Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 леваДата24.10.2017
Размер43.98 Kb.
#33044
ТипРешение
Р Е Г И С Т Ъ Р

НА


ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ

В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР


І. Сделки по реда на ЗППДОбП – сгради и части от сгради:


1.Сграда – общинска собственост със ЗП от 104 кв.м, пл. №1916, кв. 73 по плана на гр. Нови пазар. Оценка от оценител/26.07.1996 г./ – 800 000 лв. Договор за покупко-продажба на обособена част от общински имот по реда на 35, ал.1, т.2 от ЗППДОбП от 11.10.1996 г. с ЕТ „Пламина – Кирил Ганчев” на ст/ст 800 000 лева.

2.Трети етаж от триетажна сграда – общинска собственост, ведно с 1/3 и.ч. от общите части и правото на строеж, построена в УПИ І, кв. 47 по плана на гр. Нови пазар. Оценка от оценител/06.09.1996 г./ – 1 500 000 лв. Договор за покупко-продажба на обособена част от общински имот по реда на 35, ал.1, т.2 от ЗППДОбП от 04.10.1996 г. с „Технома” ООД на ст/ст 1 500 000 лева.

3. Гаражи масивни сгради и терен – общинска собственост, пл. № Х-1076, кв. 58 по плана на гр. Нови пазар. Оценка от оценител/20.11.1997 г./ – 10 340 000 лв. Договор за пжкупко-продажба, чрез провеждане на търг от 09.02.1998 г. с Красен Николов Колев на ст/ст 13 340 000 лева.

4. Сграда „Стария дарак”- общинска собственост, УПИ № І, кв. 12 по плана на гр. Нови пазар. Оценка от оценител/26.07.1996 г./ – 1 770 000 лв. Договор за покупко-продажба на обособена част от общински имот по реда на 35, ал.1 от ЗППДОбП от 01.11.1996 г. с ЕТ „Ада Комерс-Атанас Атанасов” на ст/ст 1 770 000 лева.

5. Сграда „Цветарски магазин” – общинска собственост, І, кв. 57 по плана на гр. Нови пазар. Оценка от оценител/20.11.1997 г./ – 8 950 000 лв. Договор за пжкупко-продажба, чрез провеждане на търг от 09.01.1998 г. с ЕТ „Кулчо Кулчев” на ст/ст 25 750 000 лева.

6.Сграда –магазин за хранителни стоки -общинска собственост, ул. „Хан Крум” гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/11.06.1997 г./ – 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10.12.1997 г. с ЕТ „Георгиев 13” на ст/ст 4 700 000 лева.

7.Сграда –„Баня” -общинска собственост, УПИ І, кв. 27 с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар със ЗП от 1337,60 кв.м. Оценка по решение на ОбС/11.04.1997 г./ – 8 900 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на преговори с потенциален купувач от 14.10.1999 г. с ВВСК „Прогрес” с. Стоян Михайловски на ст/ст 8 900 000 лева.

8. Помещение с площ от 39,70 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г./ – 7540,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Демида-Димитър Митев” на ст/ст 7540 лева.

9. Помещение с площ от 30,00 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г г./ – 5700,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Пеци –Петко Петков” на ст/ст 7770 лева.

10. Помещение с площ от 43,50 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г./ – 8260,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Петър Бунов” на ст/ст 16000 лева.

11. Помещение с площ от 27,04 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г./ – 5130,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Кът-Георги Георгиев” на ст/ст 6001 лева.

12. Помещение с площ от 22,00 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г./ – 4180,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Милен Иванов - Мототест” на ст/ст 4933 лева.

13. Помещение с площ от 31,57 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г./ – 6000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Милен Иванов - Мототест” на ст/ст 6199 лева.

14. Помещение с площ от 39,15 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г./ – 7700,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Нели Терзиева” на ст/ст 7801,00 лева.

15. Помещение с площ от 34,00 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г./ – 6690,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Агросъвет” на ст/ст 6800,00лева.

16. Помещение с площ от 35,90 кв. м-общинска собственост в УПИ І от кв. 175 „Общински пазар” по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/30.01.2003 г./ – 4365,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с ЕТ „Пеци- Петко Петков” на ст/ст 4544,42 лева.

17. Две помещение на І-ви етаж в сграда общинска собственост на ул. „Цар Освободител” №22 гр. Нови пазар с обща площ от 36,53 кв. м-общинска собственост. Оценка по решение на ОбС/30.11.2001 г./ – 5585,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публичен търг с явно наддаване с „Ариел сат” ЕООД от 21.03.2001 г. на ст/ст 5866,00лева.

18. Помещение с площ от 200 кв. м -общинска собственост на партерен етаж в сграда на ул. „Цар Освободител” №16 в гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/27.10.2000 г./ – 40250,00 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на публично оповестен конкурс с Гр. Дружество”Димитров и Георгиев” на ст/ст 43260,00лева.

ІІ. Сделки по реда на ЗППДОбП – сгради и прилежащ терен:
1.Сграда и терен„Старата кланица”- общинска собственост, пл. № 2188 по плана на гр. Нови пазар. Оценка от оценител/30.11.1996 г./ – 2 050 000 лв. Договор за покупко-продажба на обособена част от общински имот по реда на 35, ал.1 от ЗППДОбП от 15.01.1997 г. с ЕТ „Андинаст” на ст/ст 2 050 000 лева.

2. „Работилница за матиране на стъкло” със ЗП от 100 кв.м и дворно място с площ от 4166 кв.м -общинска собственост, съставлява УПИ ІІ от кв. 11 по плана на с. Енево, община Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/27.04.2000 г./ – 12400 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на процедура –преговор с потенциален купувач с „Интрейдинг” ООД на ст/ст 13000,00лева.

3.Сграда и терен „Бивш родилен дом”- общинска собственост, пл. № 344, кв.11 по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/07.06.1996 г./ – 3500 000 лв. Договор за покупко-продажба чрез провеждане на търг от 19.06.1997 г. с ЕТ „Милен Иванов - Мототест” на ст/ст 3 550 000 лева.

4.Сграда и терен „Фурна”- общинска собственост, УПИ ХІV, кв.31 по плана на с. Памукчи, общ. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/11.04.1997 г./ – 5 700 000 лв. Договор за покупко-продажба чрез провеждане на търг от 15.01.1998 г. с Бахри Тефик Адил на ст/ст 19 950 000 лева.

5.Сграда и терен „Бивша детска градина І-филиал”- общинска собственост, УПИ І, кв.85по плана на гр. Нови пазар. Оценка по решение на ОбС/05.02.1999 г./ – 19 500 000 лв. Договор за покупко-продажба чрез провеждане на преговори с потенциален купувач от 01.04.1999 г. с ЕТ „Виолета топузакова” на ст/ст 22 300 000 лева.

ІІІ. Сделки по реда на ЗППДОбП урегулирани поземлени имоти:


1-Дворно място с площ от 310 кв. м. – общинска собственост УПИ ХІІІ, кв. 69 по плана на гр. Нови пазар 4 950 000 лв. Договор за покупко-продажба, чрез провеждане на търг от 22.04.1998 г. с ЕТ „Костадин Янчев” и ЕТ „Миралаев-Евгени Георгиев” на ст/ст 10 056 000 лева.
ІV. Сделки по реда на ЗППДОбП общински дружества:
1. Продажба на 80% от капитала на „Динея” ЕООД гр. Нови пазар, открита с решение №280-7/25.09.1998 г. на ОбС-Нови пазар. Цената на продаваните дружествени дялове -240 000 000 лв. /съгл. заповед №374/18.12.1998 г. на кмета на община Нови пазар. Сключен договор от 18.12.1998 г. за продажба на дружествени дялове от „Динея” ЕООД – Нови пазар.
Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер
dataset -> На спортните клубове в община Ардино


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница