Решение № / Дата Населено място Поземлен имот № / Урегулиран поземлен имот, кварталДата22.10.2018
Размер97.5 Kb.
#92283
ТипРешение
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ :

ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ

от 01.01.2017 год. до 30.09.2017 год.
( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )Разрешени със / с : Заповед № / Решение № /

Дата


Населено място


Поземлен имот № /

Урегулиран поземлен имот, квартал


Вид ПУП

1.

Заповед № 86 / 01.02.2017 год.

град Дулово

УПИ I „ За складово – производствена база на БКС ”, квартал 111

ИПУП – ПР и кадастрална карта

2.

Заповед № 87 / 01.02.2017 год.

град Дулово

УПИ XIV – 807, квартал 53

ИПУП - ПР

3.

Заповед № 88 / 01.02.2017 год.

село Водно

УПИ ХIII – 377, квартал 23

ИПУП - ПРЗ

4.

Заповед № 89 / 01.02.2017 год.

село Вокил

УПИ III – 63, квартал 2

ИПУП – ПРЗ

5.

Заповед № 90 / 01.02.2017 год.

землище на село Поройно – стопански двор

ПИ № 000065 и ПИ № 000067

ПУП – ПЗ и ПП

6.

Заповед № 101 / 08.02.2017 год.град Дулово

УПИ ХVIIІ – 714, 9057 „ За автогара ”, квартал 36

( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.9060 по КК и КР на град Дулово )ИПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

7.

Заповед № 102 / 08.02.2017 год.

град Дулово – промишлена зона - юг

УПИ I „ Топливо ЕАД ”, пл.№ 22, квартал 8

ИПУП - ПРЗ

8.

Заповед № 107 / 09.02.2017 год.


землището на село Межден – стопански двор, местността „ Сая Юртлук ”

ПИ № 056221

ПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

9.

Заповед № 152 / 27.02.2017 год.град Дулово

УПИ ХVII „За КОО”, квартал 36

( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.3287 по КК и КР на град Дулово )ИПУП - ПРЗ

10.

Заповед № 171 / 06.03.2017 год.

град Дулово

УПИ IV – 125, квартал 2

ИПУП - ПР

11.

Заповед № 172 / 06.03.2017 год.

село Руйно

УПИ IХ – 168 и УПИ Х – 168, квартал 16

изменение на кадастрален план и

ИПУП - ПР12.

Заповед № 186 / 09.03.2017 год.град Дулово

УПИ VI „ За ЕООД „ Прогрес ” ”, квартал 47

( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.800 по КК и КР на град Дулово )ИПУП - ПР


13.

Заповед № 226 / 23.03.2017 год.

град Дулово

УПИ I – 1065, квартал 49

ИПУП - ПРЗ


14.

Решение № 244 от Протокол № 17 / 31.03.2017 год. на Общински съвет - Дулово

землище на град Дулово, местността „ Брястовете ”

поземлен имот с идентификатор 24030.121.12 по КК и КР на град Дулово

ПУП - ПЗ и ПП / План - схема

15.

Заповед № 255 / 11.04.2017 год.

град Дулово – промишлена зона – юг

УПИ IV „ За текстилна фабрика”, квартал 1

ИПУП - ПРЗ

16.

Заповед № 272 / 21.04.2017 год.

град Дулово

УПИ І – 446, квартал 22

( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.9060 по КК и КР на град Дулово )ИПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

17.

Заповед № 273 / 21.04.2017 год.

село Вокил

УПИ V – 341, квартал 18

изменение на кадастрален план и ИПУП – ПР

18.

Заповед № 345 / 12.05.2017 год.

село Правда

УПИ Х „ За поща + аптека, книжарница, битови услуги и смесен магазин ”, квартал 19

изменение на кадастрален план и ИПУП – ПР

19.

Заповед № 375 / 25.05.2017 год.


землище на село Грънчарово, местността „ Стар лозов масив ”

ПИ № 014052

ПУП – ПЗ

20.

Заповед № 376 / 25.05.2017 год.

град Дулово

УПИ IV „ За КОО ”, квартал 109


ИПУП - ПР

21.

Заповед № 377 / 25.05.2017 год.град Дулово

УПИ ХVI - 9259„За обществено обслужване”, квартал 11

( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.9259 по КК и КР на град Дулово )ИПУП - ПЗ

22.

Решение на № 265 от Протокол № 19 / 30.05.2017 год. на Общински съвет - Дулово

село Паисиево

УПИ ХVII, квартал 10


ИПУП - ПР


23.

Решение на № 266 от Протокол № 19 / 30.05.2017 год. на Общински съвет - Дулово

град Дулово – промишлена зона - юг

УПИ III „ За дървопласмент ”, квартал 6


ИПУП - ПР

24.

Заповед № 416 / 07.06.2017 год.

село Правда

УПИ ХХIV-365, квартал 8

ИПУП - ПР


25.

Заповед № 417 / 07.06.2017 год.

село Черник

ПИ с идентификатори 81966.24.150, 81966.500.1049, 81966.500.1043 и 81966.500.1050

ИПУП – План – схема, като съставна част от КПИИ


26.

Заповед № 458 / 20.06.2017 год.

град Дулово

УПИ VI „ За магазин и ресторант ”,

квартал 62ИПУП - ПР


27.

Заповед № 459 / 20.06.2017 год.

село Златоклас

УПИ IV в „ Стопански двор на ТКЗС ”, квартал 27

изменение на кадастрален план и ИПУП - ПР

28.

Решение на № 285 от Протокол № 20 / 29.06.2017 год. на Общински съвет - Дулово

село Правда

УПИ II - 224, квартал 36 и улична регулация от о.т.111 през о.т.110 – 109 – 108 – 107 до о.т.100

ИПУП - ПР

29.

Заповед № 490 / 06.07.2017 год.град Дулово

УПИ ІV – 501 „ За обществено обслужване ”, квартал 109

( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.501 по КК и КР на град Дулово )ИПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

30.

Заповед № 519 / 14.07.2017 год.

село Черник

УПИ III – 432, квартал 16


ИПУП - ПР

31.

Решение на № 303 от Протокол № 21 / 25.07.2017 год. на Общински съвет – Дулово

град Дулово – промишлена зона - юг

УПИ IV „ За обединено зърнено-фуражно предприятие ”, квартал 6


ИПУП - ПРЗ

32.

Заповед № 566 / 31.07.2017 год.

град Дулово

УПИ IV - 1066„ За районна болница ”, квартал 109

ИПУП - ПРЗ


32.

Заповед № 656 / 23.08.2017 год.

село Водно

УПИ I „ Селкооп ”, квартал 26

изменение на кадастрален план и ИПУП - ПР

33.

Заповед № 665 / 28.08.2017 год.

село Правда

УПИ Х - 505, квартал 35


изменение на кадастрален план и ИПУП - ПР

34.

Решение на № 322 от Протокол № 22 / 23.08.2017 год. на Общински съвет - Дулово

землище на село Паисиево, местността „ Джами Овасъ”

ПИ № 120042


ПУП - ПЗ

35.

Решение на № 323 от Протокол № 22 / 23.08.2017 год. на Общински съвет - Дулово

Община Дулово
ПУП – ПП и План - схеми за участъци в урбанизирани територии, като част от едно общо трасе на оптичен кабел

36.

Решение на № 324 от Протокол № 22 / 23.08.2017 год. на Общински съвет - Дулово

землище на село Яребица, местността „ Бунар Башъ ”

ПИ № 138023

ПУП – ПЗ и ПП

37.

Заповед № 737 / 25.09.2017 год.


землище на село Овен – стопански двор, местността

„ Коджа мезарлък ”ПИ № 120418, съставен от ПИ № 120415 и ПИ № 120411

ПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

38.

Решение на № 333 от Протокол № 23 / 26.09.2017 год. на Общински съвет - Дулово

землище на град Дулово, местността „ Ески Ташол Бою ”

ПИ с идентификатор 24030.32.9 по КК и КР на град Дулово

ПУП – ПЗ, ПП / План - схема

39.

Решение на № 340 от Протокол № 23 / 26.09.2017 год. на Общински съвет - Дулово

град Дулово - промишлена зона - север
ПУП – ПП / План – схеми

за участъците в урбанизирана територия, като част от едно общо трасе

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница