Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 година


Сделки за имоти –общинска собственост 2013 годинастраница9/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Сделки за имоти –общинска собственост 2013 година
по ред

АОС №…Описание на имотаРазпоредителна

сделка /продажба,

ОПС, право на

ползване, замяна,

дарение, делба, прекратяване на съсобственост/

В и д о ц е н к иНачин на разпореждане/ публичен търг, публ.оповестен

конкурс,р-ние на ОбС, заповед на кмета на общинатаНасрещна страна на

сделката


ПазарнаДанъчна


Определе

на от

Общ.

съвет


Крайна

цена на

сделката


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

880/13.11.2012г

УПИ ІV-164, кв. 22, целия с

площ 824.00 кв.м., с.Голяновци

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

1 819.40

-

1 819.40

Решение № 257/16.11.2012 г.

Илия Белухов

2

966/02.06.2005г

УПИ Х-3075, кв. 76, целия с

площ 733.64 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

6 309.30

-

6 309.30

Решение № 257/16.11.2012 г.

Симеон Тошев

3

877/08.11.2012г

УПИ Х-305, кв. 21, целия с

площ 635.96 кв.м., с.Петърч

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2 734.60

-

2 734.60

Решение № 257/16.11.2012 г.

Гълъб Илиев

4

461/24.08.2009г

Новообразуван имот №14, кад. р. 156 с площ 696.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

4969.00

1254.60

4472.10

4480.00

Решения №№ 257/16.11.2012 г. и 264/16.11.2012г.

Дамян Радовски

5

826/19.09.2012г

½ ид.ч. от УПИ ХХІ-1304, кв. 169, целия с

площ 624.08 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2 683.55

-

2 683.55

Решение № 257/16.11.2012 г.

Юлия Илова

6

864/25.10.2012г

УПИ VІІ-1335, кв. 168, целия с

площ 331.38 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2 849.90

-

2 849.90

Решение № 257/16.11.2012 г.

Ангел Стоянов

7

865/25.10.2012г

УПИ ІХ-1334, кв. 168, целия с

площ 394.20 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 390.10

-

3 390.10

Решение № 257/16.11.2012 г.

Пена Петрова, Иван Иванов и Христина Митова

8

965/02.06.2005г

½ ид.ч. от УПИ V-317, кв. 14, целия с площ 1117 кв.м., с.Петърч

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2 401.60

-

2 401.60

Решение № 257/16.11.2012 г.

Лефтера Толева, Росица Иванова и Емил Петров

9

845/07.04.2004г

УПИ ХІІІ-78, кв.13, в.з.Бистрица, с.Безден с площ 950.00 кв.м.

Продажба чрез търг

18 672.00

2 097.60

18 672.00

19 066.00

Решения №№ 257/16.11.2012 г. и 264/16.11.2012г.

Румяна Александрова и Стойчо Данаилов

10

866/26.10.2012г

Новообразуван имот №163, кад. р. 206 с площ 784.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

5 506.00

1 448.80

5 506.00

5 557.00

Решения №№ 257/16.11.2012 г. и 264/16.11.2012г.

Стоян Марков

11

892/19.11.2012г

ПИ №472 вкл. в УПИ VІ-225, кв. 30, с площ 170.00 кв.м., с.Градец

чл. 17 ЗУТ

1 498.00

355.00

1 498.00

1 498.00

Решения №№ 232/12.10.2012 г. и 280/07.12.2012 г.

Мариета Илчева

12

869/29.10.2012г

УПИ VІІІ-3257, кв. 116, целия с

площ 632.90 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

5 442.90

-

5 442.90

Решение № 257/16.11.2012 г.

Цветанка Станчева, Димитринка Величкова и Владислав Димитров

13

874/05.11.2012г

47/312 ид.ч. от УПИ ХХІІ-3744, 2705, кв. 108а, целия с

площ 312.00 кв.м., гр.Костинброд

Прекратяване на съсобственост

2 364.00

559.30

2 364.00

2 364.00

Решения №№ 257/16.11.2012 г. и 265/16.11.2012г.

Димитър Рангелов, Елена Евлогиева и Стефан Йосифов

14

409/10.02.2009г

УПИ V-610, кв. 53, целия с

площ 754.54 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

6 489.00

-

6 489.00

Решение № 257/16.11.2012 г.

Калинка Димитрова, Катя Младенова, Калин Младенов и Здравко Младенов

15

553/10.01.2002г

УПИ ХІ-48, кв.10, в.з.Бистрица, с.Безден с

площ 987.00 кв.м.

Продажба чрез търг

19 596.00

1 824.00

19 596.00

21 000.00

Решения №№

52/17.02.2012 г.

264/16.11.2012г.

Цоньо Михов

16

332/21.06.2001г

УПИ ХІІ-47, кв.10, в.з.Бистрица, с.Безден с

площ 987.00 кв.м.

Продажба чрез търг

19 596.00

1 824.00

19 596.00

19 800.00

Решения №№

52/17.02.2012 г.

264/16.11.2012г.

Цоньо Михов

17

941/22.02.2005г

ПИ №4246, кв. 149 с площ 175 кв.м., гр.Костинброд

търг

3694.00

1473.40

3324.60

3380.00

Решения №№ 163/29.06.2012 г. и 206/27.07.2012 г

Милчо Виденов

18

901/30.11.2012г

ПИ №4477 вкл. в УПИ ІІІ-481, кв. 23, с площ 78.00 кв.м., гр.Костинброд

чл. 17 ЗУТ

2811.00

597.30

2811.00

2811.00

Решение № 257/16.11.2012 г.

Димитанка Игова и Валери Игов

19

916 и 917 /18.01.2013г

ПИ № 597 и 595 вкл. в УПИ І-259, кв. 41, съот. с площ 26.00 кв.м. и 4.00 кв.м., с.Драговищица

чл. 17 ЗУТ

285.00

118.70

-

285.00

Решение № 314/01.02.2013 г.

Златко Златков, Христина Голубинова и Румен Златков

20

898/30.11.2012г

Новообразуван имот №279, кад. р. 433 с площ 576.00 кв.м., землище на с.Драговищица

Продажба чрез търг

4 995.00

1 857.60

4 995.00

5 123.00

Решения №№ 289/27.12.2012 г.

292/27.12.2012 г.

314/01.02.2013 г.

Валери Васов

21

869/29.10.2012г

УПИ VІІІ-3058, кв. 73, целия с площ 1016.15кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

8 738.90

-

8 738.90

Решение № 232/12.10.2012 г.

314/01.02.2013 г.

Христо Петров

22

900/30.11.2012г

ПИ № 598 вкл. в УПИ ІV-42, кв. 22, с площ 13.00 кв.м., с.Драговищица

чл. 17 ЗУТ

45.80

98.00

-

98.00

Решение № 314/01.02.2013 г.

Ангел Войнов

23

914/28.12.2012г

УПИ ХІV-3057, кв. 74, целия с

площ 816.25 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

7 019.80

-

7 019.80

Решение № 232/12.10.2012 г.

314/01.02.2013 г.

Марийка Янакиева, Анелия Николова и Ваня Иманова

24

359/08.08.2001г

Пристрояване на 11.00 кв.м. за изграждане на стълби в УПИ ІІІ-3а ОЖС, кв.100, гр.Костинброд

чл.38, ал.2 от ЗОС

Право на пристрояване без търг и конкурс

612.00

396.00

612.00

612.00

Решения № 314/01.02.2013г.

371/05.04.2013 г.

Надежда Григорова

25

931/12.04.2013г

ПИ №4254 вкл. в УПИ V-370, 4254, кв. 1а, с площ 58.00 кв.м., гр.Костинброд

Прекратяване на съсобственост

2 086.00

335.50

2 086.00

2 086.00

Решения №№ 379/26.04.2013 г. и 383/26.04.2013г.

Борислав Станков, Светла Ангелова, Седеф Ангелов, Павел Павлов и др.

26

911/28.12.2012г

УПИ ХІІІ-3171, кв. 83, целия с площ 518.11 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 456.30

-

4 456.30

Решение № 257/16.11.2012 г.

331/01.03.2013 г.

Мария Димитрова и Габриела Димитрова

27

933/07.05.2013г

ПИ № 4505 вкл. в УПИ ІN-1004, кв. 201, с

площ 23.00 кв.м., гр.Костинброд

чл. 17 ЗУТ

805.00

160.20

-

805.00

Решение № 379/26.04.2013 г.

Венета Димитрова, Цветанка Досева, Петьо Владев и Таня Митева

28

934/27.05.2013г

ПИ № 287 вкл. в УПИ Х-63, кв. 2, с площ 70.00 кв.м., с.Богьовци

чл. 17 ЗУТ

395.00

136.10

-

395.00

Решение № 388/31.05.2013 г.

Росица Косачева

29

935/03.06.2013г

УПИ VІ-1336, кв. 168, целия с

площ 535.00 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4601.00

-

4601.00

Решение № 314/01.02.2013г.


Петко Лозанов

30

912/28.12.2012г

УПИ ХІ-18,22 кв. 62, целия с

площ 807.31 кв.м., с.Петърч, мах.”Хаджия”

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3193.70

-

3193.70

Решение № 314/01.02.2013г.


Христо Николов

31

897/29.11.2012г

152/1032 ид.ч. от УПИ ХХVІ-121, квартал 22, с.Чибаовци

Прекратяване на съсобственост

780.00

317.40

780.00

780.00

Решения №№ 388/31.05.2013 г. и 414/28.06.2013г.

Емил Радев

32

431/06.11.2001г

УПИ ІІІ-общ, кв.2, с.Богьовци, целия с площ 700.00 кв.м.,

търг

5107.00

1327.00

5107.00

5120.00

Решения №№ 422/28.06.2013 г. и 411/28.06.2013 г.

ЕТ”Елфо-Будин Михов”

33

937/04.06.2013г

Новообразуван имот №21, кад. р. 156 с площ 579.00 кв.м., землище на с.Градец, м-ст „Беледие хан”

Продажба чрез търг

3883.00

1070.00

3883.00

3885.00

Решения №№ 422/28.06.2013 г. и 412/28.06.2013 г.

Гергана Станкова

34

953/08.07.2013г

УПИ І-2211 кв. 160, целия с площ 734.65 кв.м.,

гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

12790.00

6318.00

-

12790.00

Решение № 429/26.07.2013г.


Райна Борисова, Даниела Добрева и Георги Витанов

35

932/26.04.2013г

Имот №017003, с.Петърч,

м-ст „Утуката”, ЕКАТТЕ 56215

с площ 0.660дка, нива, категория IV, незастроен

Продажба чрез търг

11 735.00

114.90

11 735.00

11 735.00

Решения №№ 388/31.05.2013 г. и 410/28.06.2013г.

Величко Величков

36

952/28.06.2013г

Новообразуван имот №9, кад. р. 151 с площ 882.00 кв.м., зем. на с.Градец,

м-ст „Пояке”

Продажба чрез търг

6070.00

1778.10

6070.00

6100.00

Решения №№ 429/26.07.2013 г. и 434/26.07.2013г.

Христина Асенова

37

951/28.06.2013г

ПИ № 160 вкл. в УПИ І-134, кв. 18, с площ 69.00 кв.м., с.Понор

чл. 17 ЗУТ

468.00

130.80

-

468.00

Решение № 429/26.07.2013 г.

Младен Симеонов

38

945/24.06.2013г

Новообразуван имот №55, кад. р. 408 с площ 646.00 кв.м., землище на с.Голяновци, м-ст „Страната”

Продажба чрез търг

6 549.00

1 379.00

6 549.00

6 600.00

Решения №№ 422/28.06.2013 г. и 412/28.06.2013 г.

Огнян Киров


39

270/18.06.2013г

УПИ І-153 кв. 26, целия с площ 890.00 кв.м.,

гр.Костинброд

Продажба чрез търг

15 800.00

2 136.00

15 800.00

15 801.00

Решения №№ 388/31.05.2013 г. и 449/26.07.2013г.

Драга Тодорова

40

316/14.03.2008г

ПИ № 170 с площ 405.00 кв.м., вкл. в УПИ Х-37,38 кв. 65, целия с площ 783.00 кв.м., с.Петърч, махала ”Хаджия”

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.46, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

6 006.00

1 602.20

-

6 006.00

Решение № 458/05.09.2013г.


Христина Величкова

41

1027/13.09.2013 г

ПИ № 4519 с площ 122 кв.м., вкл. в УПИ ХХ-1073, квартал 164, гр.Костинброд

Прекратяване на съсобственост

4155.00

933.80

4155.00

4155.00

Решения №№ 388/31.05.2013 г. и 414/28.06.2013г.

Георги Николов

42

639 и 640 от 15.06.2011г

ПИ № 4274 вкл. в УПИ V-1228, кв. 184, с площ 25.00 кв.м., гр.Костинброд и

ПИ № 4275 вкл. в УПИ VІ-1228, кв. 184, с площ 38.00 кв.м., гр.Костинброд

чл. 17 ЗУТ

2229.00

438.90

-

2229.00

Решение № 422/28.06.2013 г.

Велика Стоичкова, Корнелия Тодорава, Лиляна Дончева, Валя Захариева и Маргарита Петкова

43

987/21.08.2013г

Новообразуван имот № 11, кад. р. 147 с площ 400.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

2964.00

787.20

2964.00

2970.00

Решения №№ 458/05.09.2013 г. и 469/05.09.2013г.

Борис Иванов

44

989/22.08.2013г

Имот №029079, с.Дръмша,

м-ст „Бело орниче”, ЕКАТТЕ 23844 с площ 6.911 дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята-VIII, незастроен

Продажба чрез търг

19 715.00

302.40

19 715.00

19 720.00

Решения №№ 458/05.09.2013 г. и 470/05.09.2013г.

Албена Тонева

45

1025/03.09.2013 г.

ПИ № 4501 с площ 23 кв.м., квартал 194, гр.Костинброд

Продажба чрез търг

873.00

176.00

873.00

874.00

Решения №№ 493/03.10.2013 г. и 521/03.10.2013г.

Евстати Илчев

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница