Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 година


Сделки за имоти –общинска собственост 2014 годинастраница10/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Сделки за имоти –общинска собственост 2014 година
по ред

АОС №…Описание на имотаРазпоредителна

сделка /продажба,

ОПС, право на

ползване, замяна,

дарение, делба, прекратяване на съсобственост/

В и д о ц е н к иНачин на разпореждане/ публичен търг, публ.оповестен

конкурс,р-ние на ОбС, заповед на кмета на общинатаНасрещна страна на

сделката


Пазарна

Данъчна


Определе

на от Об

съвет


Крайна

цена на

сделката


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1130/10.12.2013г

ПИ № 1121 вкл. в УПИ ІV-310, кв. 13, с площ 15.00кв.м., с.Петърч, общ.Костинброд

чл. 17 ЗУТ

311.00

53.50

-

311.00

Решение № 526/08.11.2013г.

Емилия Стоянова

2

834/07.04.2004 г

УПИ ІІ-7, кв. 9, с площ 1050.00 кв.м., в.з. Бистрица, с.Безден, общ.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

6 577.20

2 192.40

-

6 577.20

Решение № 552/17.12.2013г.


Танчо Танчев

3

1131/11.12.2013г

ПИ № 613 вкл. в УПИ ІІІ-423, кв. 5, с площ 31.00кв.м., с.Драговищица, общ.Костинброд

чл. 17 ЗУТ

232.00

118.60

-

232.00

Решение № 552/17.12.2013г.

Цветанка Стоичкова

4

1082/16.10.2013г

Новообразуван имот № 49, кад. р. 110 с

площ 367.00 кв.м., зем. на с.Чибаовци

Продажба чрез търг

3443.00

660.60

3443.00

3500.00

Решения №№ 526/08.11.2013 г. 533/08.11.2013г.

562/17.12.2013г.

Ясен Кокинов

5

1119/02.12.2013 г

ПИ №615, кв.25, вкл. в УПИ V-158 с.Драговищица с площ 114 кв.м.

прекратяване на съсобственост

853.00

436.30

853.00

853.00

Решения №№ 552/2013г.; 573/2014г.

Павел Крумов, Владимир Милушев и Тодорка Колева

6

212/31.07.2000г

Ап. № 23, бл.4, вх.Б, ет.ІV, ЖК”Зора”, гр.Костинброд

Продажба по чл.47 от ЗОС

20 610.00

9 666.10

20 610.00

20 610.00 /без ДДС/

Решения №№ 351 и 526/2013г.; 527/2014г.

Милчо Илиев

7

1081/16.10.2013 г

Новообразуван имот № 9, кад. р. 146 с площ 1401.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

10 049.00

2 589.00

10 049.00

10 501.00

Решения №№ 559/17.12.2013 г. 576/24.01.2014 г.

Александър Николов

8

326/21.06.2001 г

УПИ VІ-11, кв. 9, с площ 1000.00 кв.м., в.з. Бистрица, с.Безден, общ.Костинброд

Продажба чрез търг

19736.00

1 848.00

19736.00

20 000.00

/без ДДС/

Решение № 552/17.12.2013г.

574/24.01.2014 г.

Ангелина Топалова

9

1134/20.01.2014 г

ПИ №297 с площ 88 кв.м., кв.5, вкл. в УПИ V-12 с.Чибаовци

чл. 17 ЗУТ

452.00

162.60

-

452.00

Решение № 568/24.01.2014г.

Неделчо Димитров

10

792/12.02.2004 г

УПИ ІV-141, кв. 24 с площ 800.00 кв.м., с.Безден, общ.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

3 179.52

1 766.40

-

3 179.52

Решение № 617/31.03.2014г.


Георги Иванов

11

1280/24.04.2014 г

ПИ № 575 вкл. в УПИ ХVІІ-407, кв. 3, с

площ 19.00кв.м., с.Драговищица, общ.Костинброд

чл. 17 ЗУТ

151.00

72.70

-

151.00

Решение № 647/25.04.2014г.

Еленка Петрова, Иво Василев, Маргарита Василева, Николай Василев и Цветина Василева

12

1254/14.04.2014 г. и 1255/14.04.2014г.

ПИ № 4542 с площ 24.72 кв.м. и ПИ № 4543 с площ 55.00 кв.м., включени в УПИ ХХ-2307, кв.148, гр.Костинброд

чл. 17 ЗУТ

2766.00 обща сума за имотите

614.00 обща сума за имотите

-

2766.00

обща сума за имотите

Решение № 647/25.04.2014г.

Йорданка Тотева и Лилия Гълъбова

13

1344/20.06.2014 г

ПИ № 112 вкл. в УПИ Х-88, кв. 9, с площ 8.00 кв. м., с.Бучин проход, общ. Костинброд

чл. 17 ЗУТ

60.00

16.70

-

60.00

Решение № 686/30.05.2014г.

Симеонка Семова

14

1211/19.02.2014 г

Новообразуван имот № 10, кад. р. 147 с площ 799.00 кв.м., землище на с.Градец,

м-ст „Пояке”

Продажба чрез търг

6 081.00

1 476.60

6 081.00

6 085.00

Решения №№ 568/24.01.2014 г. 681/30.05.2014 г.

Жасмина Иванова

15

1238/24.03. 2014г.

ПИ №617 с площ 105 кв.м., кв.48, вкл. в УПИ ХV-239 с.Драговищица

Прекратяване на съсобственост

830.00

401.80

830.00

830.00

Решение № 647/25.04.2014г. и 783/10.10.2014г.

Величка Илиева, Диманка Нинова и Николай Илиев

16

1435/30.09.2014 г.

ПИ №1132 с площ 21 кв.м., кв.19, вкл. в УПИ VІІІ-332, с.Петърч

чл. 17 ЗУТ

441.00

80.40

-

441.00

Решение № 776/10.10.2014г.

Маргарита Миленкова, Деница Миленкова, Станислава Миленкова и Стефка Миленкова

17

1341/12.06.2014 г.

Новообразуван имот № 2, кад. р. 146 с площ 1080.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

7964.00

1995.80

7964.00

8000.00

Решения №№ 702/27.06.2014 г. 757/05.09.2014 г.

Александър Николов

18

1342/13.06.2014 г.

Новообразуван имот № 6, кад. р. 146 с площ 900.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

6635.00

1663.20

6635.00

6700.00

Решения №№ 702/27.06.2014 г. 756/05.09.2014 г.

Александър Николов

19

1237/21.03.2014 г.

Новообразуван имот № 52, кад. р. 109 с площ 1.762 дка, землище на с.Чибаовци,

м-ст „Кривове”

Продажба чрез търг

10001.00

3340.80

10001.00

10005.00

Решения №№ 703/27.06.2014 г. 647/25.04.2014 г.

Димитър Димитров

20

1279/24.04.2014 г.

ПИ №239 с площ 14 кв.м., кв.14, вкл. в УПИ ІV-96, с.Безден

чл. 17 ЗУТ

196.00

27.20

-

196.00

Решение № 686/30.05.2014г.

Василка Петкова, Маргарита Стойчева и Иглика Александрова

21

1368/29.07.2014 г.

ПИ №616 с площ 282 кв.м., кв.42, вкл. в УПИ І-279, 465,465-а с.Драговищица

Прекратяване на съсобственост

2396.00

982.20

2396.00

2396.00

Решения №№ 746/05.09.2014г. и 784/10.10.2014г.

Петър Велев и Миладин Миладинов

22

1343/13.06.2014 г.

Новообразуван имот № 3, кад. р. 151 с площ 1081.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

7 968.00

1997.70

7 968.00

8010.00

Решения №№ 702/27.06.2014 г. 759/05.09.2014 г.

Десислава Александрова

23

1369/29.07.2014 г.

ПИ № 4541 с площ 92 кв.м., кв.192, вкл. в УПИ ХХV-963,4541”За магазин”, гр.Костинброд

Прекратяване на съсобственост

3198.00

704.20

3198.00

3198.00

Решения №№ 746/05.09.2014г. и 782/10.10.2014г.

Илчо Иванов

24

477/07.11.2001 г

УПИ ХІV-450, кв. 24 с площ 680.00 кв.м., с.Драговищица, общ.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

7017.60

2924.00

-

7017.60

Решение № 702/27.06.2014г.


Николай Николов и Станимир Николов

25

340/21.06.2001 г

УПИ ХІІ-79, кв. 13, с площ 950.00 кв.м., в.з. Бистрица, с.Безден, общ.Костинброд

Продажба чрез търг

14 794.00

1 801.20

14 794.00

18 360.00

/без ДДС/

Решение № 702/27.06.2014г.

754/05.09.2014 г.

Румяна Александрова

26

1109/29.10.2013г.

1110/29.10.2013г.

1111/29.10.2013г.

1112/29.10.2013г.

ПИ №4513 с площ 44 кв.м.,

ПИ №4514 с

площ 28 кв.м.,

ПИ №4515 с

площ 14 кв.м. и

ПИ №4516 с

площ 2кв.м., кв.123, гр.Костинброд

чл. 17 ЗУТ

196.00

27.20

-

196.00

Решение № 526/08.11.2013г.

Захаринка Свиленова, Траянка Мишева, Лидия Антова, Благойка Димитрова, Атанас Йорданов, Симеон Антов и др.

27

1428/

16.09.2014 г.

УПИ ХХІV-55, кв. 7 с площ 658.00 кв.м., с.Голяновци, общ.Костинбродчл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

1373.90

-

1373.90

Решение № 746/05.09.2014г.


Радослав Димитров

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница