Решение №623/31. 07. 2013г на Обс-свиленград н а р е ж д а мстраница1/7
Дата27.12.2017
Размер1.24 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д


З А П О В Е Д
1916
Свиленград 13.08.2013г.
на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35ал.1 от ЗОС,чл.53ал.1 и чл.72,ал.2 от НПУРОбИ на ОбС-Свиленград, Решение №623/31.07.2013г. на ОбС-Свиленград

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти/ЧОС/, представляващи земеделски имоти от КВС на землище с.Варник /ЕКАТТЕ 10152/, с.Дервишка могила /ЕКАТТЕ 20674/, с.Димитровче /ЕКАТТЕ 21078/, с.Капитан Андреево /ЕКАТТЕ 36110/, с.Костур /ЕКАТТЕ 39001/, с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, с.Мезек /ЕКАТТЕ 47737/, с.Михалич /ЕКАТТЕ 48533, с.Младиново /ЕКАТТЕ 48698/, с.Момково /ЕКАТТЕ 48979/, с.Мустрак /ЕКАТТЕ 49446/, с.Пъстрогор /ЕКАТТЕ 59183/, с.Равна гора /ЕКАТТЕ 61131/,с.Райкова могила /ЕКАТТЕ 61844/,с.Сладун /ЕКАТТЕ67146/, с.Пашово /ЕКАТТЕ 55645/, с.Сива река /ЕКАТТЕ 66370/, с.Студена /ЕКАТТЕ 70055/, с.Чернодъб /ЕКАТТЕ 81116/, с.Щит/ЕКАТТЕ 84036/ и землище гр.Свиленград /ЕКАТТЕ 65677/ с начин на трайно ползване - “нива”,”изоставена нива”, ”врем.неизп.нива”,”полска култура” и “лозе” по обекти подробно описани в таблицата по-долу както следва:
Имот №

Землище

Местност

НТП

Кат.

Площ

Начал-

на тръжна цена в лв.

Обект 1

 

 

 

 

 

 

 
18012

Варник

ДРУМА

Нива

IX

8.001

402
30022

Варник

ФУРНИТЕ

Нива

IV

0.934

727

Общо:

 

 

 

 

 

 

1129

Обект 2

 

 

 

 

 

 

 
108033

Дервишка могила

АЗМАКА

Нива

VI

3.003

655
112017

Дервишка могила

КЛЮНКА

Нива

VIII

12.526

1628
119014

Дервишка могила

АВРАМОВА КОРУБА

Нива

VI

35.97

8501

Общо:

 

 

 

 

 

 

10784

Обект 3

 

 

 

 

 

 

 
54010

Димитровче

ГУЩЕРОВИ НИВИ

Нива

VI

3.262

712
202006

Димитровче

СВИЛЕНГР.ПЪТ

Нива

IV

2.242

964

Общо:

 

 

 

 

 

 

1676

Обект 4

 

 

 

 

 

 

 
5037

Капитан Андреево

МЕШЕЛИКА

Нива

VI

6.621

1444
5039

Капитан Андреево

МЕШЕЛИКА

Нива

VI

4.142

866
5051

Капитан Андреево

МЕШЕЛИКА

Нива

VI

2.027

387
6012

Капитан Андреево

ЧАТАЛ ТЕПЕ

Нива

IV

2.197

945
6073

Капитан Андреево

ЧАТАЛ ТЕПЕ

Нива

IV

2.501

1026
7072

Капитан Андреево

КОВАНЛЪКА

Нива

V

0.641

190
8045

Капитан Андреево

КОКАРДЖАТА

Нива

V

7.087

2396
8124

Капитан Андреево

КОКАРДЖАТА

Нива

V

1.659

491
18119

Капитан Андреево

ДЕРМЕН ОДЖА

Нива

IV

1.998

859
29024

Капитан Андреево

КАЙРЯКА

Нива

V

0.925

3909

Общо:

 

 

 

 

 

 

12513

Обект 5

 

 

 

 

 

 

 
61009

Костур

АЛАН ТЕПЕ

Нива

IX

9.696

917
77011

Костур

КАРШИ БАЙР

Нива

VIII

10.558

1372
80015

Костур

КАРШИ БАЙР

Нива

VIII

20.001

2200
81008

Костур

КАРШИ БАЙР

Нива

VIII

4.344

478
82010

Костур

КАРШИ БАЙР

Нива

VIII

5.268

553
88017

Костур

КАРШИ БАЙР

Нива

VIII

40

4800

Общо:

 

 

 

 

 

 

10320

Обект 6

 

 

 

 

 

 

 
10003

Левка

В СЕЛО

Нива

VI

1.461

292
10007

Левка

В СЕЛО

Нива

VI

1.640

328
10011

Левка

В СЕЛО

Нива

VI

3.216

702

Общо:

 

 

 

 

 

 

1322

Обект 7

 

 

 

 

 

 

 
33029

Мезек

ПОРДЕЛАТА

Нива

V

8.621

3037

Общо:

 

 

 

 

 

 

3037

Обект 8

 

 

 

 

 

 

 
24003

Михалич

КЕРЕЧ БАИР

Нива

IV

4.001

1798
24022

Михалич

КЕРЕЧ БАИР

Нива

IV

16.084

7544
24034

Михалич

КЕРЕЧ БАИР

Нива

IV

4

1798
51008

Михалич

КАВАЦИТЕ

Нива

IV

1.404

604
51014

Михалич

КАВАЦИТЕ

Нива

IV

11.169

5675
54012

Михалич

КАВАЦИТЕ

Нива

IX

3.178

266
58007

Михалич

СПОРНОТО

Нива

VI

38.235

8689

Общо:

 

 

 

 

 

 

26374

Обект 9

 

 

 

 

 

 

 
107006

Младиново

КАЗАКА

Нива

VIII

4.999

575
174008

Младиново

ЧЕРНА ЗЕМЯ

Нива

V

1.884

531

Общо:

 

 

 

 

 

 

1106

Обект 10

 

 

 

 

 

 

 
15003

Момково

БЕЛИТЕ ПЪТЕКИ

Нива

VI

2.900

474

Общо:

 

 

 

 

 

 

474

Обект 11

 

 

 

 

 

 

 
15014

Мустрак

ПАРЦЕЛИТЕ

Нива

VIII

1.283

135
21018

Мустрак

ГРОЗЕВ КАМЪК

Нива

VIII

2.661

279

Каталог: targove
targove -> Община казанлък
targove -> IV. образци на документи за участие
targove -> Решение за откриване на процедурата № рд-03-25/25. 08. 2010г. Обявление за обществената поръчка
targove -> Решение №816/30. 04. 2014г на Обс-свиленград и Решение 819/30. 04. 2014г на Обс-свиленград. Н а р е ж д а м
targove -> Р е пу б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а с в и л е н г р а д
targove -> Доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката
targove -> На община пловдив за 2011 година структура на община пловдив


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница