Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 годинастраница2/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

39

445/02.07.2009г

ПИ №297, ст.двор с.Голяновци

с площ 497 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

14910.00

1037,70

14910.00

14910.00

Решения №№375 и 380/2009г.; заповед

Скиптър” ООД

40

439/16.06.2009г

част от имот 17, кад.р.508, м-ст „Морава”- с.Драговищица с пл.323/864кв.м

прекратяване на съсобственост

4199.00

1166.70

4199.00

4199.00

Решения №№373/2009г.; 380/2009г.

Христо Василев

41

402/29.01.2009г

ПИ 521, кв.15, с.Драговищица с площ 83 кв.м.

прекратяване на съсобственост

1245.00

292.70

1245.00

1245.00

Решения №№280/2009г.; 373/2009г.

Ивелин Петров

42

374/22.10.2008г

УПИ Х-общ, кв.25, с.Голяновци, 500 кв.м.

продажба чрез търг

25000.00

924.00

25000.00

25011.00

Решения №№249/08 и 280/2009г. на ОбС; търг

Здравко Сираков

43

370/22.10.2008г

УПИ VІ-общ, кв.25, с.Голяновци, 350 кв.м.

продажба чрез търг

17500.00

431.20

17500.00

18000.00

Решения №№249/08 и 280/2009г. на ОбС; търг

Красимир Георгиев

44

437/30.05.2009г

ПИ №13, кад.р.156, с.Градец, м-ст „Беледие хан”-701.00 кв.м.

продажба чрез търг

7010,00

1295.40

7010,00

7200,00

Решения №№344/09 и 348/2009г. на ОбС; търг

Стефан Пенев

45

444/02.07.2009г

ПИ №3, с.Градец, м-ла „Беледие хан”-714.00 кв.м.

чл.35, ал.3 от ЗОС с типов договор

5712.00

1192.70

-

5712.00

Решение №380/09 заповед

Божанка Хаджиева

46

446/03.07.2009г

ПИ 527, кв.4, с.Драговищица с площ 16 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

256.00

292.70

-

256.00

Решение №387/2009г. заповед

Даринка Григорова и Григор Григоров

47

450/04.08.2009г

ПИ 1048, кв.27, с.Петърч с площ 11.88 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

356.00

38.10

-

356.00

Решение №387/2009г. заповед

Иванка Костова

48

373/22.10.2008г

УПИ ІХ-общ, кв.25, с.Голяновци,

730 кв.м.

продажба чрез търг

36500.00

1340.00

36500.00

36500.00

Решения №№249/08 и 280/2009г. на ОбС; търг

Валерий Анастасов

49

404/02.02.2009г

ПИ 523, кв.15, с.Драговищица с площ 174 кв.м.

прекратяване на съсобственост

2784.00

321.60

2784.00

2784.00

Решения №№280/2009г.; 389/2009г.

Снежанка Паскалева

50

116/05.07.2007г

ПИ №13, кад.р.206, с.Царичина, м-ст „Червена ябълка“

-1012.12 кв.м.

продажба чрез търг

6073.00

1821.80

6073.00

6073.00

Решение-търг

Ивайло Колев

51

264/15.11.2008г

ПИ №8, кад.р.146, с.Царичина, м-ст „Старо село”-

1024 кв.м.

продажба чрез търг

6144.00

1843.20

6144.00

6777.77

Решение-търг

Младен Кузманов

52

476/27.10.2009г

ПИ 4277, кв.6, гр.Костинброд с площ 27 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

1350.00

286.00

-

1350.00

Решение №429/2009г. заповед

Григор Василев, Гергина и Ангел Петрови

53

431/20.03.2009г

имот №368010, нива- V кат., с.Голяновци,

9.699 дка.

продажба чрез търг

116388.00

1188.10

116388.00

116500.00

Решение №346/2009 и 348/2009г.-търг

Милена Таргова

54

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №59 кв.97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

770.00

Решение №381/.2009г.

Росица Младенова

55

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №60 кв.97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

770.00

Решение №381/2009г.

Райчо Стефанов

56

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №61 кв.97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

770.00

Решение №381/2009г.

Цветелина Рангелова

57

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №57 кв.97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

770.00

Решение №381/2009г.

Румен Митров

58

490/17.11.2009г

ПИ 1050, кв.45, с.Петърч с площ 35.00 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

1050.00

121.90

-

1050.00

Решение №429/2009г. заповед

Ленка Стоева, Румяна и Пламен Николови

59

442/26.06.2009г

имот №000077, 2.854дка, зем. с.Петърч

продажба чрез търг

14270.00

34.70

14270.00

14300.00

Решение 348/2009г. и 374/2009г.

Сдружение „Ловно-рибарско д-во” София запад

60

470/04.09.2009г

ПИ №18, кад.р.207, с.Градец, 782 кв.м.

продажба чрез търг

8602.00

1445.10

8602.00

8710.00

Решение №403/2009г. и 404/2009г.

Венцислав Танчев

61

449/03.08.2009г

ПИ №17, кад.р.532, с.Богьовци, м-ст „Лисия”-607.9 кв.м.

продажба чрез търг

6079.00

1152.60

6079.00

6500.00

Решение №280/2009г. и 388/2009г.

Емилия Атанасова

62

454/05.08.2009г

ПИ №4253, кв.190, гр.Костинброд с площ 30 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

1500.00

193.50

-

1500.00

Решение №387/2009г. заповед

Марийка Миронова

63

396/16.12.2008

УПИ ХV-604, кв.53 гр.К-брод с площ 949.25 кв.м.

чл.35, ал.3 от ЗОС с типов договор

12570.00

5491.40

-

12570.00

Решение №429/2009год.; заповед

Кирил Николов

64

400/28.01.2009г

ПИ 519, кв.15, с.Драговищица с площ 134 кв.м.

прекратяване на съсобственост

2010.00

472.50

2010.00

2010.00

Решения №№280/2009г.; 389/2009г.

Симеонка, Росен и Боян Янакиеви и Копринка Боянова

65

448/03.07.2009г

ПИ №15, кад.р.146, с.Царичина,

1064 кв.м.

продажба чрез търг

5320.00

1915.20

5320.00

5500.00

Решения №№ 387/2009г. и 399/2009г.

Веселин Спасов

66

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №63 кв.97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

770.00

Решение №381/2009г.

Дафин Александров

67

122/20.07.2007г

Имот №036011 с площ 2.625 дка, м-ст Праскова, с.Петърч с имот №000144 с площ 0.779 дка,

зем.с. Петърч

замяна

47250.00
23370.00

7250.00

291.67

47250.00
23370.00

7250.00

291.67


47250.00
23370.00

7250.00

291.67


Решение №299/2009г.

Емайлхим” АД
Сделки за имоти –общинска собственост 2010 год.1

471/09.09.2009г

УПИ ХІV-„За търг. дейност”, до кв.1 с площ 546 кв.м. с.Драговищица

продажба чрез търг

8736.00

1009.00

8736.00

8888.88

Решения №№ 403/2009г. и 430/2009г.

Бисер Иванов

2

451/04.08.2009г

ПИ№136, кад.р. 81, с.Дръмша, м-ст „Сам. връх”

продажба чрез търг

7106.00

1193.80

7106.00

7200.00

Решения №№ 387/2009г., 388/2009г. и 432/2009г.

Албена Тонева

3

420/20.02.2009г

Имот №036066

м-ст “Праскова“

с.Петърч

Площ-1884кв.м.

продажба чрез търг

18840.00

328.10

18840.00

19000.00

Решения №№ 280/2009г. и 430/2009г.

Фирма „Пеща” ЕООД

4

254/14.06.2001г

УПИ ХІ-45, кв. 29, с.Чибаовци

чл.35, ал.3 от ЗОС с типов договор

12480,00

1441.40

-

12480,00

Решение №450/2009г. заповед

Мария Тодорова

5

434/21.04.2009г

ПИ 498, кв. 15, с.Дръмша с площ 87.00 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

1068.00

187.90

-

1068.00

Решение

323/2009г. заповедВеличка Ковачева и Димитър Ковачев

6

511/15.12.2009г

ПИ 168, кв. 18, с.Дреново с площ 22.00 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

198.00

47.50

-

198.00

Решение

477/2010г. заповедАнгелина и Михаил Атанасови

7

485/12.11.2009г

ПИ 4272, кв. 256, гр.Костинброд с площ 90.00 кв.м.

чл.15 от ЗУТ

3 600.00

953.20

-

3 600.00

Решение

477/2010г. заповедСилвия Атанасова и Въчка Владимирова

8

520/01.03.2010г

ПИ 110, кв. 4, с.Бучин проход с площ 42.00 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

336.00

82.70

-

336.00

Решение

536/2010г. заповедМитко Колев

9

519/26.02.2010г

ПИ 259, вкл. в УПИ ІІІ-253,259 кв. 9, с.Чибаовци с площ 266.00 кв.м.

прекратяване на съсобственост

2660.00

491.60

2660.00

2660.00

Решения №№ 477/2010г. и

529/2010г.

Мариана Данчева и Славейко Данчев

10

518/24.02.2010г

ПИ 4306, кв. 32, гр.Костинброд с площ 9.00 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница