Решение на Ръководителя на уо на опррДата25.07.2016
Размер155.42 Kb.
#5518
Списък на класираните проектни предложения, които не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на финансовия ресурс, по реда на тяхното класиране съгласно Решение на Ръководителя на УО на ОПРР
Схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”


Номер на проектно предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Резултат

Съфинанси-ране от ЕФРР – 85 % (в лв.)

Собствен принос на кандидата – 15 % (в лв.)

Общо допустими разходи по проекта

Допълнителен собствен ФП над 15%

Общ размер на проекта

1

BG161PO001-4.1.03-0022

Община Доспат

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ПГ "Васил Левски, гр. Доспат

68,00

804 106,90

141 901,22

946 008,12

 

946 008,12

2

BG161PO001-4.1.03-0035

Община Хисаря

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Пинокио", ЦДГ "Дъга", ОУ "Климент Охридски", град Хисаря и ОУ"Христо Ботев" с. Красново, Община Хисаря

68,00

459 581,48

81 102,62

540 684,10

 

540 684,10

3

BG161PO001-4.1.03-0089

Община Тетевен

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователнатата инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване

67,50

993 581,64

175 337,94

1 168 919,58

1 957,79

1 170 877,37

4

BG161PO001-4.1.03-0004 

 Община Чупрене

Енергоефективни мерки в ОУ "Академик Михаил Димитров" и ОУ "Христо Ботев", община Чупрене

66,00

333 287,40

58 815,42

392 102,82

 

392 102,82

5

BG161PO001-4.1.03-0034

Община Ветрино

Повишаване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Васил Левски" и СОУ "Хр.Ботев" с.Ветрино

66,00

517 125,28

91 257,40

608 382,68

 

608 382,68

6

BG161PO001-4.1.03-0087

Община Криводол

Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ "Васил Левски" с.Ракево

66,00

428 998,81

75 705,67

504 704,48

17 617,43

522 321,91

7

BG161PO001-4.1.03-0043

Община Сапарева баня

Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ "Хр.Ботев", гр.Сапарева баня

65,50

469 857,53

82 916,04

552 773,57

 

552 773,57

8

BG161PO001-4.1.03-0060

Община Белоградчик

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Хр.Ботев", гр.Белоградчик и ОУ "Васил Априлов" с. Рабиша, община Белоградчик

65,00

760 955,42

134 286,24

895 241,66

2 365,04

897 606,70

9

BG161PO001-4.1.03-0054

Община Кочериново

Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново

64,00

559 060,95

98 657,81

657 718,76

40 223,07

697 941,83

10

BG161PO001-4.1.03-0069

Община Джебел

Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ "Хр.Ботев", гр.Джебел

64,00

928 206,32

163 801,11

1 092 007,43

 

1 092 007,43

11

BG161PO001-4.1.03-0076

Община Мизия

Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община Мизия

64,00

695 589,16

122 751,02

818 340,18

 

818 340,18

12

BG161PO001-4.1.03-0088

Община Златица

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "П.Хилендарски" и ОДЗ "Вяра, надежда и любов" гр.Златица

64,00

293 340,49

51 765,98

345 106,47

 

345 106,47

13

BG161PO001-4.1.03-0018

Община Ивайловград

Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ 1 -кв.379, кв.58, гр.Ивайловград

63,50

557 691,41

98 416,12

656 107,53

 

656 107,53

14

BG161PO001-4.1.03-0029

Община Чавдар

Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ЦДГ "Щастливо детство", с. Чавдар

63,50

535 815,01

94 555,60

630 370,61

 

630 370,61

15

BG161PO001-4.1.03-0082

Община Берковица

Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност

63,50

739 660,33

130 528,57

870 188,90

 

870 188,90

16

BG161PO001-4.1.03-0085

Община Лесичово

Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ "Слънчице" с.Калугерово и ОУ "Кочо Честимински" с.Динката, община Лесичово

63,50

700 139,82

123 554,09

823 693,91

 

823 693,91

17

BG161PO001-4.1.03-0031

Община Болярово

Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки енергийна ефективност

62,50

792 125,43

139 786,85

931 912,28

51 829,64

983 741,92

18

BG161PO001-4.1.03-0047

Община Пордим

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищни заведения и детски градини в община Пордим

62,50

902 968,15

159 347,32

1 062 315,47

 

1 062 315,47

19

BG161PO001-4.1.03-0096

Община Белица

Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура в община Белица - ОУ "Паисий Хилендарски" с.Краище

62,50

354 240,86

62 513,09

416 753,95

 

416 753,95

20

BG161PO001-4.1.03-0012

Община Трън

Община Трън: с отговорност към бъдещето.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Гео Милев", гр.Трън

62,00

489 608,78

86 401,55

576 010,33

 

576 010,33

21

BG161PO001-4.1.03-0042

Община Димово

Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев", ЦДГ "Снежанка" с.Гара Орешец и ОДЗ "Кокиче" с.Арчар, община Димово

62,00

780 530,39

137 740,66

918 271,05

 

918 271,05

22

BG161PO001-4.1.03-0055

Община Свиленград

Нов дом за повече детски усмивки

61,50

467 814,32

82 555,47

550 369,79

25 116,48

575 486,27

23

BG161PO001-4.1.03-0061

Община Царево

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Царево

61,50

318 043,86

56 125,37

374 169,23

606 874,32

981 043,55

24

BG161PO001-4.1.03-0062

Община Стрелча

Подобряване на енергийна ефективност на общински образователни институции - ЦДГ "д-р Стайко Стайков" и НУ "П.Хилендарски", община Стрелча

61,50

523 489,56

92 380,50

615 870,06

 

615 870,06

25

BG161PO001-4.1.03-0071

Община Кнежа

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "В.Левски" гр.Кнежа и ОУ "Хр.Ботев" с.Бреница, община Кнежа

61,50

602 711,57

106 360,87

709 072,44

 

709 072,44

26

BG161PO001-4.1.03-0005 

община Брацигово

Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ "Народни Будители", НУ "Васил Петлешков" и ОДЗ "Божура Фурнаджева"

61,00

874 841,94

154 383,88

1 029 225,81

 

1 029 225,81

27

BG161PO001-4.1.03-0033

Община Суворово

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Буратино" гр.Суворово

61,00

387 658,96

68 410,40

456 069,36

 

456 069,36

28

BG161PO001-4.1.03-0045

Община Мадан

Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ "Отец Паисий" гр.Мадан

61,00

561 835,07

99 147,36

660 982,43

236 710,50

897 692,93

29

BG161PO001-4.1.03-0063

Община Момчилград

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "д-р Петър Берон" гр.Момчилград

61,00

994 631,07

175 523,14

1 170 154,21

136 334,73

1 306 488,94

30

BG161PO001-4.1.03-0092

Община Котел

Подобряване състоянието на образователната инфраструктура чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в три основни училища в селата Ябланово, Тича и Градец

61,00

646 015,81

114 002,80

760 018,61

68 027,75

828 046,36

31

BG161PO001-4.1.03-0065

Община Левски

Подобряване на образователната инфраструктура в община Левски

61,00

738 337,05

130 294,78

868 631,83

 

868631,83

32

BG161PO001-4.1.03-0020

Община Каварна

Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла "Щастливо детство"-гр. Каварна

60,50

200 766,97

35 429,46

236 196,43

 

236 196,43

33

BG161PO001-4.1.03-0051

Община Пирдоп

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Саво Савов" гр.Пирдоп, община Пирдоп

60,50

629 023,29

111 004,10

740 027,39

 

740 027,39

34

BG161PO001-4.1.03-0057

Община Горна Малина

Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина

60,50

895 121,83

157 926,67

1 053 084,50

 

1 053 084,50

35

BG161PO001-4.1.03-0002 

 Община Бойчиновци

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Владимир Минчев", с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР, свързани с тях

60,00

479 199,74

84 564,63

563 764,41

 

563 764,41

36

BG161PO001-4.1.03-0011

Община Ихтиман

Присъединяване към централната топлопреносна мрежа на гр.Ихтиман, изграждане на ВОИ, вентилация, климатизация и саниране на ОУ "Св.св.Кирил и Методии" гр.Ихтиман

60,00

818 446,62

144 431,75

962 878,37

144 401,31

1 107 279,68

37

BG161PO001-4.1.03-0070

Община Хаджидимово

Инвестиции в устойчиво развитие на община Хаджидимово - чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни институции - ЦДГ "Надежда", ЦДГ "Незабравка" с.Копривлен и ЦДГ "Пролет" с.Абланица

60,00

701 579,31

123 808,12

825 387,43

11 825,53

837 212,96Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница