Решение №1/24. 09. 1999 булстат 130131711; ндр 3220077321Дата27.10.2018
Размер138.5 Kb.
ТипРешение

ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ISO 9001:2000 сертифициран член на групата ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

Регистрирано СГС-ФД№8548/1999, парт.№52421,том570,рег.І,стр.10, решение №1/24.09.1999

БУЛСТАТ 130131711; НДР 3220077321;

Адрес на управление Офис и адрес за кореспонденция: София 1196, кв. Герман: ул. Дамяница №3-5, София 1619, България, тел.:++(359)2 807 93 33, .:++(359)2 872 21 42, факс: ++(359)2 9151 755

Офис : София 1196, кв. Герман, Office: Sofia 1186, German; E-mail: gbsis@glavbolgarstroy.com

Registered-Sofia City Court-FD№8548/99,parcel №52421,volume 570,1 st. time, page10, decision №1/24.09.99

BULSTAT 130131711; Tax ID 3220077321;

Address: 3-5 Damyanitsa St., Sofia 1619, Bulgaria, phone : ++(359)2 807 93 33.:++(359)2 872 21 42, fax : ++(359)2 9151 755

ISO 9001:2000 certified member of GLAVBOLGARSTROY Group of Companies

GBS INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AD


кратко фирмено представяне
Акционерното Дружество “ГБС Инфраструктурно строителство” АД е член на Групата ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ. Обособено е в самостоятелно предприятие през 1999 г. като правоприемник на СП“Ниско строителство” на ГБС. Ориентирано към нуждите на Клиента, сертифицирано по ISO 9001-2000, дружеството следва своята фирмена мисияДоверие, завоювано с качество”.
Фирмената дейност: на ГБС Инфраструктурно строителство АД включва:

 • строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация и инженеринг на:

 • пътища от републиканската пътна мрежа и транспортни артерии в населени места, включително всички съоръжения по тях

 • железопътни и трамвайни релсови пътища

 • летища и летищни съоръжения

 • водоснабдителни, водопроводни и канализационни мрежи, деривации и корекции на реки

 • депа за твърди битови отпадъци

 • инженерна инфраструктура на жилищни, туристически, спортни и увеселителни комплекси

 • контактни мрежи на жп, трамвайни и тролейбусни линии, улично осветление и светофарни

уредби, електроснабдителни и електроразпределителни мрежи и системи, телефонизация,

 • вертикална планировка и озеленяване

 • добив, преработка и продажба на скални материали

Общият оборот на дружеството от 16 966 хил.лв за 2004 г. нараства до 25 517 хил.лв за 2005 г.


ГБС Инфраструктурно строителство АД разполага със специализирано оборудване - пълен набор от транспортни средства, тежка строителна механизация и ръчен механизиран инструмент за изпълнение на земни, асфалтови, бетонови и пътни работи, товароподемна техника, оборудване за добив и обработка на скални материали, и др. Фирмата разполага с такова специализирано оборудване като инсталация MOOG за ревизия на мостове, машина за набиване стълбчета на еластична ограда ORTEGO, машина за безизкопно хоризонтално сондиране, машина за заваряване на тръби ПЕВП и др.
Производствено-техническата база на ГБС Инфраструктурно строителство АД включва:

 • уникалната за България диабазова кариера с изключително високи показатели на скалата, покриваща всички стандарти и изисквания на инженерното строителство - кариера Бов – за пълен асортимент фракции за асфалтови и бетонови смеси в пътното строителство

 • кариерата Благов Камък край град Бобошево и баластриери в поречието на р.Струма в района на Симитли.

 • Асфалтови бази в Нови хан, Кремиковци и Симитли

 • База Кубратово в кв. Бенковски-София със складове, ремонтна работилница, полигони, общежития, стационарна база за техническото оборудване

 • 2 бр. специализирани лаборатории за упражняване на контрол върху качеството на минерални материали, асфалт, бетон, стомана, строителни почви, пътни настилки – мобилна и стационарна в кв. Герман- София

Дружеството разчита освен това на специализираната строителна механизация, автотранспорт, производствени бази за материали, лаборатории и складове на групата ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ.

Постоянният състав на персонала регистриран в НОИ през 2006 г. надхвърля 500 души. В Дружеството работят повече от 45 инженери Чрез Групата ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ГБС Инфраструктурно строителство АД, разполага с Център за подготовка и преквалификация на кадри, където се поддържа и повишава квалификацията на работниците .ГБС Инфраструктурно строителство АД има опит и е утвърдено на пазара на инфраструктурното строителство в България с успешното изпълнение на обекти при най-разнообразни формати на провеждане на тръжни процедури. • Голям брой обекти са изпълнени по FIDIC с чуждестранно финансиране по програмите на Европейския Съюз (Phare, ISPA, SAPARD), по програмите на Световната банка (World Bank), обслужващи Водния заем (Water Loan), по ПРООН (UNDP) – програма на ООН за намаляване на бедността. Най-големи са обектите по програми Транзитни пътища и Трансгранично сътрудничество , свързани с реконструкция, рехабилитация и строителство на пътни обекти - Лотове № №1 и 11 по АМ Хемус, Лот № 8 Русе/Бяла, Лотове №№ 5 и 11а по АМ Тракия, Лот 4 по път Е 85 Свиленград-Харманли, Лот 6Б Плевен-Бяла-Долни Дъбник, Лот А по пътя Симитли-Разлог- в процес на изпълнение понастоящем. В Монтана е изградено депо за битови отпадъци по Лот 5. Електрифицирана е железопътна линия Дупница-Кулата и т.н.

 • С държавно или общинско финансиране на обществени поръчки по ЗОП са изпълнени пътни, комплексни инфраструктурни проекти, летищно строителство. Предстои изграждането на Софийски околовръстен път - ЮЖНА ДЪГА участък Симеоновско шосе.

 • По инвестиционната програма на частен чуждестранен инвеститор първи клас по реда на Закона за насърчаване на чуждестранните инвестиции се изпълняват два обекта - пътен и ВиК в Бизнес Парк София.


Клиенти на ГБС Инфраструктурно строителство АД са:

 • министерства и съответните ведомства към тях– МРРБ и ИАП, днес Фонд РПИ; МТС с ведомствата по въздушен и железопътен транспорт; МОСВ;

 • общини на територията на цялата страна – Столична, Ихтиман, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Варна, Медковец, Грамада, Белоградчик

 • ПРООН и Бизнес Парк София ЕООД

ГБС Инфраструктурно строителство АД е пълноправен член на Българска Строителна Камара, Браншова Камара “Пътища”, Международна Пътна Федерация и Българска Търговско Промишлена Палата


ГБС Инфраструктурно строителство АД следва дългосрочна стратегия за развитие на:

 • усъвършенстване на управлението,

 • участие при усвояване на средствата, предоставени от ЕС,

 • системата за управление на качеството,

 • обновяването и модернизирането на технологичния парк,

 • лицензиране на лабораториите,

 • внедряване на нови строителни материали и технологии,

 • устойчивото развитие на човешкия ресурс,

 • разработването на нови кариери.

ГБС Инфраструктурно строителство АД се стреми към стил на екипност и синергийност в работата, гъвкавост и ориентация към нуждите на клиента за постигане на оптимален баланс между гарантирано качество, кратки срокове и реални цени, отговорност и иновативност, безопасност на труда и опазване на околната среда, коректност в договорните отношения, съзидателен подход при справяне с непредвидими ситуации.


Като надежден участник на строителния пазар в България, ГБС Инфраструктурно строителство АД следва изискванията му ползвайки се с доверието и уважението на неговите субекти - клиенти, банки, застрахователи, партньори, проектанти и консултанти, лаборатории и доставчици.


Page of
Каталог: images -> stories -> stories -> Prezentacii
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г
Prezentacii -> "гбс-софия" ад представяне гбс софия ад, софия град
Prezentacii -> Балкански 2000 оод
Prezentacii -> Строителна механизация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница