Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 годинастраница3/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

405.00

68.90

-

405.00

Решение

536/2010г. заповедЙордан Христов

11

526/23.03.2010г

ПИ№№4311, 4308, 4312 и 4313 кв. 228, гр.К-брод с обща площ 85.00 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

4250,00

650,00

-

4250.00

Решение

536/2010г. заповедФ-ма „ПОЛИ-М-01” ООД, Сергей Маринов, Лозан Лозанов и Борис Лозанов

12

516/12.02.2010г

ПИ №4298 кв.30, гр.Костинброд с обща площ 88.00 кв.м.

чл.17 от ЗУТ

3960,00

673,60

-

3960,00

Решение

536/2010г. заповедГеорги Младенов

13

372/22.10.2008г

УПИ VІІІ-общ кв.25, с.Голяновци с площ 690 кв.м.

продажба чрез търг

27 600.00

1440.70

27 600.00

28 510.00

Решения №№ 477/29.01.2010г.

531/16.04.2010г.

Станислав Щерев

14

494/04.12.2009г

ПИ №12, ка.р. 153, м-ст”Пояке” с.Градец с площ 1086 кв.м.

продажба чрез търг

10 860.00

2006.90

10 860.00

10 900.00

Решения №№ 477/29.01.2010г.

531/16.04.2010г.

Делю Желязков

15

492/03.12.2009г

Имот №000127- нива, зем. на с.Голяновци с площ 0.352 дка

продажба чрез търг

5 632.00

56.80

5 632.00

5 650.10

Решения №№ 477/29.01.2010г.

501/05.03.2010 г.

532/16.04.2010г.

Лили Кукалева

16

435/29.05.2009г

Имот №675019- наводнена ливада, зем. Костинброд с площ 0.374 дка

продажба чрез търг

10 472.00

45.60

10472.00

10501.00

Решения №№ 477/29.01.2010г.

531/16.04.2010г.

Недялка Недялкова

17

453/04.08.2009г

Имот №113.33- стр. полигон „Минно селище” с.Чибаовци

чл.35, ал.3 от ЗОС и Наредба приета на осн.чл.8, ал.2 с договор

3564.00

731.80

-

3564.00

Решение

536/2010г. заповедСтанчо Христов чрез пълномощник

18

495/07.12.2009г

Новообразуван имот №48, кад.р. 146 с площ 2.035 дка, м-ст” Старо село”, с.Царичина

продажба чрез търг

10 175.00

3663.00

101725.00

10250.00

Решения №№ 477/29.01.2010г.

531/16.04.2010г.

Веселин Спасов

19

369/22.10.2008г

УПИ V-общ кв.25, с.Голяновци с площ 350 кв.м.

продажба чрез търг

14000.00

730.80

14 000.00

14010.00

Решения №№ 477/29.01.2010г.

531/16.04.2010г.

Ангел Василев

20

493/03.12.2009г

Имот №000128- нива, зем. на с.Голяновци с площ 0.809 дка

продажба чрез търг

12944.00

130.50

12 944.00

13 500.10

Решения №№ 477/29.01.2010г.

501/05.03.2010 г.

532/16.04.2010г.

Любомир Лилов

21

292/03.12.2007г

УПИ V-общ кв.2, с.Богьовци с площ 433 кв.м.

дарение

3 464.00

821.00

3 464.00

3 464.00

Решения №№ 472/29.01.2010г.

477/29.01.2010г.

602/24.06.2010г.

Лъчезар Стефанов

22

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №55, кв. 97, ЗП=19.20кв.м.

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

780.00

Решения №485/16.06.2006г. 642/30.05.2007г.,

381/17.07.2009г.,

426/06.11.2009г. и 477/29.01.2010г.

Иван Райков

23

496/07.12.2009г

ПИ№203 с площ 71.26кв.м. и ПИ№ 204, с площ 312.13 кв.м., включени в УПИ ХІ-88, кв.70, с.Петърч, мах. ”Хаджия”

чл.17 от ЗУТ

7668.00

1335.30

6243.00 за ПИ №204

7668.00

Решения

477/29.01.2010г.и 530/16.04..2010г.

Цветанка Костадинова, Росица Димитрова и Васил Костадинов

24

433/25.03.2009г

Поземлен имот №000034 с площ 1283.00 кв.м. в зем.Костинброд нач на тр.ползв. -нива

чл.15 от ЗУТ

44 905.00

273.50

44 905.00

44 905.00

Решения

305 / 2009 г.

524 /2009г.

477/29.01.2010г


СЪНБЕЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ БЪЛГАРИЯ „ ЕООД

25

509/15.12.2009г

ПИ №538 с площ 150.00 кв.м. вкл. в УПИ ІV-46, кв.23, с Драговищица.

чл.17 от ЗУТ

1 800.00

277.20

1 800.00

1 800.00

Решения

477/29.01.2010г.и 621/29.07..2010г.

Милка Тошева

26

540/30.04.2010г

ПИ №487 с площ 20.00 кв.м. вкл. в УПИ VІІ-151, кв.33, с.Опицвет

чл.17 от ЗУТ

240.00

37.90

-

240.00

Решение

620/29.07..2010г. и заповед

Димитър Димитров

27

432/25.03.2009г

Поземлен имот №000033 с площ 2361.00 кв.м. в зем.Костинброд

чл.15 от ЗУТ

82 635.00

503.20

82 635.00

82 635.00

Решения

305 / 2009 г.

524 /2009г.

477/29.01.2010г.


СЪНБЕЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ БЪЛГАРИЯ „ ЕООД

28

497/07.12.2009г

ПИ №4251 с площ 95.00 кв.м. вкл. в УПИ ХХІІІ-4050,4251 кв.195, гр.Костинброд

прекратяване на съсобственост

4275.00

227.10

4275.00

4275.00

Решения

477/29.01.2010г.

527/16.04.2010 г.


Анастасия Божилова

29

528/25.03.2010г

УПИ ІІ-43, кв. 64, с.Петърч с площ 1044.63 кв.м.

чл.35, ал.3 от ЗОС и Наредба приета на осн.чл.8, ал.2

7422.00

3638.40

-

7422.00

Решение №620/2010г. заповед

Албена Симонова

30

843/07.04.2004г

УПИ VІІІ-70, кв. 13, в.з.Бистрица, с.Безден с площ 1000 кв.м.

чл.35, ал.4 от ЗОС и Наредба приета на осн.чл.8, ал.2

9000.00

1180.80

-

9000.00

Решение №620/2010г. заповед

Марин Петров

31

348/19.11.2008г

УПИ VІ-49, кв. 31, гр.Костинброд с площ 648.82 кв.м.

чл.35, ал.3 от ЗОС и Наредба приета на осн.чл.8, ал.2

9031.68

5579.90

-

9031.68

Решение №620/2010г. заповед

Росица и Димитър Димитрови и Фронка Костадинова

32

463/07.11.2001г

УПИ ХІІІ-333,334, 335, кв.9, с.Драговищица с площ 844.00 кв.м.

чл.35, ал.3 от ЗОС и Наредба приета на осн.чл.8, ал.2

6668.40

2778.50

-

6668.40

Решение №620/2010г. заповед

Златан Младенов

33

544/14.05.2010г

ПИ №4318 с площ 47.00 кв.м. вкл. в УПИ І-579 кв.24, гр.Костинброд

чл.17 от ЗУТ

2115.00

392.10

-

2115.00

Решение №620/2010г. заповед

Захари Милдов

34

964/31.05.2005г

УПИ ІІ-17, кв. 48, в.з.Градец с площ 1010.00 кв.м.

чл.35, ал.3 от ЗОС и Наредба приета на основание чл.8, ал.2

4828.50

804.80

-

4828.50

Решение №620/2010г. заповед

Татята Христова, Лора Тасева и Инна Тасева

35

833/07.04.2004г

УПИ І-6 кв.9, в.з.Бистрица, с.Безден с площ 936 кв.м.

продажба чрез търг

14 227.20

1684.80

14 227.20

14 300.00

Решения №№ 620/29.07.2010г.

623/29.07.2010г.


Красимир Костов

36

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №58, кв. 97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

768.00

Решения №485/16.06.2006г. 642/30.05.2007г.,

381/17.07.2009г.,

426/06.11.2009г. и 477/29.01.2010г.

Силвия Иванова

37

567/13.07.2010г

Новообразуван имот №41, кад.р. 510 с площ 466 кв.м., грКостинброд

продажба чрез търг

5592.00

4007.60

5592.00

5600.00

Решения №№ 620/29.07.2010г.

623/29.07.2010г.


Славчо Гелков

38

568/13.07.2010г

Новообразуван имот №42, кад.р. 510 с площ

459 кв.м.,

гр..Костинброд

продажба чрез търг

5508.00

3947.40

5508.00

5510.00

Решения №№ 620/29.07.2010г.

623/29.07.2010г.


Славчо Гелков

39

124/30.07.2007г

Новообразуван имот №7, кад.р. 82 с площ 699.34 кв.м., зем.с.Безден

продажба чрез търг

8 392.00

1258.38

8 392.00

8 412.00

Решения №№ 536/16.04.2010г.

623/29.07.2010г.


Стоян Христов

40

125/30.07.2007г

Новообразуван имот №1, кад.р. 83 с площ 1 433.59 кв.м., зем.с.Безден

продажба чрез търг

17 203.00

1 766.20

17 203.00

17 253.00

Решения №№ 536/16.04.2010г.

623/29.07.2010г.


ТЕРА КОРП” ЕООД

41

298/18.06.2001г

УПИ ХІ-95, кв. 7, в.з.Бистрица с площ 1000 кв.м.

с. Безден

продажба чрез търг

15 200.00

1 800.00

15 200.00

15 250.00

Решения №№ 620/29.07.2010г.

623/29.07.2010г.


ТЕРА КОРП” ЕООД

42

829/06.04.2004г

УПИ Х-94, кв. 7, в.з.Бистрица с площ 1000 кв.м.

с. Безден

продажба чрез търг

15 200.00

1 800.00

15 200.00

15 250.00

Решения №№ 620/29.07.2010г.

623/29.07.2010г.


ТЕРА КОРП” ЕООД

43

491/03.12.2009г

Имот №000126- нива, зем. на с.Голяновци с площ 0.537 дка

продажба чрез търг

6 981.00

86.60

6 981.00

7 555.50

Решения №№ 477/29.01.2010г.

501/05.03.2010 г.

532/16.04.2010г.

653/02.09.2010г.

Лили Кукалева

44

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №62, кв. 97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

770.00

Решения №485/16.06.2006г. 642/30.05.2007г.,

381/17.07.2009г.,

426/06.11.2009г. и 477/29.01.2010г.

Ангел Кънов

45

30/03.05.2006г.

Гаражна клетка №12, кв.117, ЗП=21.00

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

840.00

311.00

840.00

840.00

Решения №485/16.06.2006г. 642/30.05.2007г.,

381/17.07.2009г.,

426/06.11.2009г. и 477/29.01.2010г.

Пенка Асенова

46

592/26.10.2010г

ПИ №337 с площ 72.00 кв.м. вкл. в УПИ ХVІ-24, кв.3, с.Голяновци

чл.17 от ЗУТ

1080.00

150.30

-

1080.00

Решение

706/11.11..2010г. и заповед

Катерина Братанова

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница