Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 годинастраница4/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

47

584/02.09.2010г

Новообразуван имот №287, кад.р. 126 с площ 568. кв.м., зем. с.Царичина

продажба чрез търг

2840.00

1 022.40

2840.00

3 100.00

Решения №№

685/07.10.2010г.

686/07.10.2010г.Димитринка Николова

48

588/28.09.2010г

Новообразуван имот №111, кад.р. 208 с площ 600. кв.м., землище на с.Градец

продажба чрез търг

4200.00

1 108.80

4200.00

4200.00

Решения №№

685/07.10.2010г.

686/07.10.2010г.Марийка Трендафилова

49

510/15.12.2009г

ПИ №462 с площ 70.00 кв.м. вкл. в УПИ ХХІІ-177 кв.11, с.Градец

чл.17 от ЗУТ

700.00

129.40

-

700.00

Решение №477/2010г. заповед

Борис Иванов, Стойо Иванов и др.

50

809/12.02.2004г

УПИ ХІІ-168 кв.3, в.з.Бистрица, с.Безден с площ 1000 кв.м.

продажба чрез търг

18 900.00

1800.00

18 900.00

18 905.00

Решения №№ 477/29.01.2010г.

531/16.04.2010г.


Диана Митева

Сделки за имоти –общинска собственост 2011 год.1

535/12.04.2010г

Новообразуван имот №42, кад.р. 207 с площ 821. кв.м., землище на с.Градец

продажба чрез търг

5 747.00

1 517.20

5 747.00

6 001.21

Решения №№ 620/29.07.2010г

623/29.07.2010г


Славчо Вараджаков

2

541/30.04.2010г

ПИ №4126 с площ 186.95 кв.м. вкл. в УПИ ХІ–977, кв.192 гр.Костинброд

чл.17 от ЗУТ

8413.00

1980.10

8413.00

8413.00

Решения №№ 620/29.07.2010 г. и 621/29.07.2010 г.

Стефка Антова и Марияна Лозанова

3

589/06.10.2010г

590/06.10.2010г

ПИ №4331 с площ 42.50 кв.м. вкл. в УПИ І–3250, кв.116 гр.Костинброд и ПИ №4332 с площ 60.00 кв.м. вкл. в УПИ ХІІІ–3250, кв.116 гр.Костинброд

чл.17 от ЗУТ

2125.00 и

3000.00

274.10

387.00

-

-

2125.00 и

3000.00

Решение № 685/07.10.2010 г.

Павел Михайлов, Иван Иванов и Любомир Иванов

4

30/03.05.2006г.

Гаражна клетка №17, кв.117, ЗП=21.00

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

840.00

311.00

840.00

840.00

Решения №485/16.06.2006г. 642/30.05.2007г.,

381/17.07.2009г.,

426/06.11.2009г. и 477/29.01.2010г.

Деян Радев

5

546/14.05.2010г

Новообразуван имот №6, кад.р. 145 с площ 1 499 кв.м., землище на с.Градец

продажба чрез търг

9443.70

2770.20

9443.70

9501.60

Решения №№ 620/29.07.2010 г., 623/29.07.2010 г. и 731/11.11.2010г.

Анюта Томанова

6

595/27.10.2010г

ПИ №548 с площ 196.00 кв.м. вкл. в УПИ VІ–431, кв.6 с.Драговищица

чл.17 от ЗУТ

2352.00

708.00

2352.00

2352.00

Решения №№ 706/11.11.2010 г., 742/22.12.2010г. и 781/18.02.2011г.

Лиляна Лиманова

7

261/14.06.2001г

УПИ І–17, кв.47 с площ 850.00кв.м., в.з.с.Градец

чл.35, ал.4 от ЗОС и Наредба на ОбС Костинброд

4015.00

1749.70

4015.00

4015.00

Решение №781/18.02.2011г.

Георги Иванов

8

601/18.11.2010г

ПИ №1083 с площ 20.00 кв.м. вкл. в УПИ V–511, кв.26 с.Петърч

чл.17 от ЗУТ

560.00

69.70

560.00

560.00

Решение №781/18.02.2011г.

Румяна Танева

9

846/07.04.2004г

УПИ IV–86, кв.14, с площ 1092кв.м. в.з.Бистрица, с.Безден

чл.35, ал.4 от ЗОС и Наредба на ОбС Костинброд

17 472.00

1719.20

17 472.00

17 472.00

Решение №706/11.11.2010г.

Стойка Спасова

10

597/16.11.2010г

ПИ №285 с площ 140.00 кв.м. вкл. в УПИ IX–210, кв.21, с.Чибаовци

чл.17 от ЗУТ

1400.00

258.70

1400.00

1 400.00

Решения №№ 781/18.02.2011г., 784/18.02.2011г.

Любомир Божилов

11

591/26.10.2010г

Новообразуван имот №1, кад.р. 152 с площ 1 766 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

12 362.00

3263.60

12 362.00

12 567.00

Решения №№ 706/11.11.2010 г.,

707/11.11.2010г., 781/18.02.2011г.

Константин Томанов

12

304/11.02.2008г

Новообразуван имот №21, кад.р. 149 с площ 977.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

6 839.00

1805.50

6839.00

6 891.00

Решения №№ 781/18.02.2011г., 783/18.02.2011г.

Йордан Манасиев

13

63/02.11.2006г

УПИ ІХ-общ, кв.2, с.Богьовци с площ 449.00 кв.м.

Продажба чрез търг

4490.00

872.90

4490.00

4 600.00

Решения №№ 781/18.02.2011г., 783/18.02.2011г.

ЕТ „ЕЛФО“ – Будин Михов

14

39/13.06.2006г

УПИ ІІ-общ, кв.2, с.Богьовци с площ 449.00 кв.м.

Продажба чрез търг

5610.00

1198.30

5610.00

5 720.00

Решения №№ 781/18.02.2011г., 783/18.02.2011г.

ЕТ „ЕЛФО“ – Будин Михов

15

603/19.11.2010г

Новообразуван имот №165, кад.р. 206 с площ 674.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

4718.00

1245.00

4718.00

5 250.00

Решения №№ 781/18.02.2011г., 783/18.02.2011г.

Чавдар Новев

16

602/19.11.2010г

Новообразуван имот №23, кад.р. 206 с площ 997.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

6979.00

1842.50

6979.00

7 500.00

Решения №№ 781/18.02.2011г., 783/18.02.2011г.

Десислава Диманова

17

615/08.04.2011г

ПИ №280 с площ 26.00 кв.м. вкл. в УПИ V–32, кв.9, с.Богьовци

чл.17 от ЗУТ

260.00

62.40

-

260.00

Решение № 805/24.03.2011г.

Снежанка Венкова, Албена Петрова, Славчо Гоцев и Димитър Неделчев

18

604/11.02.2011г

½ от УПИ І-1453, кв.128, с площ 809.23 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

3542.20

3279.80

-

3 542.20

Решение № 805/24.03.2011г.

Надка Станева, Атанас Вълков и др.

19

616/08.04.2011г

ПИ №281 с площ 80.00 кв.м. вкл. в УПИ ІІ–199, кв 13, с.Богьовци

чл.17 от ЗУТ

800.00

176.60

-

800.00

Решение № 805/24.03.2011г.

Цветан Иванов

20

522/03.01.2001г

Гаражна клетка №56, кв.97, ЗП=19.20кв.м.

гр. Костинброд

ОПС за период от 20 години

768.00

284.30

768.00

780.00

Решения №№ 485/16.06.2006г. 642/30.05.2007г.,

381/17.07.2009г.

и 781/18.02.2011 г.

Фиданка Михайлова и Емил Михайлов

21

614/08.04.2011г

ПИ №1004 с площ 20.00 кв.м. вкл. в УПИ ІІ–222, кв 9, с.Петърч

чл.17 от ЗУТ

440.00

86.00

-

440.00

Решение № 837/28.04.2011г.

Веселин Иванов и Лилия Иванова

22

605/25.03.2011г

Поземлен имот №674034, м-ст „Рампата” с площ 111.00 кв.м. в зем.Костинброд

Продажба чрез търг

1 332.00

24.92

1 332.00

1 333.00

Решения №

833/28.04.2011г.

837/28.04.2011г.

Гергин Рангелов

23

488/16.11.2009г

Новообразуван имот №9, кад.р. 207 с площ 722.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

5 404.00

1 426.70

4 863.60

4 900.00

Решения №№

477/29.01.2010г.

707/11.11..2010г.

781/18.02.2011г.

Елеонора Янкова

24

631/06.06.2011г

УПИ VІ-3038, кв.75, с площ 660.52 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

5778.22

2675.10

-

5 778.22

Решение № 859/30.06.2011г.

Георги Михайлов

25

427/30.10.2001г

Пристрояване на 76 кв.м. на един етаж в УПИ ХІІ-3378, кв.77, гр.Костинброд

чл.38, ал.2 от ЗОС

Право на пристрояване без търг и конкурс

1500.00

1336.30

1500.00

1 500.00

Решения № 851/27.05.2011г. и 867 /30.06.2011 г.

Велислав Антов

26

630/03.06.2011г

ПИ №211 с площ 460.00 кв.м. вкл. в УПИ ХХІ–211,207 кв 72, с.Петърч

чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС- прекратяване на съсобственост

8 280.00

1562.00

8 280.00

8 280.00

Решения № 859/30.06.2011г. 866/30.06.2011г.

Георги Георгиев

27

638/14.06.2011г

УПИ ХVІІ-1442, кв.122, с площ 832.16 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

12366.65

5725.30

-

12 366.65

Решение № 781/18.02.2011 г.

Слави Колев

28

617/08.04.2011г

Новообразуван имот №167, кад.р. 206 с площ 667.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

4 669.60

1 232.60

4 669.60

4 890.00

Решения № 833/28.04.2011г. 837/28.04.2011г.

Огнян Бързаков

29

612/07.04.2011г

Новообразуван имот №168, кад.р. 206 с площ 954.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

6 678.00

1 763.00

6 678.00

6 780.00

Решения № 833/28.04.2011г. 837/28.04.2011г.

Огнян Бързаков

30

629/12.05.2011г

Част от имот №206.53 с площ 280.28/880.27 ид.ч. с.Градец

чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС- прекратяване на съсобственост

1 962.00

517.90

1 962.00

1 962.00

Решения № 851/27.05.2011г. 866/30.06.2011г.

Пламен Маринов

31

786/11.02.2004г

УПИ ХІV-65, кв.21, с площ 855.00 кв.м., с.Безден

Продажба чрез търг

10 260.00

1 428.20

10 260.00

12 600.00

Решения № 859/30.06.2011г. 860/30.06.2011г.

Йорданка Петкова

32

709/06.07.2011г

ПИ №4394 с площ 11.00 кв.м. вкл. в УПИ Х–1337 кв 168, гр.Костинброд

чл.17 от ЗУТ

495.00

84.20

-

495.00

Решение № 887/29.07.2011г.

Йордан Соколов и Мимоза Петкова

33

337/21.06.2001г

УПИ ІХ-60, кв.12, с площ 1000.00 кв.м.,в.з.Бистрица с.Безден

Продажба чрез търг

13 000.00

2 054.00

13 000.00

14 111.00

Решения № 859/30.06.2011г. 860/30.06.2011г.

Лазар Чолаков

34

637/13.06.2011г

ПИ №4357 с площ 375.26 кв.м. вкл. в УПИ ХХVІ–2249 кв 154, гр.Костинброд

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница