъние, халюцинации, обилно изпотяване, адинамия и по-рядко неврити, менингити, преходни психически разстройства;

- за тежките форми са характерни кожни обриви или тип хеморагични васкулити;

- от параклиниката се установяват: левкоцитоза с лимфоцитоза, еозинофилия, хипопротеинемия с повишени стойности на имуноглобулините, повишени стойности на клетъчната и сиаловата киселина с поява на С-реактивен белтък, снижават се стойностите на калция, калия, хлоридите, холестерина, фосволипидите, кръвната захар.

Приоритетно значение има повишението на някои ензими: креатинкиназа, АЛД, ЛДХ, ГФИ, ASAT и ALAT. В урината се наблюдава албуминурия, увеличение на уробилиногена, хипокреатинурия. Промени в ЕМГ и патологични промени в ЕКГ.

При грипоподобно състояние, независимо от повода на извършвания пеглед, разпитвайте пациентите си консумирали ли са месо и месни продукти без предварителен санитарно-ветеринарен контрол на кланничния месодобив.Съмнителните случаи да се изследват серологично за трихинелоза. Имунодиагностичните проби се позитивират след 14 ден от заразяването.

б. Ранно радикално лечение – с лекарствени средства от групата на бендазолите с оглед недопускане на протрахирани форми и усложнения. Стационарно лечение, в зависимост от тежестта на клиничната картина (средно-тежка и тежки форми, миокардит!).

в. Стриктно спазване на изискванията на Наредба №5/2006 г. за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози, Наредба №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и изменеието и 2011г., Наредба№4/21.06.2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително отравяне.

г.Диспансерно наблюдение на преболедувалите - Наредба №39/2004 г. за диспансеризация и допълнение към нея Наредба №38/2005 г.

2. Индивидуална химиопрофилактика на консумиралите опаразитено месо и месни продукти с оглед недопускане на тежки форми и усложнения.

  • Избягване на консумация на месо и месни продукти без предварителен санитарно-ветеринарен контрол. Добра термична обработка!

  • Провеждане на химиопрофилактика – консумиралите опаразитено месо и месни продукти, т.н. “контактни” се профилактират с препарати от групата на бендазолите – по преценка на лекаря.


РЗИ ПЕРНИК

Cycle:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница