Решение на Ръководителя на уо на опррДата18.06.2018
Размер163.72 Kb.


Списък на класираните проектни предложения, които не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на финансовия ресурс, по реда на тяхното класиране съгласно Решение на Ръководителя на УО на ОПРР

Схема BG161PO001/4.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие»Проектно предложение №

Кандидат

Наименование на проектното предложение

Размер на

безвъзмездна финансова

помощ лв.

Собствен принос в лв.

Общ бюджет на проекта в лв.

статус

BG161РО001/4.1-01/2007/068


Община Дългопол


Съвременни образователни институции-гарант за устойчиво местно развитие в община Дългопол

976 896,23


0,00

976 896,23BG161РО001/4.1-01/2007/156Община Кресна


Грижата за децата – бъдеще за община Кресна


998 128,11


0,00

998 128,11BG161РО001/4.1-01/2007/075


Община Завет


Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, Завет

942 579,84


0,00

942 579,84


BG161РО001/4.1-01/2007/153


Община Маджарово


Реконструкция на СОУ «Димитър Маджаров» - гр.Маджарово

878 031,59


0,00

878 031,59BG161РО001/4.1-01/2007/062


Община Кнежа


Да подобрим образователната инфраструктура в Община Кнежа, като превърнем училищата и детските градини в приятно място за труд и обучение


992 275,09


0,00

992 275,09


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/085


Община Алфатар


Обновено и модернизирано училище – равен шанс за всички деца в община Алфатар


999 705,48


0,00

999 705,48


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/092


Община Сухиндол


Реконструкция и обновяване на ЦДГ "Соня" - гр. Сухиндол


895 601,37


0,00

895 601,37


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/118


Община Криводол


Ремонт и обновяване на сградата на ЦДГ „Радост” – гр. Криводол


897 153,54


0,00

897 153,54


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/074


Община Якоруда


Рехабилитация на училищната инфраструктура в Община Якоруда


590 554,66


0,00

590 554,66


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/149


Община Разлог


Подобряване на образователната инфраструктура в Община Разлог чрез ремонт, реконструкция и оборудване на физкултурни салони към две основни училища в град Разлог и село Бачево


565 189,05


0,00

565 189,05


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/088


Община Твърдица


Строително – ремонтни работи с енергоспестяващ ефект на сгради с образователно предназначение в община Твърдица


992 250,02


0,00

992 250,02


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/095


Община Бяла (Русе)


Проект за обновление на образователната инфраструктура в община Бяла – осигуряване на съвременна учебна среда в СОУ «Панайот Волов»


768 873,42


0,00

768 873,42


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/125


Община Лъки


Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици от община Лъки, чрез ремонт, реконструкция и оборудване на детски и учебни заведения и създаване на по-добри условия за спорт и игри на подрастващите

662 900,16


0,00

662 900,16


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/089


Община Левски


Подобряване на образователната инфраструктура в Община Левски


840 731,00


0,00

840 731,00


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/148


Община Ветрино


Подобряване на образователната инфраструктура на община Ветрино чрез ремонт и реконструкция на СОУ “Христо Ботев” и ЦДГ – с.Неофит Рилски


986 436,87


0,00

986 436,87


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/086


Община Трън


Общински център за образование чрез спорт


974 846,74


0,00

974 846,74


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/096


Община Хаджидимово


Реконструкция на 26-класно училище – Блок „А” и част от блок „Б”

916 614,98
0,00

916 614,98
Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/111


Община Бяла (Варна)


Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в община Бяла


929 255,38


0,00

929 255,38


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/077


Община Брегово


Ремонт и обновяване на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Брегово

967 805,56
0,00

967 805,56
Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/091


Община Сунгурларе


Обновяване на образователната инфраструктура в община Сунгурларе

930 531,00
0,00

930 531,00
Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/084


Община Трявна


Инвестиция за устойчивото развитие на община Трявна чрез подобрена образователна инфраструктура в СОУ „П.Р.Славейков” и ЦДГ „Светлина”

993 648,88


0,00

993 648,88


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/126


Община Мизия


Подобряване на образователната инфраструктура на Основно училище „Цанко Церковски”, гр. Мизия


976 338,42


0,00

976 338,42


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/066


Община Ситово


Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на ОУ “ Стефан Караджа” – с.Искра, и ОУ “ Отец Паисий” – с. Добротица, община Ситово


991 253,430,00

991 253,43


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/154


Община Копривщица


Ремонт и реконструкция на Общежитие към СОУ„ Любен Каравелов“/ Климатичен пансион / , гр. Копривщица

993 282,60

0,00

993 282,60

Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/099


Община Баните


Подобряване на материално техническа база на общинска образователна инфраструктура


908 526,16


185 645,23

1,094,171.39


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/117


Община Котел


Подобряване на образователна инфраструктура в община Котел – ОУ в с. Тича, с. Ябланово и с. Градец


967 726,76


0,00

967 726,76


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/058


Община Иваново


Създаване на условия за равен достъп до образование в две детски градини и едно основно училище от община Иваново

988 910,26


0,00

988 910,26
Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/138


Община Борово


Създаване на условия за устойчиво местно развитие в община Борово чрез осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура на Основно Училище „П.Р. Славейков” в с. Обретеник

614 341,21


0,00

614 341,21


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/146


Община Правец


Ремонт на сградата на ГПЧЕ”Ал.Константинов” и ОУ“В.Левски” - гр.Правец


919 396,33


0,00

919 396,33


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/121


община Горна Малина


Ремонт и реконструкция на образователната инфраструктура в община Горна Малина

977 357,17
0,00

977 357,17
Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/132


Община Генерал Тошево


Обновяване, ремонт и реконструкция на материално-техническата и спортна база на СОУ „Н. Й. Вапцаров” и ОУ „Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево и благоустрояване на прилежащите им дворове

998 753,20
0,00

998 753,20
Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/093


Община Елхово


Подобряване инфраструктурата на Гимназия ”Св.Климент Охридски” и Професионална гимназия ”Стефан Караджа” град Елхово, община Елхово

932 169,050,00

932 169,05

Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/131


Община Кочериново


Подобряване на образователната инфраструктура в Община Кочериново


990 600,43


0,00

990 600,43


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/143


Община Братя Даскалови


Повишаване на енергийната ефективност в ОУ “Христо Ботев” с.Братя Даскалови и ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Черна гора


806 064,6


0,00

806 064,6


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/147


Община Бойчиновци


Ремонт и топлотехническо саниране на училищата в гр. Бойчиновци, с. Владимирово и с.Лехчево


939 220,09


0,00

939 220,09


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/064


Община Цар Калоян


Реконструкция и модернизация на СОУ „Хр. Ботев” гр. Цар Калоян


791 418,92


0,00

791 418,92


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/078


Община Кула


Въвеждане на интерактивно обучение в СОУ”В.Левски” гр.Кула, обл.Видин

312 592,82
0,00

312 592,82
Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/109


Община Елена


Подобряване качеството на жизнена и работна среда в СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена чрез реконструкция и модернизация на сградите му, повишаване на енергийната им ефективност и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение

997 284,06


0,00

997 284,06


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/083


Община Малко Търново


Подобряване условията за образование и обучение в СОУ „Васил Левски” - гр. Малко Търново


880 344,08


0,00

880 344,08


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/101


Община Любимец

Обновяване и модернизация на ЦДГ „Рай І” , ЦДГ „Рай ІІ” и детска ясла


961234,36

0,00

961234,36

Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11BG161РО001/4.1-01/2007/094


Община Полски Тръмбеш


Строително-монтажни работи и обновяване на сградата на СОУ „Ц. Церковски” гр. П. Тръмбеш


993 150,07


0,00

993 150,07


Заличен съгласно Решение № РД-02-14-2140/24.10.11

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница