Решение на зададени задачи Изготвил: Галина Валентинова Томова Проверил: Гл ас. Васил Бозев Фак. №21131151страница2/3
Дата20.11.2023
Размер467.45 Kb.
#119358
ТипРешение
1   2   3
Галина Томова фак. №21131151
Свързани:
kultivirano otglezdane bilki
Условие 1: С колко се подобрява времето за обслужване, когато трудовия стаж се увеличава с 1 година?


b=83,06
b1=-5,15
Отговор: Коефициентът на регресия b1 ни показва с колко се увеличава резултативната променлива (време за обслужване на 10 клиента – в минути) при промяна на факторната (трудов стаж на работника – в години) с една единица. В нашия случай b1 е с отрицателен знак, което означава, че при увеличение на трудовия стаж с 1 година, времето за обслужване на 10 клиента намалява с 5,15 минути, по точно с 5 минути и 9 секунди.
Условие 2: Намерете какво би било времето за обслужване на 10 клиента при трудов стаж на работника от 6 години (прогноза)?Отговор: Според данните с които разполагаме и построеният регресионен модел, времето за обслужваме на 10 клиента при трудов стаж на работника от 6 години би следвало да е 52,16 минути, по точно 52 минути и 9 секунди.
Условие 3: Проверете, дали избрания линеен модел е адекватен?

  1. Дефинираме хипотезите:

H0: Липсва зависимост между трудовия стаж на работника и времето за което той обслужва 10 клиента.
H1: Налице е закономерна зависимост между трудовия стаж на работника и времето за което той обслужва 10 клиента.

  1. Определяме риска за грешки първи род: алфа=0,05 (5%)

  2. Определяме критерия за проверка: Тест на Фишер (F-test).

  3. Изчисляваме емпиричната характеристика на теста F[em]., където Xsr и Ysr са средните аритметични на признаците.  1. Определяне на теоретичната характеристика F[T]

Теоретичната стойност F[T] на F-критерия се установява при (p– брой коефициенти; p=2) (1) Избраното критично равнище на значимост (риск за грешка първи род “α”)
(2) Степени на свобода в числителя: df1=p-1=1
(3) Степени на свобода в знаменателя: df2=n-p=n-2


  1. Решение: Тъй като емпиричната характеристика на теста е по-голяма от теоретичната, то нулевата хипотеза може да се отхвърли.

Извод: При риск за грешка 5% и по данни за извадката от 7 единици може да се твърди, че между стажа на работниците и времето необходимо им за обслужването на клиенти е налице закономерна зависимост и линейният модел е адекватен.


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница