Решение на общинския съвет има 3 бази за облагане за битовите отпадъци на база данъчна оценка, Основните местни такси са : такса битови отпадъциДата14.01.2019
Размер29.18 Kb.
#110050
ТипРешение
2013.11.07 – Местни финанси
За изпит – кои са местните данъци + данъчните правомощия
Собствени приходи

 • Местни данъци

 • Паралелни данъци

 • Споделени данъци

 • Такси – каква е разликата между данъци и такси?

Данък – задължително и принудително парично плащане от страна на ФЛ и ЮЛ към бюджета; безвъзмездно плащане

Такси – не са задължително плащане, не са принудително плащане (няма отговорност задължително да плащаме или да ни принудят); възмездно плащане (може и да е услуга)


ПРАВОМОЩИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ ПО ОТНОШЕНИЯ НА ТАКСИТЕ
 1. местните такси се налагат законодателно – общините нямат право да налагат нови такси

 2. българските общини администрират напълно самостоятелно местните такси

 3. местните власти в Република България определят свободно размера на местните такси – може да си харесат процента, но базата за облагане се определя законодателно

 4. местните власти разполагат с правомощия да дефинират облекчения и преференции

 5. приходите от местни такси изцяло постъпват в общинския бюджет и се изразходват напълно самостоятелно по решение на общинския съвет

има 3 бази за облагане за битовите отпадъци – на база данъчна оценка,
Основните местни такси са :

 • такса битови отпадъци

 • такса за ползване на детски ясли, детски градини и детски кухни

 • такса за ползване на улични платна, тротоарни площи, пазари, тържища и панаири

 • такса за добив на кариерни материали

 • такса за технически услуги и такса за административни услуги

приходи от собственост – от наем, от приватизация, от концесии, от стопанска дейност

общините – не могат да участват във форми на стопанска дейност, при които отговорността надвишава размера на дяловото участие


 • други – лихви, глоби, санкции, конфискации

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ И ЦЕНТРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Трансферите, които се получават се определят по следния начин : С1 + трансфер за местни дейности + С3

С1 - субсидия за делегирани дейности

С3 -

С1 – сума от общите разходи за всичките делегирани дейности, изчислени по стандарти Sum ТСТрансфер за местни дейности = С2 + трансфери за зимно поддържане и снегопочистване

С2 – обща изравнителна субсидия – само за местни дейности


С2= К (А1 + А2 + А3)

К = 1 – за общини от първа група – бедни общини

К = 0,9216 – за тази година – за общини от втора група – сравнително добре финансово осигурени
Общини 1 група :


 • собствените им приходи са по-малко от 33,33% от това цялото С2 за общината

 • д

Общини 2 група : • собствените им приходи са по-големи от 33,33% от цялото С2 за общината

А1 = С детски заведения + С домашен социален патронаж = има стандарти

А1 = 400 лв (стандарт на дете в ДЗ на година) . 43% (обхват на дейността средно за страната,т.е.43% от децата посещават ДЗ) . брой деца ( в община Х) + 555лв (стандарт на възрастен за година) . 3% (обхват на дейността) . брой възрастни ( в община Х)

Има условие за получаване на средствата : ТМР ср (текущи местни разходи средно на глава от населението за страната като цяло) > ТМРх (същото само че за конкретна община)

ТМРср > ТМРх => 100% А1

Ако не е изпълнено : ТМРср < = ТМРх – ще получи 50% от А1

Когато се изчислява ТМР НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ следните текущи разходи :


 • разходи за работни заплати

 • разходи за осигуровки

 • други възнаграждения

 • разходи по дейност чистота

А2 = (МДср – МДх ) . Нх . 0,873 – (1-ДУх) . 0,25 . (МДср – МДх ) . Нх . 0,873

(МДср – МДх ) . Нх . 0,873 – изравнени данъчни приходи
МД – приходи от местни данъци

Нх – население на общината по постоянен адрес

0,873 ( в проценти 87,3%) – коефициент ( общини, които не полагат усилия да си съберат данъците

ДУ – данъчно усилие в община Х

ДУх ( дан.р-р на данък в/у недвижимите имоти в общ.х : дан.р-р на ДНИ максимално позволен от закона + дан.р-р на данъка при възмездно придобиване на им-во в общ.х : дан.р-р на данъка при възм.придоб.на им-во мах разрешен от закона ) : 2
Условие : МДср > МДх => 100% А2

МДср < = МДх - А2 не!А3 = С2 – (А1 + А2)

С3= кап.р-ди за общ.пътища + капит.р-ди за всичко останало
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница