Решение на Общото събрание на акционерите на Химимпорт ад от 30. 06. 2015 г., Ви уведомяваме за следните процедурни изискванияДата25.07.2016
Размер21.13 Kb.
#6090
Уважаеми акционери,

Във връзка с изплащането на дивиденти по привилегированите акции, по силата на решение на Общото събрание на акционерите на Химимпорт АД от 30.06.2015 г., Ви уведомяваме за следните процедурни изисквания:
  1. За притежаваните привилегировани акции от чуждестранни юридически лица, които са местни за данъчни цели на държави – членки на ЕС или държави – страни по Споразумението за ЕИП, данък при източника НЕ се дължи, по силата на чл. 194 ал. 3 от ЗКПО. Последното се доказва с валиден към датата на получаване на дивидента документ, издаден от данъчната администрация по местоустановеност на притежателя на ценни книжа, удостоверяващ, че той е местно лице за данъчни цели на съответната държава – членка на ЕС или държава – страна по Споразумението за ЕИП.

В случай, че до дата 07 септември 2015 г. не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00% от брутната сума на полагащия се дивидент и следователно ще Ви изплатим нетната стойност на принадлежната Ви сума.


  1. За притежаваните привилегировани акции от чуждестранни юридически лица, които са пенсионни фондове и прихода от дивидент не е свързан с търговска дейност, данък при източника НЕ се дължи, по силата на чл. 194 ал. 3 от ЗКПО. Последното се доказва с валиден към датата на получаване на дивидента документ, издаден от компетентен орган по местоустановеност на притежателя на ценни книжа, удостоверяващ, че той е дружество по пенсионна инвестиционна схема.

В случай, че до дата 07 септември 2015 г. не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00% от брутната сума на полагащия се дивидент и следователно ще Ви изплатим нетната стойност на принадлежната Ви сума.


  1. За притежаваните привилегировани акции от чуждестранни юридически лица, които НЕ са местни за данъчни цели на държави – членки на ЕС или държави – страни по Споразумението за ЕИП, СЕ дължи данък при източника, в размер на 5 % от брутната сума на полащия се дивидент.
  1. В случай, че желаете да бъдете освободени от данък на територията на Р България, и сте от държава страна по СИДДО с България, моля попълнете и върнете обратно на наше внимание приложените към настоящето съобщение документи “VERSION 2 - SIDDO”. В случай, че до дата 07 септември 2015 г. не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00% от брутната сума на полагащия се дивидент и следователно ще Ви изплатим нетната стойност на принадлежната Ви сума.
  1. В случай, че не желаете да бъдете освободени от данък на територията на Р България, и сте от държава страна по СИДДО с България, както и ако не сте от държава страна по СИДДО с България, Ви уведомяваме за следното: ще извършим плащане на данъка, удържан при източника съгласно чл. 194 ал. 1 от ЗКПО на Територията на Република България, в размер на 5% от брутната сума на полагащия Ви се дивидент, ще Ви предоставим удостоверение , че посочения по – горе данък е внесен в държавния бюджет на Република България, след което ще получите нетния размер на полагащия Ви се дивидент.


03.07.2015 г.

София Химимпорт АД


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница