Решение по следните спорни въпроси на производството за съдебна делбаPdf просмотр
страница1/5
Дата10.05.2024
Размер379.96 Kb.
#121207
ТипРешение
  1   2   3   4   5
ТР 1 2004 съдебна делба


ТР № 1 ОТ 19.05.2004 Г. ПО ГР. Д. № 1/2004 Г, ОСГК НА ВКС Докладчик съдия Емануела Балевска Председателят на Върховният касационен съд на основание чл. 88 и чл. 90, алт
ЗСВ е направил предложение до Общото събрание на Гражданската колегия да
постанови тълкувателно решение последните спорни въпроси на производството
за съдебна делба
1. Абсолютна или относителна е недействителността по чл. 76 ЗН и можели на нея да се позоват не само в делбеното, но и в други производства, както и трети лица, а не само сънаследниците под формата на правоизключващо възражение.
2. Легитимирани лиса да се позовават на чл. 76 ЗН съделителите повисящ делбен процес, които са прехвърлили собствената си наследствена идеална частна лице, непритежаващо права в наследството.
3. Завещание на селскостопански имоти, извършено след тяхното включване в ТКЗС или други образувания въз основана тях селскостопански организации, собствеността върху която се възстановява имали действие за тези имоти, ако наследството на завещателя е било открито преди обявяване противоконституционността на разпоредбата на чл. а ЗН относно тези завещания ДВ, бр. 21/1996 г.
4. Допустима ли е конкуренция между бившите съпрузи на неподеляемо жилище, съпружеска имуществена общност, когато на всеки от тях е възложено упражняването на родителки права върху родените от брака непълнолетни деца чл. 288, ал. 2 ГПК.
5. Към кой момент се преценява непълнолетието народените от брака деца при делба на неподеляемо жилище между бившите съпрузи като предпоставка за възлагането му- към предявяване на искането или към поставянето на имота в дял.
6. Допустимо ли е приложението на чл. 288, ал. 2 ГПК, когато родените от брака деца са пълнолетни, но на единия съпруг е възложено настойничество или попечителство върху тях поради поставянето им под пълно или ограничено запрещение.
7. При какви нови условия се извършва възлагане на неподеляем жилищен имот по чл.
288, ал. 3 ГПК и по какъв ред при конкуренция за възлагането му се определя приоритета на предложилия най-висока цена между конкуриращите се съделители. В какво съотношение се намира възлагането по чл. 288, ал. 3 с това по чл. 288, ал. 2 ГПК.
8. Намирали приложение чл. 288, ал. 3 ГПК при комбинирана съсобственост на неподеляемото жилище, която е възникнала не само по наследяване, но и по друг способ например сделка за част от имота и съделителят има двойно качество на наследник и приобретател по такава сделка.
9. Към кой момент се прави преценката за наличие на предпоставките по чл. 288, ал. 3
ГПК когато неподеляемият делбен имот е предметна две или повече наследства, открити в различно време.


10. При обезсилване по право на възлагането на неподеляем жилищен имот при неплащане в срок на уравнението можели да се прави възражения за извинителни причини за неспазване на срока и можели съдът, преди изнасяне на имота на публична продан въз основана възражение, подкрепено от доказателства, да направи преценка, че срокът заплащане е спазени възлагането не е обезсилено.
11. Необходим ли е изричен диспозитив в решението, с което да се констатира обезсилването на възлагането на неподеляемото жилище и този диспозитив как следва да се постанови- в самостоятелно решение или заедно с решението по чл. 288, ал. 7
ГПК.
12. Кога следва да бъде направена новата възлагателна претенция по чл. 288, ал. 7 ГПК за да се приеме, че е спазен срока за своевременното и предявяване по чл. 288, ал. 5
ГПК или след обезсилване на възлагането по чл. 288, ал. 7 ГПК, както и по каква оценка ще се извърши изкупуването на имота определената при първоначалното възлагане или по тази след обезсилването му.
13. Ако след заплащане на уравнението, възложеният имот е прехвърлен на трето лице, отмяната на решението за неговото възлагане по чл. 231 ГПК можели да се отрази на правото на собственост на приобретателя по сделката и при какви условия.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница