Решение № рт 8/14. 03. 2016 г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията о б я в я в аДата28.02.2018
Размер14.41 Kb.
#60205
ТипРешение
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия, в изпълнение на Заповед № ПД - 40/14.03.2016 г. и Решение № РТ – 8/14.03.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Трансформаторен пост, находящ се в землището на с. Иново, местност „БАНОВЦИ”, общ. Видин, обл. Видин, ведно с трайно прикрепеното към сградата съоръжение /маслен трансформатор/.

Търгът ще се проведе на 28.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на ДП „Транспортно строителство и възстановяване” – ГУ, с адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 14.

Начална тръжна цена в размер на 4 620,00 /четири хиляди шестстотин и двадесет/ лв., без включен ДДС, разпределена, както следва:

- за сграда трансформаторен пост – 1220,00 лв.;

- за трайно прикрепено съоръжение /маслен трансформатор/ - 3400,00 лв.

Кандидат – купувачът участва в търга за сградата и съоръжението заедно, а не поотделно.

Депозитът за участие в търга е в размер на 924,00 /деветстотин двадесет и четири/ лева.

Тръжна документация за участие в търга се закупува лично или от упълномощено за целта лице, в срок до 16.00 часа на 19.04.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 14, ДП „Транспортно строителство и възстановяване” – Главно управление, отдел „Собственост”, ст. 322 срещу невъзвръщаема сума от 50,00 /петдесет/ лева, без включен ДДС.

Закупената тръжна документация не може да бъде върната.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.04.2016 г., срещу издадено от ДП „Транспортно строителство и възстановяване” удостоверение за право на оглед на имота.

Краен срок за внасяне на депозита - до 22.04.2016 г.Краен срок за подаване на заявления за участие в търга - до 16.00 часа на 22.04.2016 г.

За допълнителна информация: инж. Ганчо Ганев – телефон за връзка: 0887610207.
Каталог: opcms -> opencms -> gallery
gallery -> Приложение №2 списък на мпс, собственост на дп „тсв” – гу, и дп „тсв”-поделение софия
gallery -> Приложение №1 техническа спецификация за работно облекло
gallery -> Държавно предприятие „транспортно строителство и възстановяване”
gallery -> Приложение №1б количествена сметка
gallery -> Решение № рт 28/23. 08. 2011 г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
gallery -> Д дп “транспортно строителство и възстановяване” главно управление


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница