Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференцияДата24.07.2016
Размер306.01 Kb.
#3131
ТипРешение
20-ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БРОЙ 300 НА ВЕСТНИК „МЛЯКО +”

12 март 1991 година – в Хасково е учреден Съюз на млекарите, обединяващ тогавашните държавни млекопреработвателни предприятия 59 на брой и млекопроизводители, който по-късно се слива и прераства в Асоциация на млекопреработвателите в България.
1993-98 г – административното звено на АМБ подготвя бюлетин с актуална информация за изкупните цени на млякото и продажните на млечни продукти, който на циклостил и разпространява на своите членове!

1998 Г.


10 март – обединение между Съюза на млекарите и Националната асоциация на частните млекопреработватели..

30 юли – излиза брой 1 на вестник „Млекопреработвател”.

14 юли – провежда се второ заседание на Инициативния комитет за учредяване на Национална млечна асоциация, чиято цел е обединение на АМБ и Асоциациите на млекопроизводителите в т.н. Голяма асоциация. Тя трябва да търси взаимодействие между двете основни страни в процеса на цялото млечно производство така, че да има в бъдеще устоийчива млечна индустрия. Взема се решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция.

АМБ провежда среща с министъра на икономиката Ал. Божков. Председателят на УС на АМБ Димитър Карамфилов поставя въпросът за изискванията на ЕС за санитарни и други условия на млекопреработвателните предприятия. Въпросите, които са поставени са: • Промени и допълнения в Закона за ДДС;

 • Данъкът да бъде 0 и размерът му да се определя като върху стойността на сделката се начислява данъчен процент;

 • АМБ настоява за конкретизация на чл. 14 от Закона за подпомагане на земеделските производители и средствата в ДФЗ да бъдат разпределени целево;

 • Дискутирана е възможността на намаляване корпоративното данъчно облагане на млекопреработвателните предприятия;

Вестник „Млекопреработвател” представя на своите страници фирмите, членки на АМБ – „Кондов екопродукция , произвеждащо първите в страната биомлечни продукти и фирма „Млечен път”, която е внедрила стриктен контрол в съответствие с европейските изисквания;

17-18 септември – Учредена е Националната млечна Асоциация, като за председател е избран Траян Халаджов, а за членове на УС – Димитър Карамфилов, Горан Герджиков, Михаил Тачев, Красимир Костадинов, Стоян Ангелов и др.

18 ноември – Към АМБ е учредено сдружение на млекопреработватели от източния софийски регион. Негов председател става Георги Георгиев.

По това време съществува и пловдивското сдружение „Марица Милк”, чиито председател е Константин Арнаудов.

1999 г.

Още в началото на годината от ловешката фирма „Прима Лакт” алармират, че масово се колят млечни крави и това може да предизвика криза с млечната суровина;Британското правителство отпуска 120 млн. лири компенсиране намаляване доходите на английските фермери;

3-8 май – По време на пролетното изложение на Международния панаир – Пловдив АМБ провежда Седмица на млякото. 11 фирми – членове на АМБ, получават златни медали;

Даден е стартът на проеките по предприсъединителната програма САПАРД . Първите 560 000 евро получават в Добрич.

3-4 май АМБ провежда кръгла маса, съвместно с Ледн О Лейкс

15 юни – АМБ провежда среща с министъра на търговията и туризма Валентин Василев. Поставят се множество въпроси за търговията с млечни продукти.;

20 октомври – АМБ осъществява среща с европейски специалисти, за да бъде изпълнена програма САПАРД;

1999 –Проф. Ангел кожев е включен в каталога на 2000 видни личности на Международния библиографичен център в Кеймбридж.

16 декемри – АМБ организар конференция по новия закон за хранителната промишленост ;


2000 г.

21 януари - АМБ провежда дегустация на сирене, с подобаващо жури от специалисти, във вестник” 168 часа”;

Провежда се среща в МЗХ, на която се определя стратегия за подпомагане на земеделието преди влизане в ЕС;

10 март – Провежда се общо събрание на АМБ в Хисаря. На него се взема решение млекопреработвателните предприятия сами да контролират качеството на произвежданата продукция. Предстои въвеждане на европейските изисквания за качество. Много от малките мандри няма да могат да изпълнят критериите и изисквания и това ги ликвидира.

В края на март се провежда Общо събрание на АМБ, на което се поставя въпросът за качеството от суровината до готовия продукт.

НВМС затваря няколко мандри в Търновския регион, заради лоши санитарно-хигиенни изисквания;

8 май – Общото събрание на АМБ приема обръщение до президента, председателя на НС, премиера на Р България , с което се иска помощ за млекопреработвателните предприятия:


 1. Закон за браншовите организации;

 2. Намаляване на ставка ДДС;

 3. Осигуряване на финансова помощ за производство на краве мляко;

 4. Формиране на специализиран фонд „Мляко” – набирането на средства за него ще става от митнически такси на внасяните млечни продукти;

 5. 5 Квота за производство на краве мляко от 2,5 млн. т. годишно;

 6. Министерството на земеделието да осигури подпомагане на овцевъдствотото и производството на овче мляко;

 7. Министерството на икономиката да осигури финансово стимулиране на износа на млечни продукти;

 8. Министерството на финансите и Министерството на икономиката да подпомогнат с кредитна политика обновяване на материалната база на млекопроизводители и млекопреработватели;

На това общо-отчетно изборно събрание Георги Георгиев е избран за председател на АМБ. Тжой настоява да бъде изготвен Закон за млякото.

13-20 май – представител на АМБ, заедно с НВМС правят посещение в кравеферма на о. Сардиня.

АМБ подкрепя стратегията на правителството за външна търговия, като становището на АМБ е : Стимулиране на експорта на млекопреработвателните предприятия; С участието на АМБ да се създаде междуведомствена комисия за лицензиране на фсички млекопреработвателни фирми за износ.

1 август- Съвместна пресконференция за създаване на Съвет на браншовите организации;

Август – криза с млякото и ценови скок

АМБ сформира работна група, заедно с НМА, която да следи цените на млякото и млечните продукти;

29 септември – Общо събрание на АМБ – темата е полбзите от програма САПАРД, учредяване на стопанска организация към АМБ, приемане на етични правила за членство;
2001

„Марица Милк” има нов председател – това е Енчо Костов

Според данни, изнесени от изп. директор на АМБ Михаил Велков членовете на сдружението наброяват 149;

20.02 – АМБ осъществява среща с водещи австрийски фирми;

Георги Георгиев, председател на УС на АМБ апелира от страниците на изданието на АМБ, че е целесъорбазно и необходимо съвместно да бъде разработена схема за контрол в млекодобива;

14.02. – НМА провежда общо отчетно-изборно събрание, начело на НМА застава – Йордан Танев;

По време на пролетното изложение на Международния панаир – Пловдив се провежда 10 г. от учредяване на АМБ в хотел „Тримонциум”;

8 май- Проведена е ІІІ Регионална кръгла маса на асоциациите в млечната индустрия; На нея се подписва споразумение между председателите на производителите и преработвателите . Идеята е млякото да бъде субсидирано с 10 % от държавата;

До 15 октомври всички млекопреработвателни предприятия е било ну3ждо да се регистрират в МИ по Закона за храните;

22 ноември- Учреден е Консултативен съвет по млякото, който разработва стратегия за развитие на млечния сектор;


2002
09.01 – Заседание на Консултативния съвет по мляко- прави се мемурандум при производители и изкупвачи и схема за субсидиране;

От 25.02 до 1 март се провеждат кръгли маси по проблемите на програма САПАРД;

15 март- Проф. Мария Балтаджиева призовава да се съхрани марката на традиционните млечни продукти;

5 април- Фирмата за закваски „ Генезис” празнува 10 години;

21 май – Среща семинар за повишаване качеството на суровината;

18 юни – Отчетно- изборно събрание , избран е Димитър Зоров за председател на УС на АМБ;

3-7 юли провежда се Панаир на киселото мляко в Разград, в който участва АМБ;
2003
7 януари- Обсъждане изменения и допълнения в Закона за храните.

Решено е ресгистрирането на фирмите в хранително-вкусовата промишленост да става в публичен регистър.

9 януари- Учреден е научно-експертен съвет към АМБ .

Проф. Мария Балтаджиева апелира да се съхранят класическите технологии за производство на млечни продукти.

23 януари – Заседание на Консултативния съвет по млякото – акцент в обсъждането е , че до 2007 г. няма да се допуска и подпомага производството на некачествени млечни продукти.

АМБ предлага субсидиране на износа на български млечни продукти, произведени по БДС .

Идва нова експертна мисия от ЕК. До края на 2003 г. всички млекопреработвателни предприятия трябва да бъдат преструктурирани.

Обнародвана е Наредба №3 на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания в млекодобивните стопанства.

ДФЗ под натиск на АМБ отпуска 40 млн. лв. за директно подпомагане на земеделските стопанства, като 5 млн. са за стимулиране добива на мляко. Отпуснати са 130 млн. лв. по програма „Родопи” , като и 210 млн. лв. по програма САПАРД.

АМБ прави постъпки за получаване квота от 2 000 т. бяло саламурено сирени и 1 000 т. кашкавал за износ в САЩ.

27 февруари – провежда се общо събрание на сдруение „Марица Милк”.

АМБ отпечатва две ръководства – „Производство на бяло саламурено сирене, и „ Производство на млечно кисели продукти”.

14-15 март провежда се семинар в Хисаря, на който се обсъжда проблема със суровината. АМБ предлага изграждане на независима акредитирана лаборатория за анализ. Марияна Юнгарева информира бранша за ситуацията по въвеждане на „Добри производствени практики”

22 април среща разговор междзу млекопреработвателните предприятия за качеството на млечните продукти за износ.

6-7 май – Провежда се национален конкус за дегустация по време на Пролетното изложение на Международния панаир - Пловдив, 10 фирми, членове на АМБ вземат 22 златни медала

20 май – Общо събрание на БАХПИ, АМБ е редовен член на съюза.

Турска фирма в Германия регистрира до 2010 г. българските наименования, марки и етикети на кашкавал, сирене „Булгара” и катък.

5 800 фермери получават субсидия за качествено мляко.

От 1 октомври АМБ разполага с по-голям и удобен офис този в ж.к. „Лагера” бл. 44, вх. „А”, където има малка конферентна зала..

През ноември се провежда конференция „Българското кисело мляко и европейските пазари”.

АМБ провежда 6 семинара по внедряване на НАССР за производство на напълно безопасни млечни продукти.по проект „ФАРА КСЕС 2000”

На 29 се„птември се провежда национална кръгла маса по внедряване на НАССР системата.

28 ноември- Национална научна конференция „Българското кисело мляко – настояще и бъдеще”

МС приема наредба, която регламентира изискванията към наименованията, състава, етикетирането на млечните продукти.


2004

МС ободрява Наредба за специфичните изисквания и етикетиране на мляко и млечни продукти.

19 февруари – Приет е Закона за животновъдството, като в него е превдидено създаването наНационален млечен борд.

10 март – АМБ провежда отчетно събрание, на което са приети насоки и действие а защита на географското наименование на кашкавал „Витоша” и „Балкан”

22 март – АМБ провежда пресконференция , на която гласно пред медиите браншът е поискал повече експортни субсдиии.

Проф. Мария Балтаджиева споделя, че проблемът с качеството на млечните продукти става тревожен и суровината и в производството критериите са снижени.

Еврокомисарят по селско стопанство Франц Фишлер е на посещение в България. Той гостува на млекопреработвателно предприятие „Кондов Екопродукция” в с.Старо село, Троянско.

По време на пролетното изложение на Международния панаир – Пловдив АМБ провежда конференция ,отново в изложението участват много млекопреработвателни предприятия, членове на АМБ и бъдат отличени със златни медали.

4 юни – България затваря глава „Земеделие” по предприсъединителните преговори с ЕС.

21 юли – Проф. Мария Балтаджиева е удостоена със званието член кореспондент на Българската академия на науките.

Цветан Димитров, директор на дирекция „Животновъдство” при МЗГ заявява: Млечните квоти ще се разпределят на принципа на справедливостта.

Отново започва приемът на проекти по програма САПАРД.

5 август – Обсъжда се новото законодателство за храните, това е повод за среща на УС на АМБ с фирмите и ДВСК.

Проф. Иван Георгиев препоръчва мембранните технологии за производство на сирене и други млечни продукти, като по-ефективни.

АМБ отново настоява пред правителството за по-ниска ставка на ДДС.

28 септември – регионална среща в Пловдив за въвеждане на НАССР.

11 октомври – Среща на научно-консултативния съвет при АМБ . Обсъждани са предложенвия за нови стандарти на традиционните ни продукти.

Стартира кампания за създаване на база данни на млекопроизводителите.

За пръв път в Интер Експо и Конгресен център се провежда изложението „Светът на млякото”, в което фирми , членове на АМБ излагат свои продукти.

26.11 – АМБ провежда научно-техническа конференция .


В брой 24-1 има ретроспекция за годината!
2005
До края на 2005 г. млекопреработвателните предприятия трябва да въведат НАССР.

ЕК отпуска на България още 65 млн. лв. по програма САПАРД, от която могат да се възползват млекопреработвателните предприятия за модернизация и реконструкция, за да отговорят на европейските изисквания.

АМБ организира курс за лаборанти, технолози и оператори.

14 януари- Заседание на научно-консултативния съвет на АМБ по въпроси, свързани с евроинтеграцията на бранша.

Проф. д.-р Стефка Петрова алармира, че България е страната с най-ниска консумация на мляко и млечни продукти в Европа.

Проф. Мария Стефанова – Кондратенко обяснява как се създават българските закваски и колко са те уникални, сравнение с чуждите.

МЗГ започва анкета сред млекопроизводителите за броя животни, качество и количество на млякото. До март са анкетирани 109 973,което е 63 % от производителите на мляко в страната.

Професор Десимир Неделчев алармира, че състоянието на овцевъдството у нас е тревожно.

АМБ участва в изработването на проектоустав на Националния млечен борд, която е професионална организация на производители, преработватели и търговци на млечни продукти.

11 март – АМБ провежда годишно отчетно изборно събрание. Приети са основни насоки за работата на асоциацията.

АМБ участва в обсъждането на проектозакон за браншовите организации.

АМБ провежда курсове за внедряване на НССР в млекопреработвателните предприятия в страната.

Преструктурерането на млекопреработвателните предприятия трябва да бъде извършено до края на годината,

4 млекопреработвателни предприятия са одобрени за експорти субсидии.

11 април- МИ обявява парични средства във вид на помощ за въвеждане на НАССР . Провежда се съвместна пресконференция между МИ и АМБ .

18 април – Учреден е Националния млечен борд , като негов председател става Димитър Зоров. Новата структура е определящ елемент в работата на млечния сектор.

Според Закона за храните всяка фирма, произвеждаща храни трябва да има назначен технолог.

21 млекопреработвателни предприятия участват в изложение ФУДТЕФ по време на пролетното изложение на Международния панаир – Пловдив. Провежда се Национална конференция., отново са раздадени много златни медали на млекопреработвателния бранш.

АМБ, заедно с фондация „Стамен Григоров” честват 100 години от българското откритие на д-р Стамен Григоров.

25-27 май – АМБ, заедно с фондация „Стамен Григоров” провеждат Международен симпозиум 100 години от Lв- bulgaricus.

АМБ участва в честването на 70 –годишнината от първото млекарско училище „Никола Димов” – пирдоп.

НВМС пуска указания за засилване контрола на добива, съхранението и окачествяване на суровината.

29 юни в Сливен е учреден първия Регионален млечен борд.

26 септември – Международна конференция „От фермата до вилицата”, съорганизатор е АМБ.

30септември- АМБ е приета за пълноправен член на Европейската млечна асоциация.

НВМС предлага да бъде удължен срокът за преструктуриране на млекопреработвателните предприятия за изпълнение изискванията на Еврепа.

20-21 октомври- Международен форум в Букурещ „Безопасност на храните и фуражите”, участва и АМБ

25 октомври- Учреден е регионален млечен борд в Пловдив.

2 ноември – Създаден е регионален млечен борд в Благоевград.

Равносметка на млекопреработвателните предприятия от 826 през 1995 г. след проверки на евроексперти остават 230.

28 октомври – Проф. Мария Стефанова – кондратенко апелира Мемурандумът за кисело мляко да стане действащ документ.

12 декември – АМБ стартира италиански проект за обучение на кадрите от бранша.

2006

6 януари – Министърът на земеделието Нихат Кабил се среща с предприятията от хранително-вкусовата промишленост, заради публикуван „черен списък” от медиите, в който фигуриратфирми, сред които и „Милкком” Луковит, а то е първа категория. Представителите на АМБ защитават позициите си.

АМБ формира трета работна група за посещение в Италия по проекта за обучение.

16 януари – АМБ организира среща с медиите, на която е поставен въпросът, че държавата толерира сивия сектор с изменение на Наредба №30 и грубо е потъпкано становището на АМБ.

Разработена и влиза в сила Стратегия за изкупуване и преработка на сурово мляко, в работната група участват експерти на АМБ. Въвеждат се обозначения за суровото мляко -буква”F” първа категория, с буква „С” сборните млека.

Приемат се проекти по програма САПАРД до 26 февруари, в комисията по разглеждане на тези проекти са включени специалисти и експерти от АМБ .

23 февруари – Заседание на УС на АМБ, където се разглежда преструктурирането на млекопреработвателните предприятия, изслушано е мнението на експертите след последните проверки на евроексперти и тези на НВМС за напредъка. Той е оценен като незначителен.

Тръгва експериментална квотна година. Информацията за разпределението й е на 4 равнища- квотата се отнема, ако се работи без договор.

Започва финансиране по програма ФАР на малки и средни предприятия

18 април 2006 г. – АМБ отбелязва 15 годишнина от учредяването си.

10 май – Провежда се Национална конференция по въпросите на млечния сектор в Пловдив. АМБ участва с много фирми в пролетното изложение на Международния панаир в Пловдив

20 юни- Провежда се отчетно-изборно събрание на АМБ но има технически проблеми и е насрочено ново събрание.

2 юни – На 17 млекопреработвателни фирми са одобрени проектите по програма САПАРД, сумата е близо 30 млн.лв.

7 юни – Заседание на Консултативния съвет към АМБ, който изнася информация от Световната млечна федерация, обсъдена е и образователната програма на АМБ.

20 юни – Провежда се ново отчетно-изборно събрание, на което се прави равносметка на постигнатите резултати и се очертават новите предизвикателства пред АМБ.

През тази година големите търговски вериги навлизат мощно в България.

1 септември – Провежда се отчетно-изборно събрание, Димитър Зоров е избран за председател.

25 септември – Заседание на УС на АМБ- обсъжда се стратегия за развитие на млечното животновъдство.

Проф. Иван георгиев алармира от страниците на изданието на АМБ „Млекопреработвател” , че е скъсана връзката между науката и това прави бизнеса в бранша неконкурентноспособен.

Ноември – Фирми, членове на АМБ участват в „Светът на млякото”. Проведена е национална конференция , организирана от АМБ на която е поканен и земеделския министър и е обсъждан проблемът с качеството на суровото мляко.

Октомври 2006 г. – В трънското село Студен извор е открит „Музей на киселото мляко”

2007

Вестник „Млекопреработвател” вече излиза с ново име - „ Мляко+” и включва още повече и актуална информация за целия сектор, търговия и отношения с търговски вериги и други материали.Въвеждат се европейски такси за ветеринарно-медицински контрол.

Обсъжда се Закона за браншовите организации

Български фирми от АМБ участват в изложението в Берлин „Зелена седмица”

АМБ организира постоянен учебен център в Тракийския университет.

1 март - в Брюксел се провежда техническа среща с представители на ГД САНКО по въпросите на млечните продукти.

12-23 март – Нова европейска мисия инспектира българските млекопреработвателни предприятия, за да ги одобри.

31 май- АМБ провежда ново отчетно-изборно събрание.

Австрийската банка отпуска 10 млн. евро за развитие на малки и средни предприятия, включително и в млекопреработвателния бранш.

Фирмата за закваски „Генезис” чества 15 години от създаването си.

Май – АМБ участва в пролетното изложение на Международния панаир в Пловдив.

Предвидени са и се раздават субсидии за качествено мляко, като в комисията участват представители на АМБ.

2007 г. е най-тежката година за млечния сектор, в цял свят поскъпва млякото и продуктите от него. Кризата в хранителния сектор е като сега през 2011г.

АМБ изпраща отворено писмо до президента, премиера, министъра на земеделието, Народното събрание за тежкото състояние в млечния сектор.

Млечният борд, в който членува АМБ разработва стратегия за млечното животновъдство.

29 юни – в Трън се провежда празник на киселото мляко, АМБ участва активно в него.

19 юли – заседание на УС на АМБ, в което се разглежда въпроса за удължаване на преходния период на млекопреработвателните предприятия, суровинния дефицит и допълнение в Закона за животновъдството.

4 септември – АМБ участва в честване на 80 г. юлбилей на акад. Цено Хиновски с конференция „Науката в животновъдството – постижения и перспективи”

АМБ внася предложение в държавните институции за удължаване преходния период за преструктуриране на млекопреработвателните предприятия у нас.

26 септември – Заседание на УС на АМБ, на което са представени изискванията за преходния период за преструктуриране и достигане на европейските изисквания.

Излиза от печат изданието „Наръчник за актуализиране документите за безопасност и контрол на млечните продукти”.

17-20 октомври – Георги Гановски представлява АМБ на годишния конгрес на Европейската млечна асоциация /ЕДА/, който е проведен в Прага.

14-17 оември – АМБ участва в изложението „Светът на млякото”, провежда Национална конференция, на която гост е генералния секретар на ЕДА Жоп Клейбьокер, редакторът на „Мляко+” Ганка Георгиева публикува интервю с него

Стратегията за млечното животновъдство е подготвена и е пусната за обсъждане и узаконяване.

Държавният департамент на САЩ провежда семинар за обмяна на опит на американския модел за биопроизводство, участват представители и фирми от АМБ.

2008

11 февруари – Еврокомисарят по селско стопанство ариян Фишер Боел провежда онлайн конференция за сектор мляко в Европа.Трима изтъкнати учени и практици в млекопреработвателния бранш навършиха 80 години. Това са проф. Мария Стефанова - Кодратенко, проф. Тодор Минков и проф. Иван Георгиев.

През януари АМБ проведе семинари в страната за новите тенденции в млекопреработването. Лектори бяха Катя Големджиева от НВМС, Свилен Колев от ДФЗ и др.

През февруари и август бяха проведени заседания на управителния съвет на АМБ, където бяха очертани насоките за развитие на млечния бранш, както и дейността на АМБ.

През февруари млекопроизводителите започнаха протести. Председателят на Млечния борд и на АМБ Димитър Зоров се споразумяха, но по-късно министърът на земеделието и храните бе сменен и бе подписано ново споразумение за субсидиране. Заради спекулативни изявления през юли председателят на Млечния борд и АМБ Димитър Зоров да се намеси в протестите на млекопроизводителите и заяви, че не е нужно да бъдат отваряни нови фронтове между производители и преработватели на мляко.

През април бе проведено Общо събрание на Асоциацията, където бяха разгледани наболелите въпроси на млечния бранш.

По време на пролетното изложение в Международния панаир в Пловдив АМБ проведе и конференция, която бе много полезна, тъй предстояха промени в изискванията за деклариране на мляко, за квотите, за банковата гаранция.

Шанхайското икономическо чудо бе на крака в АМБ, представители на голям китайски млечен концерн имаха възможност да се срещнат с наши фирми.

Отново АМБ бе №1 в Панаира на киселото мляко в Разград, раздадени бяха и награди от името на Асоциацията.

Наши фирми участваха в Празника на биоземеделието. Открита бе нова мандра за производство на биокисело мляко.

Управители на фирми имаха възможност да обменят опит в област Бретан – Франция.

Министър-съветникът в посолството на Кралство Дания в Румъния Стийн Стийсън бе на среща в Асоциацията и участва в наша конференция.

АМБ участва в изследване на учени от БАН.

Чл.кор. проф. д-р т.н. Мария Балтаджиева получи почетното звание доктор хонорис кауза на Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Асоциацията участвахме в изложението „Светът на млякото” в Интер Експо и Конгресен център, по време на което проведохме конференция с участието на представител на ЕDA.

Приносът ни за отстояване и даване на компетентно и експертно мнение по много от въпросите и нормативите в МЗХ, ДФЗ, ПК по „Земеделие” в НС, Националния център по опазване на общественото здраве, консултации на фирми и др. в млечния бранш не трябва да бъдат подминавани.

В изданието на АМБ вестник „Мляко +” бяха представени фирми от млекопреработвателния сектор, възможност за публична изява имаха министри, депутати, ръководители на държавни ведомства и др. Вестник”Мляко+” се стремеше да публикува винаги актуална информаци, анализи, разработки и др.

Събитията бяха много, работата интензивна и напрегната, най-вече увенчана с успех.

Новината, че международният проект, който АМБ разработва заедно с кипърската организация на говедовъдите е пред старт и се очаква до дни да бъде парафиран в Брюксел показва високото професионално, компетентно и експертно ниво , на което се работи в АМБ.


2009

- Още в началото на годината дойде новината, че Шанхайска млечна компания пуска на китайския пазар подсладено кисело мляко с името „Момчиловци”, щамът на закваската е изолиран у нас.

- В края на януари ЕК въведе интервенционни мерки в млечния сектор, заради спада на цените.

- През първия месец на годината НВМС издаде заповед да бъдат разделени в търговските вериги млечните продукти с растителни мазнини и тези без такива. Това създаде смут, но бе аргумент на държавните контролни органи и целеше повишаване качеството на млечните продукти.Федерацията на потребителите подкрепи тази инициатива.

- Проф. Иван Георгиев алармира, че зад марката „бяло саламурено сирене” се крият опасни ментета.

- Междувременно националните медии започнаха масирана негативна кампания и сложиха под един знаменател всички млечни продукти. Тяхната теза подкрепи и бившият министър на земеделието Валери Цветанов. Това още повече нагнети напрежението и конфронтацията между млекопреработватели и млекопроизводители, тъй като последните имаха финансови затруднения и обвиняваха за това преработвателите. Ситуацията предизвика решение на УС на АМБ за организиране на пресконференция. На нея трябваше да бъде обяснявано на журналистите, че членовете на АМБ се борят да запазят марката на българските млечни продукти, и че нямат интерес да произвеждат ментета, тъй като имат изграден авторитет сред потребители, търговци и на външните пазари.

- Напрежението ускори сформирането на работни групи за актуализиране на разработения от АМБ Български държавен стандарт за производство на млечни продукти. Решението бе взето и генералният директор на НВМС д-р Йордан Войнов го каза пред медиите. Инициативата бе на АМБ и стандартите вече са обявени за публично обсъждане, което трябва да приключи до началото на януари. След това те ще бъдат факт и ще може да се произвеждат висококачествени натурални продукти - българско кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал.

- Проф. Мария Стефанова поиска думата, за да обясни, че традиционното оригинално българско кисело мляко е направено със селектирани симбиотични закваски.

- Междувременно проверките на органите на НВМС в големите млекопреработвателни предприятия и прокуратурата продължаваха. Резултатите излязоха и бе установено, че никое от тях не влага растителни мазнини и се спазват изискванията на технологичната документация.

- Представителят на фирма „Лабконсулт” Цветан Йорданов, не остана безучастен към темата за качеството на млечните продукти и заяви, че трябва да бъде засилен вътрешният контрол в млекопреработвателните предприятия.

- Дребните фермери поискаха собствен пазар и след като новото ръководство на МЗХ встъпи в длъжност бе изработена Наредба за директни продажби, която влиза в сила от следващата година.

- Съюзът по хранителна промишленост проведе семинар, на който се дискутираха проблемите с качеството и безопасността на храните.

- В 40 –то НС бе проведена кръгла маса по инициатива на депутата от ПК по здравеопазване д-р Ива Станкова, в която бе засегнат въпросът за качеството на млечните продукти, като част от здравния статус на децата.

- По време на изложението „АГРА 2009” в Пловдив членът на Контролния съвет на АМБ Никола Ангелов бе удостоен с наградата „Фермер на Тракия”. Собственикът на най-голямата ферма за млечно животновъдство у нас Никола Ангелов призова държавата да насърчава и финансово стимулира фермерите, които искат да развиват ефективно млечно животновъдство.

- В „Лактина” ООД бе проведен семинар с млекопреработватели, на който висококвалифицирани специалисти ги подкани да се ориентират към производството на функционални млечни продукти.

- Овцевъдството, за което се оказва че няма субсидии и биопроизводството на млечни продукти бяха дискутирани на страниците на вестник”Мляко+”.

- Световната организация по здравеопазване на животните проведе в София семинар, на който бяха обсъждани редица актуални въпроси.

- Министерският съветник по храни и земеделие в посолството на Дания Стийн Стисън обясни как е организирана датската млечна индустрия.

- В Япония пък се оказа, че било мода да се яде българско кисело мляко, особено след като и Калоян Махлянов – Котоошу е рекламно лице на този продукт.

- Проф. Жеко Кунев разясни мястото на хранителните добавки и функционалните храни на българския пазар.

- На пролетното изложение на Пловдивския панаир „Бор-Чвор” , „Карил и Таня” и „Аквахим” – членове на АМБ взеха златни отличия.

- Бившият евродепутат и член на Комисията по земеделие в ЕП Петя Ставрева участва в работата на конференцията, организирана по време на пролетното изложение в Пловдив.

- По инициатива на АМБ, след среща в МЗХ, бе решено банковата гаранция за изкупвачите на сурово мляко да бъде заменена със запис на заповед.

- През юни се установи, а и бившето ръководството на МЗХ призна, че субсидиите за качествено мляко са свършили.

- Статистиката отчете, че делът на аграрния сектор в БВП намалява два пъти!

- ЕК разреши субсидиране на млечни продукти при износ в трети страни.

- Генералният секретар на Европейската млечна асоциация г-н Клейбьокер бе на посещение в АМБ и очерта пазарната ситуация на млечни продукти в Европа. Оказва се, че тя не е оптимистична.

- Френското министерство на земеделието удостои Цветко Стоименов, собственик на фирма „ФИАЛ” със званието Кавалер на Ордена за земеделски заслуги на Франция.

- След визити в Брюксел дойде и новината, че ЕК ще удължи срока на фермите за преструктуриране, което предложение АМБ подкрепи и то стана факт. Млекопроизводителите получиха още 2 години, за да изпълнят изискванията.

- Доц. Банко Банев и неговият екип внедриха българска технология за роботизирано доене.

- ОМК пусна на пазара нови продукти – „Верея – Виталия” и „Верея – екстра”.

- Дойде ново, амбициозно ръководство на МЗХ след изборите за парламент, оглави го д-р Мирослав Найденов. То даде и нови надежди за земеделския и млечния сектор.

- Управителят на „Лакрима” АД нададе глас, че е нужна по-голяма защита за българските млечни продукти.

- Италианци споделиха опита си как може да се защитят географските наименованията и марки на съответните продукти.

- МЗХ организира семинар за възможностите на промоционалните програми на ЕС за земеделски продукти. АМБ стартира такъв проект – „Европейско сирене, моля” и работи по реализирането му. Подготвена бе първата проява в Москва, а след това и в Киев. Според министъра на земеделието Мирослав Найденов проектът е перспектива за бранша, а генералният директор на НВМС смята, че нашите млечни продукти са вече оценени в Русия. Рекламната кампания в Мисква и Киев по проекта „Европейско сирене, моля” възбудиха интереса към България

- Чл.кор. проф. д-р инж. Мария Балтаджиева още веднъж защити здравословните и полезни качества на българските млечни продукти.

- Собствениците на „Сакарела” – Ямбол Таня и Валентин Ревански предложиха на бранша да подеме сериозна рекламна кампания, за да се повиши консумацията и качеството на млечните продукти.

- Министърът на земеделието д-р Мирослав Найденов поиска проверки за вноса на месни и млечни продукти.

- Назначиха и нов изпълнителен директор на ДФЗ – Калина Илиева.

- „Фама”ЕАД взе заем от МБВР за дългосрочни инвестиции в млекопреработването

- Председателят на УС на АМБ инж. Димитър Зоров алармира , че намалява консумацията на млечни продукти, и то с 23 %, и че България е на последно място в ЕС и не е изпълнила млечната си квота 25 %.

- 100 000 ферми в България не отговарят на европейските изисквания и качество на суровото мляко е некачествено.

- Инж.Димитър Зоров информира, че Брюксел подготвя нови правила за продажбата на млечни продукти, тъй като протестите на фермерите заливаха няколко пъти цяла Европа. Стигна се и до блокиране на сградата на ЕК.

- Председателят на УС на АМБ инж.Димитър Зоров и зам. председателят Симеон Присадашки, по решение на УС, участваха в работата на Конгреса на Европейската млечна Асоциация, на която АМБ е член.

- Отмина и 16-то изложение „Светът на млякото”. Имаше златни медали и заслужено ги получиха „Елит95”, „Карил и Таня”. По време на това изложение АМБ проведе дискусия за приоритетите в млечния сектор с експерти от МЗХ, ДФЗ иНВМС, на която бурно бяха обсъждани проблемите и въпросите на млечния сектор.

- Ст.н.с.д-р т.н. инж. Тодор Минков бе удостоен със „Златна значка” в Деня на хранително-вкусовата промишленост, на който бе проведена научно-техническа конференция „Хранителната промишленост и предизвикатествата на икономическата криза”.

- Ветераните от млечната промишленост вече имат свой клуб.

- И тази година имаше надежди, че ще бъде създадена Агенция по храните, но икономическата криза и липсата на финансов ресурс отложиха преструктурирането на НВМС и здравната инспекция.Годината бе тежка, а кризата се задълбочава.
2010

 • Японски учен бе на посещение в България , за да търси автентични български рецепти. Той посети с. Момчиловци и имаше среща в АМБ.

 • Още в началото на годината започнаха разговори между двете неправителствени организации, представляващи бранша за обединение. Стигна се до допирни точки, но обединението така и не стана. Млекопреработвателния бранш остана разделен.

 • През февруари по проекта „Европейско сирене, моля” българската млечна промишленост бе представена на най-голямото изложение за храни и напитки в Русия – „Продекспо 2010”, българска делегация от млекопреработватели посети изложението и осъществи много контакти.

 • АМБ, съвместно с фирма „ЕнвироХеми” проведе семинар, на който бяха разяснени технологиите, методите и съоръженията за пречистване на суроватка.

 • На 19-та годишнина от учредяването на АМБ – 12 март АМБ проведе отчетно-изборно събрание.

 • Кипърският посланик изпрати поздравително писмо до АМБ във връзка с добрата съвместна работа по проекта „Европейско сирене, моля”

 • В Киев и Москва по проекта „Европейско сирене, моля” бяха проведени дегустации в редица магазини, в които участваха представители на фирмите от АМБ. Те имаха срещи и с посланиците на България.

 • АМБ участва в 30-та годишнина от учредяването на Българската стопанска камара. Председателят на БСК Божидар Данев излезе с изявление за добрата работа между БСК и АМБ във вестник „Мляко+”

 • „ФАМА” направи образователен сайт за потберители и търговци за българското сирене.

 • АМБ организира пресконференция, за да защити качеството на млечните продукти, произвеждани от фирмите, членуващи в АМБ след нападките в пресата.

 • И тази година АМБ участва в изложението „ФУДТЕХ” по време на пролетното изложение на Международния панаир – Пловдив , а фирма „Бор Чвор” получи златни медали.

 • Руска делегация посети млекопреработвателни предприятия по проекта „Европейско сирене, моля”. Руските гости останаха очаровани от условият, в които се произвеждат българските млечни продукти с европейско качество.

 • Генералният директор на НВМС издаде заповед за наименованията на млечните продукти, с което започна и акцията на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов за разделяне и отличаване на млечните продукти от тези, произведени с растителни мазнини. Това стана благодарение на натиска на фирмите, членове на АМБ.

 • Българският икономически форум организира бизнесфорум за качеството на храните и напитките, в който АМБ участва.

 • Украинска делегация посети наши мандри по проекта „Европейско сирене, моля”. На място украинските гости се запознаха с производството на българско сирене и кашкавал и с млекопреработватели от АМБ.

 • Министър Найденов, заедно с НВМС подкрепи идеята от преди 5 години на АМБ и бяха въведени националните стандарти за производство на българско кисело мляко, българско бяло саламурено сирене и кашкавал. Това бе най-голямото постижение, за да знаят хората какво консумират и за издигане качеството и запазване на традициите за българските млечни продукти.

 • Суровото мляко и през изминаващата година не достига, фермите втора и трета група не се преструктурираха, млечната квота не бе изпълнена. Заработи обаче електронна борса за млечни квоти.

 • Новият член на АМБ – фирма „Бета логистик” бе представена на страниците на вестник „Мляко+”

 • След много дебати и със съдействието на АМБ бе приета Наредбата за директни продажби

 • Изработен бе и Законът за браншовите организации в земеделието.

 • Отчетен бе успешен първи едногодишен етап на проекта „Европейско сирене, моля”

 • Представители на АМБ бяха на международните изложения за храни в Москва и Киев, където по проекта „Европейско сирене, моля” бяха изградени щандове и представени български сирена.

 • АМБ имаше успехи и медийни изяви по време на изложението „Светът на млякото”. Открит бе уникален паметник на Българското кисело мляко, чиито спомоществовател бе фирма „Генезис”. Министър Мирослав Найденов, заедно с проф. Мария Стефанова откриха паметника. АМБ проведе национална дискусия по проблемите на млечния сектор, в която участваха министърът на земеделието М.Найденов, зам.-министър Ц.Димитров и експерти и специалисти. По време на изложението златни медали за своите качествени млечни продукти получиха фирми от АМБ.

 • Агенцията по безопасност на храните бе изградена и започва работа от началото на Новата година.

 • През цялата година вестник „Мляко+” бе на точното място и обективно отразяваше всички събития, както и помагаше за организирането и осъществяването им.

Задълбочаващата се финансова и икономическа криза даде отражение върху млечния бранш, но пътища за изход се търсят!

Какво се случи през 2011 г.


СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ОПИТАВАЩА СИ ГОДИНА
Отива си още една година наситена с много изненади и събития за АМБ, млекопреработвателния бранш и млечния сектор. Годината бе под егидата на 20 годишния юбилей от учредяването на първата в България неправителствена организация – Съюз на млекарите.

Председателят на БСК Божидар Данев в направи прогноза за високия скок на цените на храните.

В началото на годината АМБ поиска от МЗХ и ДФЗ отмяна на банковата гаранция и законодателни промени за отпадането и, което до края на годината не се случи, въпреки настояванията на организацията.

Българският държавен стандарт за производство на млечни продукти влезе в сила и още в началото на годината седем фирми, членове на АМБ получиха разрешение за производство.

В Токио показаха как се кваси мляко с българска закваска, а делегация, водена от премиера Борисов, в която участва председателят на УС на АМБ инж. Димитър Зоров успя да популяризира нашите млечни продукти в Страната на изгряващото слънце.

БиСиСи Хандел вкара биотехнологиите в пречиствателната си станция, за да запази чиста природата в Еленския Балкан.

Стартира работата на Българската агенция по безопасност по храните, на официалното откриване присъства лично еврокомисарят по здравеопазване Джон Дали. Според чл. кор. проф. д-р т.н. инж. Мария Балтаджиева научният потенциал трябва да бъде включен в работата на БАБХ.

В НС , под егидата на евродепутатът Мария Неделчева, бе даден старт на кампания за изравняване на субсидиите на българските фермери с тези от Европа.

„Данон Сердика” спечели първа награда за отговорен бизнес.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов предложи изработване на минимални прагове за качество на храните.

През март бе честван официално 20 годишният юбилей на Асоциацията на млекопреработвателите в България.

В края на март бе учреден Националната асоциация на говедовъдите в България, а за неин председател бе избран Никола Ангелов, член на УС на АМБ.

Директорът на дирекция „Животновъдство” при МЗХ Кирил Кирков заяви пред вестник „Мляко+”, че 87 333 млечни ферми в страната не отговарят на изискванията за добив на първа категория мляко.Едва 2 618 са млечните ферми първа категория у нас, но те произвеждат 50 % от суровото мляко.

УС на АМБ назначи нов изпълнителен директор.

Проведено бе годишно Общо събрание на АМБ, на което бяха повдигнати редица въпроси и обсъдени много проблеми.

МЗХ отмени Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

Членът на УС на АМБ Иван Грънчаров алармира, че в търговската мрежа пробутват извара за сирене.

Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Камелия сподели пред вестник „Мляко+”, че браншът има шанс да се обучава и повиши квалификацията чрез ваучери.

Медиите отново се опитаха да направят негативна кампания срещу производителите на млечни продукти.

Държавната фирма „ЕлБиБулгарикум” отбеляза 20 години от съществуването си.

Министър Найденов се закани да върже млекопреработвателните предприятия с НАП.

В млекопреработвателно предприятие „Полидей”, с. Домлян посрещнаха с подобаващо българско гостоприемство министърът на земеделието на Израел.

Зам.изпълнителния директор на ДФЗ Свилен Колев обяви пред вестник „Мляко+”, че по Програмата за развитие на селските райони има големи възможности за животновъдите.

БАХПИ проведе отчетно-изборно събрание, на което за председател бе избран инж. Димитър Зоров.

Изследване на УНСС потвърди, че качеството на произвежданото в България сирене и мляко се е подобрило.

Отбелязана бе 15-годишнина от учредяването на фондация „Стамен Григоров”, а в Трън бе проведен Празник на киселото мляко, в което АМБ участва и представи за дегустация млечни продукти

Млечният борд изпадна в клинична смърт, заради недалновидно управление, но в края на годината се опитват да го съживят?!

На поредно заседание на УС на АМБ отново бе възобновена инициативата за засилване на контрола върху качеството на млечните продукти.

Въведено бе изискване децата в детските градини да ядат млечни продукти по БДС.

Българинът обедня и започна да купува евтини млечни продукти, което се отрази на бранша.

Проф. Стефка Петрова препоръча на преработвателите чрез вестник „Мляко+” да има по-голямо разнообразие от здравословни млечни продукти.

Д-р Любомир Кулински от БАБХ обяви, че няма нарушения на млечните продукти, произвеждани по БДС.

Фирма „Полидей”, с. Домлян бе представена на страниците на вестник „Мляко+”, а собствениците изразиха своето мнение.

Инициативен комитет „За честна търговия”, в който членува и АМБ обяви на пресконференция, че търговците извиват ръцете на производителите. Закон, регламентиращ отношенията производители –търговци и тази година не бе приет.

Млекопреработвателните предприятия успяха да извоюват 10 % от стойността на мярка 123 по ПРСР.

Собственикът на „Милки лукс”, Бяла Черква заяви от страниците на вестник „Мляко+”, че АМБ трябва да защитава интересите на своите членове и да е по-активна.

Националната асоциация на говедовъдите в България призова от страниците на „Мляко+”животновъдите да се обединят, на по-късен етап към нея се включиха и други организации.

Членът на УС на АМБ Иван Грънчаров спечели при първия тур местните избори и стана кмет на община Луковит.

Учени от БАН разработиха нова добавка към млечно-киселата закваска, която предотвратява разваляне на киселото мляко.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Йордан Войнов заяви от страниците на „Мляко+”, че агенцията не прави компромиси при проверки и установени нарушения.

Чл.кор.проф.д-рт.н.инж.Мария Балтаджиева проведе първите обучения по програмата на АЗ „Аз мога повече” във фирма „Маджаров”, предстои обучение и в ОМК.

ОМК водеше позитивна рекламна кампания сред младите хора, за да увеличат консумацията на млечни продукти.

АМБ участва в 17-то изложение за храни и напитки Интер Фуд и дник, фирми от АМБ спечелехи златни медали, признание за добро качество на нови продукти.

Започна тежка битка в ЕС – България отстоява по-добри правила в новата Обща селскостопанска политика.Тежката финансова и икономическа криза даде своето отражение върху бранша, който отчете 30 % спад на продажбите на млечни продукти в страната.

Предстои тежка Нова година, но оптимизъм трябва да има и да не напуска никого.
Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г
language -> I общи положения Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница