Решение №1552-ми от 28. 08. 2015 г. Общинска избирателна комисия русеДата05.08.2018
Размер152.26 Kb.
ТипРешение


Приложение № 1

към Решение № 1552-МИ от

28.08.2015 г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РУСЕ
Публичен електронен регистър на партиите в

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.


вх.№

дата


партия

вид избор, община/район/кметство

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

6

1 / 05.09.2015 г.

ПП ГЕРБ

Общински съветници

Община Русе1553-МИ / 28.08.2015 г.

2 МИ / 05.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Доростол 1, 0894443643, emilmilushev@abv.bg, Емил Милушев

2 / 05.09.2015 г.

ПП ГЕРБ

Кмет на община

Община Русе1553-МИ / 28.08.2015 г.

3 МИ / 05.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Доростол 1, 0894443643, emilmilushev@abv.bg, Емил Милушев

3 / 05.09.2015 г.

ПП ГЕРБ

Кмет на кметство

Кметства: Мартен, Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Николово, Ново село, Просена, Сандрово, Тетово, Хотанца, Червена вода, Ястребово1553-МИ / 28.08.2015 г.

4 МИ / 05.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Доростол 1, 0894443643, emilmilushev@abv.bg, Емил Милушев

4 / 08.09.2015 г.

ПП Българска социалдемокрация

Кмет на община

Община Русе1559-МИ / 28.08.2015

5 МИ / 08.09.2015 г.

гр. София, бул. Арсеналски 123, 0899806267, scsa@abv.bg, Димитър Митев

5 / 08.09.2015 г.

ПП Българска социалдемокрация

Кмет на кметство

Кметства: Басарбово, Бъзън, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода, Ястребово1559-МИ / 28.08.2015

11 МИ / 09.09.2015 г.

гр. София, бул. Арсеналски 123, 0899806267, scsa@abv.bg, Димитър Митев

6 / 08.09.2015 г.

ПП Българска социалдемокрация

Общински съветници

Община Русе1559-МИ / 28.08.2015

06 МИ / 08.09.2015 г.

гр. София, бул. Арсеналски 123, 0899806267, scsa@abv.bg, Димитър Митев

7 / 09.09.2015 г.

ПП Българска Социалистическа Партия

Кмет на община

Община Русе1842-МИ / 04.09.2015

13 МИ / 09.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 9, 0888561122; 0894443640, bsp_rs@mail.bg, Божидар Йотов; Мария Рачева

8 / 09.09.2015 г.

ПП Българска Социалистическа Партия

Общински съветници

Община Русе1842-МИ / 04.09.2015

14 МИ / 09.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 9, 0888561122; 0894443640, bsp_rs@mail.bg, Божидар Йотов; Мария Рачева

9 / 09.09.2015 г.

ПП Българска Социалистическа Партия

Кмет на кметство

Кметства: Червена вода, Хотанца, Тетово, Сандрово, Просена, Николово, Ново село, Долно Абланово, Бъзън, Басарбово, Мартен1842-МИ / 04.09.2015

15 МИ / 09.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 9, 0888561122; 0894443640, bsp_rs@mail.bg, Божидар Йотов; Мария Рачева

10 / 10.09.2015 г.

ПП Български демократичен център - БДЦ

Общински съветници

Община Русе1931-МИ / 06.09.2015

19 МИ / 10.09.2015 г.

гр. Русе, ул. ТЕЦ изток, 0884547419, s.krasteva@toplo-ruse.com, Силвия Димитрова Кръстева

11 / 10.09.2015 г.

ПП Национален фронт за спасение на България

Общински съветници

Община Русе1843-МИ / 04.09.2015

20 МИ / 10.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Райко Даскалов 32, 0888332345, Тодор Койнов

12 / 10.09.2015 г.

ПП Национален фронт за спасение на България

Кмет на кметство

Кметства: Мартен, Николово, Долно Абланово, Червена вода1843-МИ / 04.09.2015

21 МИ / 10.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Райко Даскалов 32, 0888332345, Тодор Койнов

13 / 10.09.2015 г.

ПП Движение за права и свободи

Кмет на община

Община Русе1840-МИ / 04.09.2015

22 МИ / 10.09.2015 г.

гр. Русе, ул. 6-ти септември, бл. Й. Йовков, 0879818056, ruse@dps.bg, Айтен Исмаилова

14 / 10.09.2015 г.

ПП Движение за права и свободи

Общински съветници

Община Русе1840-МИ / 04.09.2015

23 МИ / 10.09.2015 г.

гр. Русе, ул. 6-ти септември, бл. Й. Йовков, 0879818056, ruse@dps.bg, Айтен Исмаилова

15 / 10.09.2015 г.

ПП Движение за права и свободи

Кмет на кметство

Кметства: Ястребово, Бъзън, Семержиево, Просена, Тетово, Хотанца1840-МИ / 04.09.2015

24 МИ / 10.09.2015 г.

гр. Русе, ул. 6-ти септември, бл. Й. Йовков, 0879818056, ruse@dps.bg, Айтен Исмаилова

16 / 11.09.2015 г.

ПП Комунистическа партия на България

Общински съветници

Община Русе2002-МИ / 08.09.2015

25 МИ / 11.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Едуард Винтер 6, 0896746131, Тодор Атанасов

17 / 11.09.2015 г.

ПП Партия на зелените

Кмет на община

Община Русе1780-МИ / 03.09.2015

26 МИ / 11.09.2015 г.

гр. Русе, пл. Света гора 14, 0888780206, marindraganov@yahoo.com, Марин Драганов

18 / 11.09.2015 г.

ПП Партия на зелените

Общински съветници

Община Русе1780-МИ / 03.09.2015

27 МИ / 11.09.2015 г.

гр. Русе, пл. Света гора 14, 0888780206, marindraganov@yahoo.com, Марин Драганов

19 / 12.09.2015 г.

ПП Партия български социалдемократи

Общински съветници

Община Русе1688-МИ / 01.09.2015

28 МИ / 12.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Тодор Каблешков 4, 0898953734, Георги Николов

20 / 12.09.2015 г.

ПП Глас народен

Общински съветници

Община Русе2018-МИ / 09.09.2015

29 МИ / 12.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Воден 14, 0888873587, mwolfstein@gmail.com, Мариета Волф

21 / 12.09.2015 г.

ПП Движение 21

Кмет на кметство

Кметства: Семерджиево1930-МИ / 06.09.2015

30 МИ / 12.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Цар Асен 31, 0888748775, ruse@d21.bg, Светла Костадинова

22 / 12.09.2015 г.

ПП Движение 21

Общински съветници

Община Русе1930-МИ / 06.09.2015

31 МИ / 12.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Цар Асен 31, 0888748775, ruse@d21.bg, Светла Костадинова

23 / 12.09.2015 г.

ПП АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)

Кмет на кметство

Кметства: Николово, Просена, Бъзън, Ново село, Сандрово, Червена вода, Семерджиево, Ястребово, Хотанца, Басарбово, Тетово, Мартен1774-МИ / 03.09.2015

34 МИ / 12.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Котовск 1, 0888057065, abv.org.russe@gmail.com, Ивелина Спасова

24 / 12.09.2015 г.

ПП АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)

Общински съветници

Община Русе1774-МИ / 03.09.2015

35 МИ / 12.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Котовск 1, 0888057065, abv.org.russe@gmail.com, Ивелина Спасова

25 / 12.09.2015 г.

ПП АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане)

Кмет на община

Община Русе1774-МИ / 03.09.2015

36 МИ / 12.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Котовск 1, 0888057065, abv.org.russe@gmail.com, Ивелина Спасова

26 / 12.09.2015 г.

ПП Национално движение за права и свободи

Общински съветници

Община Русе1912-МИ / 05.09.2015

37 МИ / 12.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Мария Луиза 14, 0888730705, Басри Ахмед Сакаллъ

27 / 13.09.2015 г.

ПП Национална Републиканска Партия

Кмет на община

Община Русе2036-МИ / 09.09.2015

39 МИ / 13.09.2015 г.

гр. Русе, бл. Страхил войвода, вх. А, 08894414366, ventsyslav.angelov@gmail.com, Венцислав Ангелов

28 / 13.09.2015 г.

ПП Национална Републиканска Партия

Общински съветници

Община Русе2036-МИ / 09.09.2015

40 МИ / 13.09.2015 г.

гр. Русе, бл. Страхил войвода, вх. А, 08894414366, ventsyslav.angelov@gmail.com, Венцислав Ангелов

29 / 13.09.2015 г.

ПП Атака

Кмет на община

Община Русе2004-МИ / 08.09.2015

44 МИ / 13.09.2015 г.

гр. Русе, бул. Скобелев 45, 0897848030, ruse@ataka.bg, Мирослав Петров Славчев

30 / 13.09.2015 г.

ПП Атака

Общински съветници

Община Русе2004-МИ / 08.09.2015

45 МИ / 13.09.2015 г.

гр. Русе, бул. Скобелев 45, 0897848030, ruse@ataka.bg, Мирослав Петров Славчев

31 / 13.09.2015 г.

ПП Атака

Кмет на кметство

Кметства: Сандрово, Николово, Червена вода, Мартен2004-МИ / 08.09.2015

46 МИ / 13.09.2015 г.

гр. Русе, бул. Скобелев 45, 0897848030, ruse@ataka.bg, Мирослав Петров Славчев

32 / 13.09.2015 г.

ПП Солидарност

Общински съветници

Община Русе1981-МИ / 08.09.2015

47 МИ / 13.09.2015 г.

гр. Каварна, ул. Хаджи Димитър 85, 0895220558, Себастиян Романов

33 / 14.09.2015 г.

ПП Движение за социален хуманизъм

Общински съветници

Община Русе1913-МИ / 05.09.2015

52 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Пирот 10, 0895776577, dudev@popkasa-rs.com, Юрий Дудев

34 / 14.09.2015 г.

ПП Зелените

Общински съветници

Община Русе2050-МИ / 09.09.2015

2072-МИ / 10.09.201553 МИ / 14.09.2015 г.

0889620483, mihail.r.mihov@gmail.com, Михаил Михов

35 / 14.09.2015 г.

ПП Зелените

Кмет на община

Община Русе2050-МИ / 09.09.2015

2072-МИ / 10.09.201554 МИ / 14.09.2015 г.

0889620483, mihail.r.mihov@gmail.com, Михаил Михов

36 / 14.09.2015 г.

ПП Зелените

Кмет на кметство

Кметства: Мартен, Басарбово, Николово, Червена вода, Ново село, Семерджиево2050-МИ / 09.09.2015

2072-МИ / 10.09.201555 МИ / 14.09.2015 г.

0889620483, mihail.r.mihov@gmail.com, Михаил Михов

37 / 14.09.2015 г.

ПП Движение за радикална промяна Българска пролет

Кмет на община

Община Русе2007-МИ / 08.09.2015

2017-МИ / 09.09.201556 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Ропотамо 21, 0887357245, evgeni.getzov@abv.bg, Евгени Гецов

38 / 14.09.2015 г.

ПП Движение за радикална промяна Българска пролет

Общински съветници

Община Русе2007-МИ / 08.09.2015

2017-МИ / 09.09.201557 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Ропотамо 21, 0887357245, evgeni.getzov@abv.bg, Евгени Гецов

39 / 14.09.2015 г.

ПП Движение за радикална промяна Българска пролет

Кмет на кметство

Кметства: Николово, Басарбово, Мартен2007-МИ / 08.09.2015

2017-МИ / 09.09.201558 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Ропотамо 21, 0887357245, evgeni.getzov@abv.bg, Евгени Гецов

40 / 14.09.2015 г.

ПП Обединение на българските националисти „Целокупна България“

Общински съветници

Община Русе2053-МИ / 09.09.2015

62 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Александровска 100, 0888544590, zlatanzlatanov@abv.bg, Златан Златанов

41 / 14.09.2015 г.

ПП Обединение на българските националисти „Целокупна България“

Кмет на община

Община Русе2053-МИ / 09.09.2015

63 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Александровска 100, 0888544590, zlatanzlatanov@abv.bg, Златан Златанов

42 / 14.09.2015 г.

ПП Българска социалдемократическа партия

Общински съветници

Община Русе1966-МИ / 07.09.2015

64 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Яне Сандански 15, вх. 5, 0878890106, stedi73@abv.bg, Марин Стоянов

43 / 14.09.2015 г.

ПП Българската левица

Кмет на община

Община Русе1977-МИ /
07.09.2015 г.
Регистрация_2145-МИ_/_12.09.2015_г._Заличаване__69_МИ_/_14.09.2015_г.__ОТКАЗ'>Регистрация_2145-МИ_/_12.09.2015_г._Заличаване__68_МИ_/_14.09.2015_г.__ОТКАЗ'>Регистрация
2145-МИ /
12.09.2015 г.
Заличаване

68 МИ / 14.09.2015 г.

ОТКАЗ

гр. Русе, ул. Цариград 1, 0887174848, Мариян Йорданов Димитров

44 / 14.09.2015 г.

ПП Българската левица

Общински съветници

Община Русе1977-МИ /
07.09.2015 г.
Регистрация
2145-МИ /
12.09.2015 г.
Заличаване

69 МИ / 14.09.2015 г.

ОТКАЗ

гр. Русе, ул. Цариград 1, 0887174848, Мариян Йорданов Димитров

45 / 14.09.2015 г.

ПП Българската левица

Кмет на кметство

Кметства: Басарбово, Бъзън, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода1977-МИ /
07.09.2015 г.
Регистрация
2145-МИ /
12.09.2015 г.
Заличаване

70 МИ / 14.09.2015 г.

ОТКАЗ

гр. Русе, ул. Цариград 1, 0887174848, Мариян Йорданов Димитров

46 / 14.09.2015 г.

ПП България без цензура

Кмет на община

Община Русе1690-МИ / 01.09.2015

71 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Доростол 135, 0877421003, Димитър Тодоров

47 / 14.09.2015 г.

ПП България без цензура

Общински съветници

Община Русе1690-МИ / 01.09.2015

72 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Доростол 135, 0877421003, Димитър Тодоров

48 / 14.09.2015 г.

ПП България без цензура

Кмет на кметство

Кметства: Басарбово, Бъзън, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Сандрово, Тетово, Хотанца, Червена вода1690-МИ / 01.09.2015

73 МИ / 14.09.2015 г.

гр. Русе, ул. Доростол 135, 0877421003, Димитър ТодоровОбщинската избирателна комисия води отделни публични регистри на партиите и на коалициите. Регистрите съдържат следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на партия/коалиция и датата на подаване на заявлението;

Колона 2 – „партия“ съответно „коалиция“, в която се изписват наименованията на партията/коалицията. За коалициите се изписват и партиите, включени в състава на коалицията;

Колона 3 - Вид избор, община/район/кметство. В тази колона се изписва вида избор според решението за регистрация на ОИК (общински съветници, кмет на община, район или кметство) и наименованието на общината, района или кметството. Когато с решението си ОИК е регистрирала партия, коалиция или местна коалиция в повече от един район/кметство, се изписват наименованията на районите/кметствата посочени в решението.

Колона 4 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация на партията/коалицията и се осигурява електронен достъп до него;

Колона 5 - „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на партията/коалицията и се осигурява електронен достъп до него;

Колона 6 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни.
Достъпът до данните в регистрите се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница