Решение на всяка от двете задачи носи по 50 точки. Въпроси 1Дата24.07.2016
Размер16.82 Kb.
#3788
ТипРешение
Математически Звезди

Пловдив 2009

Шести клас


Темата включва 8 въпроса и 2 задачи. За всеки въпрос трябва да посочите

числов отговор с не повече от три цифри; ако той е верен, печелите 10 точки.Пълното решение на всяка от двете задачи носи по 50 точки.
Въпроси
1. Кое е най-голямото естествено число, което е делител на 2009 и има нечетен брой естествени делители?
2. Успоредник има страни 10 см и 6 см, а една от височините му е 8 см. На колко кв. см е равно лицето му?
3. Брат може да обере череша за три чáса и половина, а ако сестра му помага, ще успеят за два чáса. За колко минути сестрата ще обере сама черешата?
4. Футболна топка е съшита от 20 бели шестоъгълни парчета с обиколка по 24 см всяко и още 12 черни петоъгълни парчета. Колко см е общата дължина на шевовете?5. Във всяко от деветте полета на десния квадрат трябва да се постави по цифра, така че на всеки ред и на всеки стълб да се среща всяка от цифрите 1, 2 и 3. По колко различни начина може да се направи това?
6. В един клас момичетата били 40% от всички ученици. Ако отсъстват 15 от момчетата, момичетата ще са 80% от всички присъстващи. Колко момичета има в този клас?
7. Боян всеки ден се качва по стълба с девет стъпала; когато поиска, той може да прескача отделни стъпала или да прескача по две стъпала наведнъж. По колко различни начина може да се качи Боян по стълбата?
8. Кое е най-голямото трицифрено число, даващо остатък 2 при деление на 4, остатък 3 при деление на 5 и остатък 4 при деление на 6?
Задача А. В редицата 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, ... всяко число след третото е сбор на последните три числа преди него. Колко от първите 2009 числа в тази редица са кратни на 3?
Задача Б. а) Разположете 9 различни естествени числа в полетата на таблица 3х3, така че по всеки ред и по всяка колона произведението на числата да е 216.

б) Разположете 16 различни естествени числа в полетата на таблица 4х4, така че по всеки ред и по всяка колона произведението на числата да е 66.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница