Решение на Бюрото на мс №320 от 07. 09. 1974 г за архитектурно-исторически резерватстраница1/8
Дата25.10.2018
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ СЪС СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

В ГРАД СОЗОПОЛ
Старата част на гр.Созопол” е обявена с Решение на Бюрото на МС № 320 от 07.09.1974 г. за архитектурно-исторически резерват.

Античен град Аполония”, общ. Созопол, обл. Бургас”, съгласно Приложение към чл.50, ал.3 от ЗКН притежава статут на археологически резерват.

Територията на островите ”Св.Иван” и „Св.Петър” и прилежащата им акватория при Созопол” е обявена с Разпореждане на МС №36 от 21.11.2001 г. за археологически резерват/ДВбр.104 от 2001 г./. Протокол от 04.07.2011 г. – предложение за актуализация на границите и режими.АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ


ОБЕКТ


/адрес,

локализация/

кадастрални данни

деклар. с:

обявен с:

ДВ/НСОПК

отписан

с:

вид

кате-

гория
кв.

п-л

пл.№
1.

Античен некропол, м.”Харманите” в града

ДВ

бр.35/1965г


Протокол от Комисия на място от 20.06.2001 год. на МК

/Писмо

133606.08.2001 /
Протокол от Комисия на място от

10.05.2006г

/Писмо № 2387

21.08.2006/
Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието
Определяне на граници и режими в м.”Калфата”, кв.81 и м.”Каваците”

Актуализация на границите и режимите- м.”Калфата”, м.Каваците” и м.”Солинария”, могилен некропол на нос Колкита и остров „Св.Св.Кирик и Юлита”

Местно
2.

Антична крепост в

в града
Останки от крепостната стена от югоизточнят бряг
Останки от крепостната стена
Останки от крепостна стена

Останки от крепостна стена

Останки от крепостна стена
Останки от крепостна стена

4
2
2, 3, 4, 5, 17


2/стар/

36 /нов/

3/стар/

37

/нов/

4,5 /стари/

27 / нов/

17 /стар/

13,8

/нови/
Писмо

3073 от 10.06.1975г.


Писмо №4540 от

14.12.1984г.
Писмо №5510 от 21.10.1986г. /копие в Рег./
Писмо №5510 от 21.10.1986г. /копие в Ргистъра/
Писмо №5510 от 21.10.1986г. /копие в Ргистъра/
Писмо №5510 от 21.10.1986г. /копие в Ргистъра/

ДВ

бр.35/1965г
Архитектурно-строителен от Античността и Средновекови-ето

Паметник на културата

Археологически


Археологически


Археологически
Археологически
Археологически

Местно
3.

Антично селище вляво от шосето за Бургас,1,5 км. югозападно

ДВ

бр.35/1965г
Архитектурно-строителен от Античността и Средновековие-то


Местно
4.


Антично селище, остров „Св.Кирик”


Археологически обект на

Остров «Св.Св.Кирик и Юлита»
ДВ

бр.35/1965г


Протокол от Комисия от

10.05.2006г

/Писмо № 2387

21.08.2006/ протокол на комисия от 14.01.2010 г. актуализ. граници и предписания за опазване на акваторията
Архитектурно-строителен от Античността и Средновековие-то

археологическа

Местно

Нацио-нално

5

Сграда на Рибарското училище,

остров «Св.св.Кирик и Юлита», в тер. обхват на Антично селище, обявено в ДВ бр.35/ 1965 г.Писмо

1748 от23.06.2009г.


Протокол от Комисия на място от

14.01.2010г

на МК Заповед № РД09-3/08.01.2014 г. на МК /не е оригинал от МК / - статут и режими

ДВ бр.22 от 2014 г.
Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен и историческа
6.

Останки от зидове принадлежащи на античната Аполония, близост до лятното кино


Писмо №1478 от

25.03.1988АрхеологическиМестно
7.

Находки в сутерена на Културният дом
Писмо №4540 от

14.12.1984г.

Писмо №5510 от 21.10.1986г.Археолотически

Археологически


8.

Средновековен християнски и античен комплекс


25

VІ,VІІ

VІІІ,ХІ
Писмо

1487 от12.10.1994г.Археологическия


СГРАДИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТИ НА СОПК ПРЕЗ 1962 Г.


1.

Къща на Васил Колончиков и БаласДаглокяров

Къща на Васил Колончиков и БаласДаглокяров

1 /стар/
1 /стар/

36 /нов/

ХІІ, ХІІІ

/нови/


506,507

/стар/
506,507

/стари/

395, 396

/нови/

Писмо

3073 от 10.06.75г.


Писмо

551021.10.1986

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен2.

Къща на Христа Георгиева Къклева, Георги Кирилов Балев


Къща на Христа Георгиева Къклева,Георги Кирилов Балев

1

1 /стар/

36 /нов/


ХV

/нов/

509

509 /стар/

397 /нов/


Писмо

3073 от 10.06.75г.


Писмо

5510 от21.10.1986

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен3.

Къща на Щиляна Кюмюрджиева и Александър Скулиев
Къща на Щиляна Кюмурджиева и Александър Скулиев

2

2

/стар/

36

/нов/


ХХІІ

/нов/

ХХІІІ

/нов/

525

525

/стар/

408

/нов/

409

/нов/

Писмо

3073 от 10.06.75г.Писмо

5510 от21.10.1986СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен4.

Къща на Тодор Богданов и Петър Биберов


Къща на Тодор Богданов и Петър Биберов3

3/стар/
37 /нов/ІХ

Х534

535
534,535

/стари/

443/нов/ 446/нов/


Писмо

3073 от 10.06.75г.Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.

Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен


Местно
5.

Къща на Елефтерия Димитрова
Къща на Елефтерия Димитрова


3


3/стар/
37 /нов/І

/нов/

537


537

/стар/

450

/нов/

Писмо

3073 от 10.06.75г.


Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен

културата

Архитектурно-строителен6.

Къща на Мариета Стефанова

Къща на Мариета Стефанова/старото кафене/


4
4/стар/
27 /нов/

ХХІ

/нов/

402
402

/стар/

527

/нов/

Писмо

3073 от 10.06.75г.


Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителенМестно
7.

Къща на Куртиди „Тракийска къща”-УБО

Къща на Куртиди-„Тракийска къща”-УБО3
5/стар/
18

/нов/

ХVІІ

/нов/

352
352 /стар/

227

/нов/


Писмо

3073 от 10.06.75г.Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен


Архитектурно-строителен

Нацио-нално
8

Къща на Тодор Сумлиев и Алеко Глосев
Къща на Тодор Сумлиев и Алеко Глосев


6


6/стар/
26 /нов/ХVІІІ

/нов/

335,336


335,336

/стари/

485

/нов/

Писмо

3073 от 10.06.75г.


Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен9.

Къща на Георги Караиванов


Къща на Георги Караиванов


6
6/стар/
26 /нов/

ХІ

/нов/

337
337 /стар/

492

/нов/


Писмо

3073 от 10.06.75г.Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен


Архитектурно-строителен10.

Къща на Ана Георгиева Батиньоти


Къща на Ана Георгиева Батиньоти


6

6/стар/
26

/нов/


ХХІІ

/нов/

892,893

892,893

/стари/

496

/нов/


Писмо

3073 от 10.06.75г.Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен


Местно
11

Къща на Тодор Явахчов и Марко Марков и пристройка
Къща на Тодор Явахчев и Марко Марков и пристройка

6
6/стар/
26 /нов/

ХХІ

/нов/

894
894 /стар/

497

/нов/

Писмо

3073 от 10.06.75г.
Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен

Местно
12

Къща на Левчо Дългокяров и Диамандина Дългокярова
Къща на Левчо Дългокяров и Диамандина Дългокярова


6
6/стар/
26 /нов/

ХХ, ХІХ

/нови/

895,896
895,896 /стар/

483, 484

/нови/


Писмо

3073 от 10.06.75г.Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен


Архитектурно-строителен13.

Къща на наследници на Леонид Ганозлиев и пристройката
Къща на наследници на Леонид Ганозлиев и пристройката7
7/стар/
25 /нов/

ІV

/нов/

V

/нов/

236,237
236,237 /стари/

316

/нов/

317

/нов/


Писмо

3073 от 10.06.75г.


Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен


Архитектурно-строителен

За

сведе-ние
14.


Къща на Димитър Ласкаридис

Къща на Димитър Ласкариди и Елена Карадиамандиева


7

7
/стар/


25

/нов/
/нов/

238

238

/стар/

319

/нов/


Писмо

3073 от 10.06.75г.Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен


Архитектурно-строителен

Местно
15.

Камбанария


Камбанария


7

7/стар/
25 /нов/


VІІІ

/нов/


239а

239а

/стар/

320

/нов/

Писмо №5510 от 21.10.86г.

СОПК

1962 г.
Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителенКаталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница