Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция гр. ЛовечДата20.08.2018
Размер37.78 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГР. ЛОВЕЧ

Гр.Ловеч, 5500; ул.”Съйко Съев” 27а; тел/факс; (+359 68)60 15 11; тел. (+359 68) 60 15 18; e-mai: rzi@rzi-lovech.com

Изх. № НЗБ-01-2065/22. 05. 2017 г.

ДО ОПЛ

ВСИЧКИ


Относно: изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Уведомявам Ви, че на 12.05.2017 г. в брой 38 на Държавен вестник бе публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила от деня на публикуване на наредбата, в резултат на което необхванатите с проба Манту и с BCG към 12.05.2017 г. деца, навършващи 17 г. през 2017 г., вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулинц за постекспозиционна профилактика (Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15), свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации.

Към момента Министерство на здравеопазването е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017 г. както следва:

- за ваксина срещу хепатит тип Б, педиатрична с търговско наименование ENGERIX В / притежател на разрешението за употреба GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Белгия;

- за ваксина срещу туберкулоза с търговско наименование BCG и за ППД туберкулин/ притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД;

- за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и

хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование INFANRIX НЕХА /притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България; • за ваксина срещу пневмококи с търговско наименование SYNFLORIX / притежател на разрешението за употреба ГлаксоСмитКлайн ЕООД България;

 • за ваксина срещу морбили, паротит и рубеола с търговско наименование М-М-RVAXPRO / притежател на разрешението за употреба Мерк Шарп и Доум БългарияЕООД;

 • за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус

инфлуенце тип Б с търговско наименование PENTAXIM / притежател на разрешението за употреба Sanofi Pasteur s.a. Франция;

 • за ваксина срещу тетанус и дифтерия с търговско наименование TETADIF

притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД;

 • за ваксина срещу Кримска хеморагична треска / притежател на разрешението за употреба „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД.

Въз основа на сключените договори за 2017 г. и налични количества ваксини по

договори от 2016 г. през настоящата година задължителните и целевите имунизации и

реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:


 • За първична имунизация срещу хепатит тип Б в родилен дом се прилага ваксина ENGERIX В.

 • За първична имунизация в родилен дом и реимунизации срещу туберкулоза от 7 месечна възраст, 7 години и 11 години се прилага ваксина BCG.

 • За първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена 2 месечна възраст се прилага ЕДИНСТВЕНО шесткомпонентна ваксина (HEXACIMA и INFANRIX НЕХА). Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано ИЛИ с три приема HEXACIMA или с три приема INFANRIX НЕХА, без допускане тяхното заменяне.

 • За реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца, навършили 16 месечна възраст се прилага петкомпонентна ваксина PENTAXIM.

 • Реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на деца, родени през 2011 г. се извършва с четирикомпонентна ваксина TETRAXIM, осигурена по последни доставки от сключен договор за 2016 г.

 • Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола през 2017 г. се извършва с трикомпонентна ваксина PRIORIX или M-M-RVAXPRO.

Във връзка с гореизложеното:


1. Прекратява се извършването на проба Манту и реимунизация с BCG при деца, навършващи 17 г. през настоящата година, считано от 12.05.2017 г.

2. Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17 г. за периода 01.04-12.05.2017 г. в отделен ред в края на Приложение № 7 към наредбата..

3. С цел правилно разпределение на ваксините от централен склад и РЗИ за задължителни и целеви имунизации и реимунизации за второ полугодие на 2017 г., моля в срок до 09.06.2017 г. да изпратите на електронна поща: nzb@rzi-lovech.com и rzi@rzi-lovech.com необходимите количества ваксини (в дози) за обхващане на подлежащите лица от пациентската листа, като вземете предвид схемите на приложение на ваксините, съгласно даденото Ви указание и наличните към момента количества ваксини в хладилните Ви съоръжения.

Приложения:

1. Кратка характеристика на продукта (INFANRIX НЕХА)

2. Кратка характеристика на продукта (M-M-RVAXPRO)3. Таблица за отчет на биопродуктите


С уважение,
Д-Р ИВЕЛИНА РУСЕВА

Директор на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница