Решение №1552-ми от 28. 08. 2015 г. Общинска избирателна комисия гр. Главиница



Дата14.10.2018
Размер129.01 Kb.
ТипРешение


Приложение № 1

към Решение № 1552-МИ от

28.08.2015 г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – гр.Главиница
Публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.


  1. Публичен регистър на партиите




вх.№

дата


партия

Вид избор

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

6

Вх.№1 09.09.2015г.

ПП”ГЕРБ”

Кмет на община,

общински съветници и кмет на кметства



Решение №1553-МИ от 28.08.2015г.

Решение №1/08.09.2015г.

Решение №2/08.09.2015г.

Решение №3/08.09.2015г.


Гр.Главиница ул.Оборище №45 ет.2,

Тел:0888002741,

Лице за контакт:Мария Бенова


Вх.№2

09.09.2015г.



ПП”БСП”

Кмет на община,

общински съветници и

кмет на кметства


Решение №1842-МИ от 04.09.2015г.

Решение №5 /09.09.2015г.

Решение №4/ 09.09.2015г.

Решение№6/ 09.09.2015г.


Гр.Силистра ул.Л. Каравелов №1

Тел:0879498090

Лице за контакт: Андрей Вълчев


Вх.№8

09.09.2015г.



ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

Кмет на кметства

Решение №1691-МИ от 01.09.2015г.

Решение №8/09.09.2015г

Гр.Силистра

ул.С.Велики №4 тел:0877998070,

лице за контакт:Тодор Иличов Барболов


Вх.№12

10.09.2015г.



ПП „ДПС”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №1840-МИ от 04.09.2015г.

Решение №12/10.09.2015г.

Решение №13/10.09.2015г.

Решение №14/10.09.2015г.


Гр.Главиница ул.Витоша №39 ет.2,

Тел:0879818063

лице за контакт: Нурсен Басри Рамадан


Вх.№17

11.09.2015г



Партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №1843-МИ от 04.09.2015г.

Решение №17/11.09.2015г.

Решение №18/11.09.2015г.

Решение №19/11.09.2015г.


Гр.Главиница

ул.Дунав №24,

Тел: 0884715437

Лице за контакт

Валентин Величков Добрев


Вх.№20

12.09.2015г



ПП”ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №1973-МИ от 07.09.2015г.

Решение №20/12.09.2015г.

Решение №21/12.09.2015г.

Решение №22/12.09.2015г


Гр.Тутракан

Ул.Велико Търново №1

Тел:0899287312

Лице за контакт: Веселин Павлов Костов



Вх.№23

12.09.2015г



Партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №2033-МИ от 09.09.2015г.

Решение №24/12.09.2015г.

Решение №25/12.09.2015г.

Решение №26/12.09.2015г


с.Зафирово ул.Добруджа №45

Тел:0886204324

Лице за контакт:

Пенка Митева Пенева



Вх.№30

13.09.2015г



Партия”НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №2037-МИ от 09.09.2015г.

Решение №30/13.09.2015г.

Решение №31/13.09.2015г.

Решение №32/13.09.2015г


Гр.Силистра ул.Кълъраш №15,ет.4,ап.12

Тел:0878335190

Лице за контакт: Петко Драганов Добрев


Вх.№33

13.09.2015г



Партия „АБВ”

Общински съветници и кметове на кметства

Решение №1774-МИ от 03.09.2015г.

Решение №33/13.09.2015г.

Решение №34/13.09.2015г.




Гр.Силистра ул. Добруджа №22А,ет.2

Тел:0896832217

Лице за контакт:

Иванка Ташева



Вх.№38

14.09.2015г



Партия „АТАКА”

Общински съветници

Решение №2004-МИ от 08.09.2015г.

Решение №36/14.09.2015г

Гр.София

ул.Врабча №1 ет.1

e-mail: central@ataka.bg

Тел:0882662287

Лице за контакт: Рени Димитрова Асенова









































  1. Публичен регистър на коалициите




вх.№

дата


коалиция

Вид ибор

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

6

Вх.№27

12.09.2015г



КП ”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

съставни партии: БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ, НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО,СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

……………………………………

……………………………………



Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №2039- МИ от 09.09.2015г.

Решение №27/12.09.2015г.

Решение №28/12.09.2015г.

Решение №29/12.09.2015г.


Гр.Силистра ул.Добруджа №24

e-mail: o_koshudju@mail.bg

Тел:0888632106

Лице за контакт: Орхан Мехмед Кошуджу



2.
















3.
















….

















Общинската избирателна комисия води отделни публични регистри на партиите и на коалициите. Регистрите съдържат следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на партия/коалиция и датата на подаване на заявлението;

Колона 2 – „партия“ съответно „коалиция“, в която се изписват наименованията на партията/коалицията. За коалициите се изписват и партиите, включени в състава на коалицията;

Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация на партията/коалицията и се осигурява електронен достъп до него;

Колона 4 - „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на партията/коалицията и се осигурява електронен достъп до него;

Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни.
Достъпът до данните в регистрите се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.


  1. Публичен регистър на местните коалиции




вх.№ дата

местна коалиция

Вид избор

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

1.

……………………………………

съставни партии/коалиции:

……………………………………

……………………………………



………………….

…………………..




2.













3.













….














Регистърът на местните коалиции е публичен и съдържа следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на местната коалиция и датата на подаването му;

Колона 2 – „местна коалиция“, в която се изписва наименованието на регистрираната местна коалиция според решението на ОИК и партиите/коалициите, включени в състава й. В случай на промени в състава и/или наименованието на местната коалиция в тази колона се отбелязват настъпилите промени съобразно решението на ОИК.

Колона 3 – „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на местната коалиция и всички решения за последващи промени. Към решенията чрез линк се осигурява електронен достъп;

Колона 4 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни, включително и настъпили промени.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.


  1. Публичен регистър на инициативните комитети



вх. №

дата

Инициативен комитет за издигане на:


Вид избор

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на

инициативния комитет



Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт

1

2

3

4

5




Вх.№7

09.09.2015г





Ведат Джафер Ахмед

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с.Дичево)

кмет на кметство

……………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................


Абил Бекир Мустафа

Вежди Кямил Даил

Айдън Талиб Исмаил



Решение №7/09.09.2015г.

С.Дичево ул.Шестнадесетта №4 тел:0897725849

Лице за контакт: Абил Бекир Мустафа



Вх.№9

09.09.2015г




Мурадие Мехмед Реджеб

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с.Суходол)

кмет на кметство

……………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................



Бахар Вежди Кемал

Ерхан Ридван Йсуф

Саткъ Салим Азис



Решение №10/10.09.2015г.

С.Суходол

Ул.Втора №8

Тел:0893744202

Лице за контакт :

Бахар Вежди Кемал


Вх.№10

10.09.2015г




Бенко Антонов Манев

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с. Богданци)

кмет на кметство

………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................



Сейхан Мустафа Ахмед

Исмаил Яшар Ахмед

Назим Ахмед Мехмед


Решение №11/10.09.2015г.

С.Богданци

Ул.Ст.Караджа №6

Тел:0877224746

Лице за контакт:

Сейхан Мустафа Ахмед


Вх.№16

11.09.2015г




Ридван Джемал Яшар

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с. Стефан Караджа)

кмет на кметство


Джемал Яшар Юсуф

Недрет Ибрям Мехмед

Хасан Исмаил Ибрям


Решение №16/11.09.2015г

С.Стефан Караджа

Ул.Отец Паисий

№28

Тел:0889069750



Лице за контакт: Джемал Яшар Юсуф


Вх.№35

14.09.2015г




Саджие Ахмед Ахмед

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с.Долно Ряхово)

кмет на кметство

Евинч Еджаби Ахмед

Исмаил Османов Мюстежепов

Илхан Дауд Сюлейман


Решение №35/14.09.2015г

С.Долно Ряхово

Ул.Втора №3

Тел:0876467850

Лице за контакт: Евинч Еджаби Ахмед




Регистърът на инициативните комитети е публичен и съдържа следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на инициативния комитет и датата на подаването му;

Колона 2 – „Инициативен комитет за издигане на: ……..“, в която се изписват имената на независимия кандидат – за кмет на община/общински съветник. Когато независимият кандидат е кандидат за кмет на кметство, се вписва и наименованието на кметството;

Колона 3 – В тази колона се изписват имената на членовете на инициативния комитет;

Колона 4 – „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на инициативния комитет и чрез линк се осигурява електронен достъп до него. В случай, че регистрацията на инициативния комитет е заличена с последващо решение на ОИК, в тази колона се изписва номерът на решението и чрез линк се осигурява електронен достъп до него;

Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт“, в която се изписват посочените данни за контакти с инициативния комитет.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.
Общинската избирателна комисия води отделни публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.




Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница