Решение №76/31. 03. 2016 год. ТарифаДата29.10.2017
Размер117.1 Kb.
ТипРешение
Приложение 1 към Решение №76/31.03.2016 год.

ТАРИФА

за определяне на минимални месечни наемни цени за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени за декар при отдаване под наем на земеделска земяпо ред


Вид дейност

Помещения в сгради – общинска собственостІ зона

II зона

селата

селатаселата

1

2

3

4

5

I. Търговски обекти в лв. без ДДС
1.


Продажба на хранителни стоки, промишлени стоки, плодове и зеленчуци, алкохолни напитки, тютюневи изделия, бутици и др. подобни

4.15


3.80

2.20

2.

Производство и/или продажба на закуски и сладкарски изделия, вестници и списания
1.70
1.30


1.10

3.

Продажба на лекарства

2.65


2.50

2.20


II. Заведения за обществено хранене и развлечения
4.

Ресторанти и заведения за обществено хранене


2.60


2.40


1.90


5.


Питейни заведения, барове


4.45

3.85

2.40

6.

Кафе-сладкарници

3.85

3.70

2.20

III. Производство и услуги
7.

Битови услуги

2.50

1.80

2.05


8.

Адвокатски кантори

3.00

3.00

3.00

9.

Здравни кабинети предложението на Кмета на общината

- град Брацигово-


-
1.80

- село Исперихово


1.80


1.80

- село Козарско


-


-


1.20


- село Бяга

-


-


1.20


- село Равногор

-


-


0.60


- село Розово


-

-

0.60

10.

Образователна дейност за семинари,обучения,

6.00


6.00

6.00

11.

Банкови и др. дейности с финансов характер

8.40

8.40

8.40


12.

Производство на хранителни продукти

1.70

1.70

1.70

13.

Административни дейности (офиси) на фирми


2.90


2.202.20


14.

Електронни игри и интернет клубове


3.60


3.60


3.00

15.

Зали за хазартни игри

4.80

4.80

4.20

16.

Клубове на политически партии и синдикални организации, без упражняване на търговска дейност

1.80

1.80

1.80

17.

Складове

Закрити
Открити

1.10
0.70


1.10
0.70


1.10
0.60

18.

Гаражи


1.20

1.20

1.20

19.

Свободни парцели в регулация

0.60

0.60

0.60

20.


Терени за монтиране на мобилни газостанции и бензиностанции


3.60
3.60


3.00


21.


Терени за поставяне на преместваеми съоръжения,след разрешение от гл. архитект по одобрена схема.

-за заета площ до 5 кв.м.

6.00


6.00


5.40


- за заета площ от 5 до 10 кв.м3.60


3.60


3.00


- за заета площ от10 до 20 кв.м


3.00


3.00


2.40


- за заета площ над 20 кв.м.


2.40


2.40


1.00


- За преместваеми съоръжения монтирани и ползване за клубна дейност от политически партии и синдикални организации


0.600.60


0.60

22.


За монтиране на преместваеми съоръжения за ползването им за клубове на пол.партии и синдикални организации


1.20


1.20


1.20

23.

Терен за поставяне на автомати за закуски, безалкохолни и кафе – машини на кв.м.


30.00


30.00


30.00


2. ГОДИШНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ или АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ и ЗЕМИ ПО ЧЛ .19 от ЗСПЗЗ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС


Земеделски земи по НТП

Категория на земята от

ІІІ до VІ вкл. при

поливни условия

лв/дка

Категория на земята от

ІV до Х вкл. при

не поливни условия

лв /дка

НИВИ

48лв

24лв

ЛИВАДИ

30лв

16лв

ОВОЩНИ ГРАДИНИ

100лв

72лв

РОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

75лв

38лв

ДЕСЕРТНИ И ВИНЕНИ ЛОЗЯ


120лв


78лв

ПАСИЩА, МЕРИ

26лв

11лв при отдаване на търг или конкурс,

- за собственици на животновъдни обекти – 3.00лв / дкаДруг Селскостопански терен


18лв


6лв3. БАЗИСНИ МЕСЕЧНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА КВАДРАТЕН МЕТЪР ПЛОЩ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА.

    1. Наемна цена за кв.м. площ за общински жилища – 1.80лв

    2. Наемна цена за кв.метър площ при заемане на жилищна площ над фиксираните норми ,както следва :

До 10 кв.м. над нормите по 2.20лв

Над 10 кв.м. над нормите по 2.40 лв / кв.м.

Забележки:

1.Границата между I и II зона за гр.Брацигово и село Бяга е определената със заповед на Кмета на община Брацигово

2.Посоченият минимален наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество (без жилищни имоти и земя) е без ДДС. Върху стойността на сделката – отдаване на общинско имущество под наем (без жилищни имоти и земя) се начислява допълнително 20% ДДС.

3. Определените базисни наемни цени не включват консумативните разходи,такса смет и др. които са за сметка на наемателя.

4. Наемните цени се актуализират в началото на всяка година с обявеният от НСИ процент на инфлация ,ако същият е повече от 5% или с Решение на Общински съвет –Брацигово.

5.Обектите за които са провеждани два пъти търгове за отдаване под наем и не са се провеждали поради липса на кандидати,могат да се предлагат на Общински съвет за намаляване.

6. Определените цени влизат в сила, след влизане в сила на Решението на Общински съвет. Действащите към момента на приемане на новите базисни наемни цени договори за наем се актуализират в случай,че са по-ниски от приетите цени.

7.След влизане в сила на Решението за приемане на Тарифата за определяне на минималните месечни наемни цени за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени за декар при отдаване под наем или аренда на земеделска земя, същата да бъде обявена в официалната интернет страница на община Брацигово,както и на информационното табло на фронт офиса на общинска администрация град Брацигово,ул. Атанас Кабов „ №6а.

С приемането на новите базисни цени се отменя Решение № 97/ 29.03.2012год.
Каталог: doc obs
doc obs -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc obs -> Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11
doc obs -> [Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]
doc obs -> Отчет информация за дейността
doc obs -> Телефонна информация за общините в Република България
doc obs -> Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово
doc obs -> Програма на културните събития през 2017 година
doc obs -> Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г. Гр. Брацигово


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница