Решение №6917/02. 07. 2007 г по адм дело №12 031/2006 на вас, V о. Докладчик съдията Жанета ПетроваДата07.01.2017
Размер30.95 Kb.
ТипРешение
1. В условията на динамичен и многообразен пазар потребителите възприемат търговските марките като цяло, без оглед на съставните им части. Марката се запомня по-скоро по общо впечатление или с някой значим детайл, отколкото чрез цялостното й подробно възпроизвеждане. Когато търговският знак наподобява друг, вече познат на пазара, възможно е тяхното смесване, което незаконосъобразно ще доведе до объркване на потребителите за произхода на стоките.

Чл. 12, ал. 1, т . 2 ЗМГО

Чл. 26, ал. 3, т. 1 ЗМГО

Решение № 6917/02.07.2007 г. по адм. дело № 12 031/2006 на ВАС, V о.

Докладчик съдията Жанета Петрова

На основата на събраните доказателства съдът приел, че между атакуваната марка КОЛГАМИНТ/KOLGAMINT и по-рано регистрираната марка COLGATE не съществува сходство, което би могло да доведе до тяхното смесване и асоцииране по начин, че потребителите да бъдат заблудени относно произхода на стоката. Съдът обсъдил заключението на назначената по делото единична експертиза, според което наставката МИНT/MINT не внасяла съществено различие в по-късно регистрираната марка спрямо марката Colgate и регистрираните нейни производни. Според заключението на допуснатата тройна експертиза марката КОЛГАМИНТ/ KOLGAMINT възпроизвеждала съществена част от марката COLGATE, а присъстващата в нея наставка МИНT/MINT имала описателен характер и не придавала отличителност на марката. Във всички варианти началната буква – както на по-ранната, така и на по-късно регистрираната марка, щяла да се чете като K на български език, а с изключение на звукоподражателния вариант на кирилица, марките имали общо начало. Това заключение било подписано с особено мнение на едно от вещите лица, което именно било възприето от съда. Според особеното мнение наставката МИНT нямала описателен характер, а присъствието й внасяло съществено различие в сравнение с марката COLGATE. Сходството между двете марки било само в първата сричка KOL, но то било несъществено. От значение бил общият ефект от възприемането на марките. Асоциацията с мента на наставката МИНT, изписана на кирилица, била неприемлива. Такава асоциация би могла да стане, ако марката била изписана на латиница. Самото буквосъчетание означавало ботанически растението „джоджен” от семейство „Ментови”, но в никакъв случай мента.На основата на това заключение съдът изложил мотиви, че между двете марки не съществува фонетично, визуално и смислово сходство, което да доведе до объркването им. Поради това отхвърлил жалбата на Colgate Palmolive Сompany срещу решението на председателя на Патентното ведомство.
Решението нае Софийския градски съд е необосновано, което е довело до неточно приложение на материалния закон. Не може да се сподели направеният краен извод, че марките се отличават една от друга, поради което по-ранната марка не можела да се свърже с по- късно регистрираната. Дадено е предимство само на едно мнение, като не са обсъдени всички характеристики на марката – не само разликите, но и приликите. От заключението на тройната експертиза се установява, че фамилията регистрирани в Република България марки COLGATE към момента включва общо тридесет и две регистрации на латиница и две регистрации на кирилица, по-голямата част от които включват стоката „паста за зъби” от клас 3. Марката е определена като световно известна марка на паста за зъби и свързани артикули, добре позната и на българския пазар. Експертизата е извършила сравнението между двете марки основно с оглед базовата регистрация на марката COLGATE, изписана на латиница. Сравнителният анализ сочи наличието на сходство между марките. И двете марки са регистрирани за едни и същи класове стоки – 3, 5 и 21. Те са словни, което, според експертното мнение, позволява да бъдат изписвани с подобни шрифтове и увеличава възможността да бъдат възприемани по един и същ начин. Еднаквата начална част в наименованията на двете сравнявани марки, която има водещо значение за тяхното възприемане, създава визуално и фонетично впечатление за сходство на марките. В условията на динамичен и многообразен пазар потребителите възприемат търговските марките като цяло, без оглед на съставните им части. Марката се запомня по-скоро по общо впечатление или с някой значим детайл, отколкото чрез цялостното й възпроизвеждане. Когато търговският знак наподобява друг, вече познат на пазара, както е в разглеждания случай, възможно е тяхното смесване. По начина на съставяне на марката KOLGAMINT и с оглед асоциацията, която поражда, съществува вероятност за възприемането на означената с нея паста за зъби като разновидност на пастата за зъби COLGATE. Марката KOLGAMINT включва, освен идентичния по звуков състав с по-рано регистрираната марка елемент KOLGA, и наставката МИНT, която указва на определено качество на продукта и е широка използвана в наименованията на стоки от масов характер. Поради описателния й характер тя няма отличителна способност и не може да служи за избягване на сходството. Затова касационната инстанция приема, че между двете противопоставени марки има сходство, пораждащо вероятност от объркването им от потребителите, което е основание за заличаване на по-късно регистрираната марка съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1,т. 2 от Закона за марките и географските означения.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница