Решение по нахд №94/2013 г по описа на епрс елинпелинската районна прокуратура е внесла предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от нк наДата13.10.2018
Размер42.5 Kb.
#84998
ТипРешение
МОТИВИ

към решение

по НАХД № 94/2013 г.

по описа на ЕПРС
Елинпелинската районна прокуратура е внесла предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК на Ю. С. П., роден на ****** г. в гр.С. , средно образование, женен, неосъждан, безработен, живущ: гр.Е. П. , общ.Е. П. , Софийска област, ул., , ЕГН **********.

Поддържа се, че обвиняемият е извършил престъпление по чл.325, ал.1 от НК, като: На 10.07.2010 год. около 17.00 часа на пътя Е. П. -ПП6 /републикански път/ в с.Григорево, Софийска област, пред дома на Г. Д. М. е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е отправил обидни думи и заплахи и е нанесъл побой на Г.Д.М. от с.Григорево, Софийска област, с което му е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата, оток и мораво-синкаво кръвонасядане на челото над дясната вежда, с две дълбоки драскотини с дължини по около 0,5 см в същия участък; разкъсно-контузна рана в областта на вътрешния край на дясната вежда с дължина 1 см; оток и кръвонасядане на клепачите на двете очи; кръвонасядане по гърба на носа; контузия и охлузване по устните на устата, които причинили на пострадалия временно разстройство на здравето, не опасно за живота.

Посочва се, че П. не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV, глава VІІІ от НК и за извършеното умишлено престъпление е предвидено наказание “Лишаване от свобода” до две години или пробация, както и обществено порицание.

Обвиняемият не се явява в съдебно заседание, представлява се от защитника си адв.Г., който моли съдът да наложи на подзащитния му минимално наказание.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:
ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА :

На 09.07.2010 г. синът на обвиняемия Ю. С. П. навършвал една година и по този повод в дома на свидетеля И.А.И. от 19,30 до 24.00 часа имало празненство с оркестър, фойерверки и гости. Съседите били уведомени, но подали сигнал на тел.112 за наршаване на нощната тишина, поради което на място два пъти пристигали служители на РУП Е. П. . Имотите на свидетелите И.И. и Г. М. се намират на пътя Е. П. – подбалкански път – ПП6, като ги дели една улица с уширение и двамата се познавали като дългогодишни съседи. На 09.07.2010 г. свидетелят М. за пръв път видял обвиняемия Ю. П. да се разхожда по улицата. На 10.07.2010 г. около 17.00 часа, свидетелят М.излязъл на улицата пред дома си в с.Григорево, намиращ се на Подбалкански път ПП6 и застанал на едно мостче, изградено над вада с дълбочина 50 см, която дели дома му от пътното платно. По същото време обвиняемият Ю. П. пътувал от гр.Е. П. към с.Григорево с л.а. „Мерцедес” и като видял св.Г.М. спрял и тръгнал към него, като го обиждал с цинични епитети и го заплашвал, че ще му отреже краката, ако още веднъж повика полиция, след което му нанесъл удари с ръка в областта на главата, вследствие на което свидетелят М. паднал във вадата. В това време към обвиняемия и свидетелят М. се приближавали полицаи – свидетелите Ч. и С. и граждани, които видяли разправията. Полицаите разтървали обвиняемия и свидетелят М., като завели св.М. до ФСМП – гр.Е. П. , а свидетелят И.И. и неговите гости издърпали обвиняемия Ю. П. настрани и така конфликта бил преустановен.

По делото е изслушана тройна съдебно-медицинска експертиза от която се установява, че нанесените удари на свидетеля М. са му причинили следните наранявания: контузия на главата, оток и мораво-синкаво кръвонасядане на челото над дясната вежда, с две дълбоки драскотини с дължини по около 0,5 см в същия участък; разкъсно-контузна рана в областта на вътрешния край на дясната вежда с дължина 1 см.; оток и охлузване по устните на устата, които причинили на пострадалия временно разстройство на здравето, не опасно за живота – лека телесна повреда.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на следните доказателства – протоколи за разпити на свидетели; медицинско направление от 28.VІІ.2010 г.; медицинско направление от 29.07.2010 г.; електроенцефалограма на Георги Дечов Маринов; съдебно-медицинско удостоверение № 217/2010 г. издадено от КСМД при УМБАЛ „Александровска”; съдебномедицинско удостоверение № С-260/2010 г. издадено от ЦСМД при МФ С. ; ежедневна ведомост; при РУП Е. П. ; График на служителите от Пътен контрол при РУП Е. П. ; месечен график на служителите от отделение ООР при РУП Е. П. ; писмо № 2790/2010 г. на РУП Е. П. ; протоколи за предупреждение от 10.07.2010 г. два броя; протокол за предупреждение от 09.07.2010 г.; писмо № 721/29.06.2011 г. по описа на ЕПРП; писмо № 2790/13.07.2010 г. по описа на РУП Е. П. ; допълнение към съдебномедицинско удостоверение № С-260/2010 г. издадено от ЦСМД при МФ С. ; определение № 58/23.01.2012 г. постановено по ЧНД 5/2012 г по описа на ЕПРС; извадка от книгата за съобщения при РУП Е. П. ; писма до директора на Национална система 112; писмо № 23117/05.10.2012 г. по описа на Космо България Мобайл ЕАД; писмо № 21235/08.10.2012 г. по описа на Виваком и справка към него; писмо № 3883/09.10.2012 г. по описа на Национална система 112; писмо № 25721/29.12.2012 г. по описа на Мобилтел ЕАД; определение № 43/06.02.2013 г. по ЧНД № 27/2013 г. по описа на ЕПРС; съдебно-медицинска експертиза, тройна съдебно-медицинска експертиза; справка за съдимост.ПРАВНИ ИЗВОДИ :

Обвиняемият е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл.325, ал.1 от НК, като: На 10.07.2010 год. около 17.00 часа на пътя Е. П. -ПП6 /републикански път/ в с.Григорево, Софийска област, пред дома на Г.Д.М. е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е отправил обидни думи и заплахи и е нанесъл побой на Г.Д.М. от с.Григорево, Софийска област, с което му е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата, оток и мораво-синкаво кръвонасядане на челото над дясната вежда, с две дълбоки драскотини с дължини по около 0,5 см в същия участък; разкъсно-контузна рана в областта на вътрешния край на дясната вежда с дължина 1 см; оток и кръвонасядане на клепачите на двете очи; кръвонасядане по гърба на носа; контузия и охлузване по устните на устата, които причинили на пострадалия временно разстройство на здравето, не опасно за живота.


ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА – подсъдимият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като е имал непристойно поведение в присъствието на множество хора, включително служители на полицията и е нанесъл пред тях удари на свидетеля Маринов обиждал го е и го е заплашвал.
ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА – подсъдимият е извършил деянието виновно, при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Подсъдимият е извършил деянието със съзнанието, че използвайки обидни думи и заплахи и нанасяйки побой по отношение на свидетеля М. нарушава обществения ред и с това ще предизвика, възмущение в присъстващите наоколо граждани. Съзнавал е, че действията му са насочени към смущаване на реда, установен в страната и общественото спокойствие. С поведението си обаче подсъдимият е искал или допускал настъпването на тези общественоопасни последици.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ С НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ:
Съдът намери, че са налице всички визирани в чл.78а от НК предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на обвиняемия Ю. С. П. – същият не е осъждан за престъпление от общ характер. С престъплението не са причинени имуществени вреди на трети лица.

При определяне на наказанието съдът взе предвид сравнително ниската степен на обществена опасност на обвиняемия, неговото семейно и материално положение и имотно състояние – същият не работи и не реализира доходи по трудово правоотношение. Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства съдът отчете изразеното разкаяние и съжаление за извършеното, добрите характеристични данни на обвиняемия, както и факта, че това е изолиран случай в неговия живот. С оглед изложеното съдът наложи административно наказание глоба от в минимален размер от 1000.00 лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът осъди Ю. С. П., ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 460.00 лева, съставляващи заплатени възнаграждения за вещи лица.

По изложените съображения съдът постанови решението си.
Районен съдия:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница