Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 гДата25.07.2016
Размер20.48 Kb.
ТипРешение
Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) - Обединено кралство) - The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(Дело C-388/07)1

(Директива 2000/78 - Равно третиране в областта на заетостта и професиите - Дискриминация въз основа на възраст - Уволнение на основание пенсиониране - Обосноваване)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)Страни в главното производство

Ищец: The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)

Ответник: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Предмет

Преюдициално запитване - High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Тълкуване на член 2, параграф 2 и член 6, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7) - Приложно поле - Национални разпоредби, които позволяват на работодателите да уволняват работници или служители на възраст 65 г. или повече на основание пенсиониранеДиспозитив

Национална правна уредба като установената в член 3, член 7, параграфи 4 и 5, както и в член 30 от Правилника относно равенството в областта на заетостта (възраст) от 2006 г. (Employment Equality (Age) Regulations 2006) попада в приложното поле на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите.

Член 6, параграф 1 от Директива 2000/78 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална мярка, която подобно на член 3 от разглеждания в главното производство правилник не съдържа точно изброяване на целите, обосноваващи възможността за дерогиране на принципа за забрана на дискриминацията, основана на възраст. При все това посоченият член 6, параграф 1 допуска възможност за дерогиране на този принцип само за мерките, които са обосновани от законосъобразни цели, свързани със социалната политика като тези относно заетостта, трудовия пазар или целите на професионалното обучение. Националният съд трябва да провери дали разглежданата в главното производство правна уредба отговаря на такава законосъобразна цел и дали предвид правото на преценка, с което разполагат държавите-членки в областта на социалната политика, националният законодателен или регулаторен орган е можел законосъобразно да приеме, че избраните средства са подходящи и необходими за постигането на тази цел.

С член 6, параграф 1 от Директива 2000/78 на държавите-членки се предоставя възможността да предвидят в рамките на националното право определени форми на разлика в третирането на основа на възраст, когато са "обективно и обосновано" оправдани от законосъобразна цел като политиката по заетостта, трудовия пазар или целите на професионалното обучение и когато средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. Той предвижда за държавите-членки тежестта да установят законосъобразния характер на посочената като оправдание цел, като прилагат високи изисквания за доказване. Не трябва да се отдава особено значение на обстоятелството, че употребеният в член 6, параграф 1 от посочената директива термин "обосновано" не се съдържа в член 2, параграф 2, буква б) от същата.____________

1 - ОВ C 283, 24.11.2007 г.
Каталог: progress2009 2010 -> images -> stories -> materiali -> Reshenia%20na%20Sada%20na%20Evropeiskite%20obstnosti-ECJ
Reshenia%20na%20Sada%20na%20Evropeiskite%20obstnosti-ECJ -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
Reshenia%20na%20Sada%20na%20Evropeiskite%20obstnosti-ECJ -> Решение на Съда от 22 април 1997 г към кратка библиографска справка Celex номер 61995J0180 Автентичен език Немски език Дати
materiali -> Психологическите измерения на дискриминацията
Reshenia%20na%20Sada%20na%20Evropeiskite%20obstnosti-ECJ -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница