Решение на посочените проблеми. Предлагаме на вниманието Ви и на вниманието на фирмата изпълнител нашите предложения за управлението на природния парДата22.12.2018
Размер39.5 Kb.
ТипРешение
С Т А Н О В И Щ Е

Относно проект за план за управление на Природен Парк „Витоша“

До: г-жа Снежана Петрова, директор на ПП „Витоша“

Адрес: 1303 София, ул. “Антим І” №17

От: Политическа партия ДЕОС

Адрес за кореспонденция: София 1504; ул. Оборище 37

Уважаема г-жо Петрова,

Във връзка с проекта за план за управление на природен парк „Витоша“ на „Пролес Инженеринг“ ООД по договорр No: ОПОС-03-145/10.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ между ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Дирекция на Природен парк „Витоша“ и ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Пролес Инженеринг“ ООД, от политическа партия ДЕОС изразяваме следното становище:

Този проект за ПУ подменя изцяло философията на управление на защитените територии и не може да гарантира запазването на природния парк в бъдеще, тъй като:


 • не е анализирано незаконното строителство в парка;

 • не са анализирани проблемите, довели до занемаряването на сгради и съоръжения;

 • не е анализиран въпросът какво затруднява достъпа до територията на парка;

 • не е анализиран въпросът защо са толкова масови сечите в парка, включително в близост до посещавани туристически обекти и маршрути;

 • не е анализиран проблемът с отпадните води и замърсяването на реките;

 • не е анализиран въпросът защо се допуска презастрояване по границите на парка.

Липсата на тези анализи води след себе си и липса на предложено адекватно решение на посочените проблеми.

Предлагаме на вниманието Ви и на вниманието на фирмата изпълнител нашите предложения за управлението на природния парк.

1. Вашият план цели прикрито разрешаване на строителството. Смятаме, че предложеното от авторите на проектоплана зониране, според което почти цяла Северна Витоша над София може да стане зона с позволен строеж на сгради и съоръжения и зона за развитие на природоувреждащ туризъм следва да отпадне, тъй като не отговаря на една основна цел на управлението на парка – опазване на природата и биологичното разнообразие. Възможността за застрояване крие сериозни опасности по отношение задачите по опазване на природата! Горските екосистеми в Северна Витоша не следва да се възприемат като зона за развитие на сградния фонд, а като зелени буфери на София, източник на свеж въздух и място за рекреативна дейност.

2. Не сте демонстрирала способност да се грижите за съществуващата инфраструктура и предлагате да изградите два пъти повече нова инфраструктура. Смятаме, че зонирането поставя твърде силен акцент в управлението на софийската част на планината върху развитието на нова пътна, туристическа и спортна инфраструктура и сграден фонд, за сметка на опазването на белите дробове на София. Едновременно с това проблемите с поддръжката на туристическите маршрути и хижите не са решени, а вместо това зонирането е в услуга на строителните предприемачи и инвестиционните интереси за разширяване на ски зоните.

3. Планът Ви е план за създаване на Витоша-ленд. Забравяте, че Витоша е природен парк и следвате успешния за "инвеститорите" пример на София-ленд. Смятаме, че има реална опасност от застрояването на Витоша. Формулираната в проектоплана забрана за строителство „на нови хотели и вилни сгради за постоянно и временно обитаване, производствени, складови и инфраструктурни сгради с изключение на горскостопански сгради и за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване, забрана за промяна предназначението на хижи и ведомствени бази“, дава възможност за строителството на много други видове сгради и инфраструктура. Явно проектопланът възприема Северна Витоша основно като място за спорт и туризъм. Поради това предлагам и настоявам в целия парк да има обща забрана за всякакво ново строителство. Изключение е допустимо само за модернизация и ремонт на съществуващите сгради и съоръжения.

4. Очевидно защитавате интересите на дървосекачите унищожаващи богатството на България. За да може горите на природен парк „Витоша“ да се управляват по начин, който опазва най-редките горски видове и създава възможност за наслада и отдих, настояваме планът да предвижда спиране на стопанския дърводобив в парка с изключение на зони без туристически маршрути и без значимо природозащитно значение (т.е. извън вододайните зони, старите гори, буферните територии на резерватите).

5. Очевидно защитавате интересите на една единствена спортна федерация за сметка на интересите на многобройни други. Според проектоплана конният туризъм, катеренето, велосипедизма и бивакуването са допустими само в ограничен брой места, докато изграждането на нови ски писти и лифтове е разрешено в целия парк. Смятаме, че това е толеранс само към определени интереси, затова настояваме целите, режими и нормите на Плана да гарантират, че:


 • В целия парк ще се допуска единствено ремонт и модернизация на съществуващата спортна и туристическа инфраструктура.

 • Няма да се допуска увреждането и унищожаването под каквато и да е форма на каменните реки и клека, които са сред основните символи на Витоша.

 • Туристическата инфраструктура няма да се увеличава, но трябва да има задължителни мерки и изисквания тя да се поддържа, пътеките да са добре маркирани, да се оптимизират линиите на градския транспорт, да се регламентира достъпът на лични МПС включинелно и чрез въвеждане на платена такса, възстановяването на чешмите и т.н.

 • Туристическата и спортна инфраструктура в планината да се поддържа, за да бъде пригодна за обучението, отдиха и спортуването на деца, млади и възрастни.

 • Ако се допускат нови сгради и съоръжения, те следва да са предвидени в този план и неговото зониране, а не целият парк да е бяло петно, където единствено главните архитекти ще могат да решават какво да се строи.

Благодарение на властовата отговорност, която избирателите ще ми възложат ще защитавам Витоша от посегателството на нечестни администратори и алчни "инвеститори" в интерес на всички софиянци, в интерес на това Витоща да остане и за поколенията, които ще дойдат след нас.

С уважение:Дата: 30 септ. 15 г. Виктор Лилов

(кандидат за кмет на град София от ПП ДЕОС)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница