Решение на Об съвет (да/не) продажби 2009 годинастраница1/12
Дата25.02.2018
Размер1.78 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
публичен регистър

за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост в община Момчилград


Акт № и дата на съставяне на акта

Описание на имота

Пазарна оценка – продажна цена, в лв.

Данъчна оценка, в лв.

Оценка, определена от Общински съвет

Начин на разпореждане

Стрaна по сделката

и дата на сделката

Публичен търг - (да/не)

Публичен конкурс - (да/не)

Решение на Об. съвет - (да/не)ПРОДАЖБИ 2009 ГОДИНА

1

№742/04.03.2008г.

Право на пристрояване към четириетажна сграда в УПИ 1, кв.42 с площ 183.50 м²

14750 лв.

2346.30 лв.

14750лв.

-

-

да

„Баке ди каредиа” ООД

427/08.04.2009г.

14750лв.


2

8/28.03.2006г.

ПИ №009109 по КВС на землище Багрянка с площ 506 м² с построената в него сграда №11 – склад със застроена площ 54 м²

3800 лв.

1156 лв.

3800 лв.

да

-

-

Юмер Садък Юмер

764/08.06.2009г.

4000 лв.


3

252/08.02.2002г.

Право на строеж за изграждане на двуетажна сграда с частичен призем със застроена площ 300 м² в УПИ 5, кв. 13 по плана на Момчилград

36700 лв.

27610.50 лв. за целия УПИ

36700 лв.

да

-

-

Нургюн Рамадан Мехмед

759/08.06.2009г.

87700 лв.4

717/29.11.2007г.

Незастроен ПИ №549, кв. 27 по действащия ПУП на Момчилград с площ 400 м²

20100 лв.

2064,80 лв.

20100 лв.

да

-

-

Танер Нури Фейзула

859/15.06.2009г.

25100 лв.5

245/04.02.2002г.

Право на строеж върху 10 м² общинска земя в УПИ 12, кв. 41 по действащия ПУП на града

1230 лв.

730,20 лв.

1230 лв.

-

-

да

Дениз Фаим Байрам

857/15.06.2009г.

1230 лв.


6

14/31.05.2006г.

Неурегулирано дворно място с площ 950 м² с построената в него едноетажна сграда – бивше училище с застроена площ 128 м² в с. Кременец

5100 лв.

2119,60 лв..

5100 лв.

да

-

-

Неджиб Хасан Али

999/17.07.2009г.

5500 лв.


7

844/09.07.2009г.

ПМ № 1862, кв. 53 по действащия план Момчилград с площ 6473 м²

52500 лв.

33238,90

52500 лв.

да

-

-

Мюсюлманско изповедание

1172/07.09.2009г.

53500 лв.8

249/08.02.2002г.

Право на пристрояване върху общинска земя в размер на 17,50 м² в УПИ 1, кв.х63 по действащия ПУП на Момчилград

1040 лв.

985 лв.

1040 лв.

-

-

да

Боян Красимиров Георгиев

127405/09.10.2009г.

1040 лв.


9

528/19.01.2004г.

Незастроен УПИ 12, кв. 54 по действащия ПУП на Момчилград с площ 454 м² отреден за жил. строителство

19300 лв.

2066,60 лв.

19300 лв.

да

-

-

Бахрие Мустафа Салиф

1358/23.10.2009г.

34300 лв.

Без ДДС


10

317/15.01.2004г.

Поземлен имот №516, кв.85 по плана на Момчилград с площ 118 м² за който има отреден УПИ 11 - съсобствен

6990 лв.

903,20 лв.

6990 лв.

-

-

да

Юсуф Осман Мехмед

1421/06.11.2009г.

6990 лв.


11

848/12.10.2009г.

Апартамент №7, ет. 2 от жилищен блок с. Равен със ЗП 36,05 м², ведно с избено помещение №7 със ЗП 5,82 м²

5215 лв.

1295,90 лв.

5215 лв.

-

-

да

Емине Ибрям Мехмед

1445/12.11.2009г.

5215 лв.


12

858/12.10.2009г.

Апартамент №6, ет. 2 от Дом на специалиста (родопска къща) с. Нановица със ЗП 61,11 м², ведно с избено помещение №2 със застроена площ 3,94 м²

9108 лв.

6114,90 лв.

9108 лв.

-

-

да

Меджнун Мюмюн Йетим

1443/12.11.2009г.

13

846/12.10.2009г.

Апартамент №3, ет. 1 от жилищен блок с. Равен със ЗП 36,05 м², ведно с избено помещение №3 със ЗП 7,71 м²

4980 лв.

1208 лв.

4980 лв.

-

-

да

Мустафа Ахмед Бекир

дог.№1574/15.12.2009г.

4980 лв.


14

849/12.10.2009г.

Апартамент №10, ет. 3 от жилищен блок с. Равен със ЗП 36,05 м², ведно с избено помещение №10 със ЗП 5,82 м²

5215 лв.

1295,90 лв.

5215 лв.

-

-

да

Незире Велиайдин Мехмед

дог. №1662/29.12.2009г.

5215 лв.
ПРОДАЖБИ 2010 ГОДИНА

15

798/01.04.2009г.

Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с. Чобанка с площ 700 м² с построената в него едноетажна сграда – бивше кметсво със ЗП 69 м²

7500 лв.

3941,60 лв.

7500 лв.

да

-

-

Мустафа Сейдали Мустафа

дог.№17/11.01.2010г.

7600 лв.


16

250/08.02.2002г.

Допълнително право на строеж в размер на 22 м² в УПИ 1, кв. 11а

2100 лв.

249,40 лв.

2100 лв.

-

-

да

„Орион” ЕООД

Вх.рег.№246/15.03.2010г.

2100 лв.


17

881/21.04.2010г.

ПИ №1891, кв. 42 по действащия ПУП на Момчилград с площ 56,20 м²

3300 лв.

668,80 лв.

3300 лв.

-

-

да

Хасан Хюсеин Вели

Вх.рег.№819/28.06.2010г.

18

883/21.04.2010г.

ПИ № 1893, кв. 42 по ПУП на Момчилград с площ 30,60 м²

1700 лв.

364,10 лв

1700 лв.

-

-

да

Хасан Хюсеин Вели

Вх.рег.№819/28.06.2010г.

19

884/13.05.2010г.

УПИ 29 270, кв. 26 по ПУП на Момчилград с площ 310 м², отреден за жил. строителство

18000 лв.

2372,70 лв.

17600 лв

да

-

-

Семаси Джемил Осман

Вх.№1073/10.08.2010г.

20

880/02.03.2010г.

Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с. Момин сълза с площ 2140 м² с построената в него двуетажна сграда – бивше училище със 31,80 м²

12500 лв.

4622,10 лв.

5500 лв.

да

-

-

Исмет Хасан ЮСУФ

Вх.№1169/01.09.2010г.

21

281/30.05.2003г.

Право но строеж за изграждане на пететажна жил. сграда със ЗП 480 м² в УПИ 1, кв. 58 по ПУП на Момчилград

74000 лв.

25020,10 лв.

73 200 лв.

да

-

-

„Централ” ООД

Вх.№1364/25.10.2010г.

22

354/05.08.2005г.

УПИ 12, кв. 39 по действащия ПУП на Момчилглад с площ 264 м² отреден за жилищно строителство

19000 лв.

1952,50 лв.

18200 лв.

да

-

-

Нериман Сабри Салиф

Вх.№1365/25.10.2010г.

23

348/29.04.2005г.

УПИ 2 401, кв. 41 по ПУП на Момчилград с площ 280,22 м² отреден за жил. строителство

39300 лв.

3232 лв.

19100 лв.

да

-

-

Рахми Хасан Аптурахман

Вх.№1378/26.10.2010г.

24

17/05.06.2006

УПИ 7, кв.2 по действащия ПУП на с. Върхари, общ.Момчилград с площ 740 м²

5700 лв.

1545,10 лв.

5600 лв.

да

-

-

Ергюн Реджеб Садула

Вх.№1380/26.10.2010г.

25

287/09.06.2003г.

Право на надстрояване на съществуваща нежилищна сграда построена в УПИ 8, кв. 69 по действащия ПУП на Момчилград

7500 лв.

1943,50 лв.

7500 лв.

-

-

да

Гюляет Раим Байрам

Вх. №1405/28.10.2010г.

26

887/20.09.2010г.

Право но строеж за изграждане на мачтов трафопост със сервитутна зона с площ 20,25 м² в урбанизираната територия на с. Балабаново, общ. Момчилград

1200 лв.

1632 лв. за целия имот

1200 лв.

-

-

да

ЕВН – България Електроразпределение АД Пловдив, клон Момчилград

Вх. №1457/08.11.2010г.

27

845/ 16.09. 2009г.

Урегулиран поземлен имот 18, кв. 54 по действащия ПУП на Момчилград с площ 252,87 м²

16000 лв.

1643,70 лв.

15700 лв.

да

-

-

ВК „Ааркоон”

Вх.№1528/24.11.2010г.

28

776/15.01.2009г.

Урегулиран поземлен имот УПИ 1 116,117, кв. 22 по действащия ПУП на с. Птечар с площ 6350 м² с построената в него сграда – бивше училище със ЗП 346 м²

22400 лв.

18240,30 лв.

22100 лв.

да

-

-

Хасан Алиш Бурунсуз

Вх.№1570/02.12.2010г.

29

322/13.02.2004г.

Самостоятелно обособена част от двуетажна масивна сграда, представляваща втори етаж от младежки клуб с. Седефче

4000 лв.

3656,10 лв.

3800 лв.

да

-

-

Джелял Расим Камбер


ПРОДАЖБИ 2011 ГОДИНА

30

769/29.06.2008г.

Учредяване право на пристрояване с площ Н9,50 м² към кафе – еспресо в УПИ 2, кв. 43а по ПУП НА Момчилград

18800 лв.

576,70 лв.

18800 лв.

-

-

да

Сюлейман Юсеин Дурмуш

Дог.№312/01.04.2011г.

31

769/29.06.2008г.

Учредяване право на пристрояване с площ 67 м² към кафе 9 еспресо в УПИ 2, кв. 43а по ПУП на Момчилград

25500 лв.

806,90 лв.

25500 лв.

-

-

да

Мустафа Изет Бекир

Дог.№321/01.04.2011г.

32

889/25.10.2010г.

Дворно място с площ 220 м² придаващо се по регулация към УПИ 2, кв. 29 по ПУП на с . Прогрес

2300 лв.

469,90 лв.

2300 лв.

-

-

да

Сезер Мустафа Емин

Фахри Муста ЕминДог.№320/01.04.2011г.

33

891/10.12.2010г.

Право на надстрояване на същ. Нежилищна сград част от която е изградена върху общ. място в УПИ 9, кв. 39 по ПУП на Момчилград с площ 9 м²

900 лв.

95,30 лв.

900 лв.

-

-

да

Айтен Сафет Юсеин

Дог.№801/09.06.2011г.

34

895/25.01.2011

Право на пристрояване на тераса към ап. 6 от жилищен блок „Бреза”построен в УПИ 2, кв. 49 по ПУП на Момчилград

500 лв.

На целия УПИ

149640 лв.500 лв.

-

-

да

Ружди Расим Юсеин

Дог.№1078/10.07.2011

Каталог: webfiles -> polezno
polezno -> Общински план за развитие на община Момчилград 2014-2020г
webfiles -> Фаза Предварителен Проект Февруари, 2016 г. Част а за планове, програми и проекти Информация за възложителя орган или оправомощено по закон
webfiles -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
webfiles -> П л у в н о л я т о 2 0 1 6 ” І – ва г р у п а 6 – 7 години /родени през 2009 г. – 2010 г
webfiles -> За развитие на дейността на „Вик оод гр. Силистра
webfiles -> От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
webfiles -> От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 05 юни 2016 г
webfiles -> Заповед № рд – 19 – 43


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница