Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 годинастраница7/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

35

830/24.09.2012г

УПИ ХІІ-22,25 кв. 63, целия с

площ 1033.33 кв.м., с.Петърч, мах.Хаджия

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 443.30

-

4 443.30

Решение 189/27.07.2012 г.


Любомир Георгиев и Елка Георгиева

36

822/15.08.2012г

ПИ № 4446 с площ 70.00 кв.м. вкл. в УПИ І–839, кв. 197, гр.Костинброд

чл.17 от ЗУТ

2 740.00

535.80

-

2 740.00

Решение № 214/04.09.2012 г.

Христо Шивачев и Катя Шивачева

37

851/17.10.2012г

УПИ ХVІІІ-21 кв. 63, целия с

площ 1120.26 кв.м., с.Петърч, мах.Хаджия

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 431.70

-

4 431.70

Решение № 214/04.09.2012 г.

Неделко Неделков

38

841/05.10.2012г

УПИ І-15 кв. 62, целия с

площ 963.29 кв.м., с.Петърч, мах.Хаджия

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 017.90

-

4 017.90

Решение № 214/04.09.2012 г.

Велина Младенова и Милена Костадинова

39

786/05.04.2012г

Новообразуван имот №5, кад. р. 151 с площ 929.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

7 365.00

1672.20

6 628.50

6 630.00

Решения №№ 106/27.04.2012 г. и 110/27.04.2012 г.

Ганка Иванова

40

823/15.08.2012г

ПИ № 156 с площ 114.00 кв.м. вкл. в УПИ І–80, кв. 10, с.Понор

чл.17 от ЗУТ

961.00

238.00

961.00

961.00

Решение № 214/04.09.2012 г. и 215/04.09.2012 г.

Цветко Ганов

41

837/04.10.2012г

УПИ ХХІ-2962, кв. 84, целия с площ 1027.08 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

8 839.10

-

8 839.10

Решение 232/12.10.2012 г.


Кольо Коцов

42

783/02.04.2012г

УПИ ІХ-263 кв. 22, целия с площ 872.21 кв.м., с.Петърч

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 750.50

-

3 750.50

Решение 214/04.09.2012 г.


Пламен Петров, Костадинка Тодорова и Даниела Михайлова

43

634/09.06.2011г

УПИ ІІІ-161 кв. 8, целия с

площ 777.68 кв.м., с.Петърч

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 344.00

-

3 344.00

Решение 214/04.09.2012 г.


Цветанка Колева

44

839/05.10.2012г

УПИ ХVІІІ-1441, кв. 122, целия с площ 758.47 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

6 522.80

-

6 522.80

Решение 214/04.09.2012 г.


Борислав Борисов

45

850/17.10.2012г

½ ид.ч. от УПИ ІV-477 кв. 46, целия с площ 1171.77 кв.м., с.Петърч

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2519.30

-

2519.30

Решение № 163/29.06.2012 г.

Кръстан Петров

46

390/09.12.2008г

УПИ VІІІ-41, кв. 35, целия с площ 846.08 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

7 276.30

-

7 276.30

Решение 214/04.09.2012 г.


Венетка Ценева, Валери Ценев и Йорданка Александрова

47

852/17.10.2012г

УПИ ХVІ-63 кв. 72, целия с площ 873.92 кв.м., с.Петърч, мах.“Хаджия“

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 457.20

-

3 457.20

Решение № 232/12.10.2012 г.

Божанка Гъргуринова и Стефан Гъргоринов

48

824/30.08.2012г

УПИ ІІІ-604, кв. 205, целия с

площ 938.31 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

7 423.90

-

7 423.90

Решение 189/27.07.2012 г.


Сергей Младенов и Петьо Младенов

49

876/06.11.2012г

УПИ VІ-общ кв. 59, целия с

площ 923.84 кв.м., с.Петърч,

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 654.70

-

3 654.70

Решение № 189/27.07.2012 г.

Петър Петров

50

855/17.10.2012г

УПИ VІІ-1299, кв. 169, целия с

площ 749.48 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

6 445.50

-

6 445.50

Решение № 232/12.10.2012 г.

Вълчко Лозев и Георги Лозев

51

854/17.10.2012г

УПИ ХХІІ-1301, кв. 169, целия с площ 593.69 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

5 105.70

-

5 105.70

Решение № 232/12.10.2012 г.

Илия Митов

52

834/28.09.2012г

УПИ V-ГНС, кв. 55, целия с площ 908.81 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

7 190.50

-

7 190.50

Решение № 232/12.10.2012 г.

Роска Петрова, Васил Василев и Емил Василев

53

875/06.11.2012г

УПИ VІІІ-168, кв. 22, целия с площ 591.00 кв.м., с.Голяновци

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

1 304.90

-

1 304.90

Решение № 189/27.07.2012 г.

Първолета Манолова и Пламен Манолов

54

893/19.11.2012г

УПИ VІІ-167, кв. 22, целия с площ 571.00 кв.м., с.Голяновци

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

1 260.80

-

1 260.80

Решение № 189/27.07.2012 г.

Василка Григорова и Илиянка Григорова

55

821/15.08.2012г

Новообразуван имот №176, кад. р. 206 с площ 401.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

3 271.00

741.00

3 271.00

3 333.34

Решения №№ 214/04.09.2012 г. и 216/04.09.2012 г.


Димчо Стоев

56

856/17.10.2012г

Имот №113.12, м-ст „Минно селище” с.Чибаовци с площ 1.264 дка

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2 639.20

-

2 639.20

Решение 214/04.09.2012 г.


Виктория Филипова

57

469/03.09.2009г

УПИ ІІ-169, кв. 222, целия с

площ 545.35 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 798.80

-

3 798.80

Решение 214/04.09.2012 г.


Невена Нечева, Анна Любенова и Росица Малинова

58

849/16.10.2012г

УПИ ІІ-3342, кв. 221, целия с

площ 498.27 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 285.10

-

4 285.10

Решение № 232/12.10.2012 г.

Роза Симеонова и Симеон Симеонов

59

794/12.02.2004г

УПИ Х-145 кв. 24, целия с

площ 530.00 кв.м., с.Безден

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

1 170.20

-

1 170.20

Решение № 257/16.11.2012 г.

Иванка Соколова

60

386/19.11.2008г

УПИ VІІ-41, кв. 35, целия с

площ 856.5 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

6 776.60

-

6 776.60

Решение 214/04.09.2012 г.


Валери Ценев

61

825/03.09.2012г

УПИ ХІІІ, кв. 237, целия с

площ 692.52 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

5 479.20

-

5 479.20

Решение № 163/29.06.2012 г.


Калоян Христов

62

896/21.11.2012г

Имот от 641.28 кв.м. вкл. в УПИ ХІV-1445, кв. 122, целия с

площ 1037.28 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

5 515.00

-

5 515.00

Решения №№ 189/27.07.2012 г. и 214/04.09.2012


Любен Станков и Георги Станков

63

778/29.03.2012г

½ ид.ч. от УПИ ХІІІ-302 кв. 21, целия с

площ 1146.74 кв.м., с.Петърч

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2 465.50

-

2 465.50

Решение № 232/12.10.2012 г.

Даниела Михайлова, Златка Евлогиева и Веселинка Толева

64

766/22.03.2012г

УПИ ІІ-1455, кв. 128, целия с

площ 508.95 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 377.00

-

4 377.00

Решение № 134/31.05.2012 г.


Грета Белухова

65

871/31.10.2012г

УПИ ХІІІ-327,328 кв. 11, целия с площ 896.00 кв.м., с.Драговищица

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 544.60

-

3 544.60

Решение № 257/16.11.2012 г.

Георги Владимиров

66

832/27.09.2012г

УПИ Х-763 кв. 45, целия с площ 939.00 кв.м., с.Петърч

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 037.70

-

4 037.70

Решение № 232/12.10.2012 г.

Богдан Флоров

67

894/19.11.2012г

УПИ ХХVІІ-121, кв. 22, целия с площ 1062.00 кв.м., с.Чибаовци

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2 344.90

-

2 344.90

Решение № 232/12.10.2012 г.

Лили Халачева

68

554/02.06.2010г

½ ид.ч. от УПИ VІ-1567, кв. 59, целия с площ 740.82 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 089.95

-

3 089.95

Решение № 232/12.10.2012 г.

Валентина Зарева, Росен Зарев и Мирослав Зарев

69

879/09.11.2012г

УПИ V-165, кв. 22, целия с

площ 855.00 кв.м., с.Голяновци

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

1 826.30

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница