Решение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на инфраструктурните услуги на Microsoft Active Directory и услугите за електронна поща на Microsoft Exchange ServerДата12.02.2017
Размер62.66 Kb.
ТипРешение
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАутвърдил:

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

изпълнителен директор

на Агенция по вписванията

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Редизайн и миграция на MS Active Directory и Exchange” 1. Предмет на поръчката

Изпълнителят следва да извърши услуги за редизайн и миграция на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange в ИТ инфраструктурата на Агенция по вписванията. 1. Технически изисквания към изпълнение на поръчката

В обхвата на услугите е необходимо да се извърши:


Детайлен анализ и изготвяне на доклад/техническо задание


 • Извършване на детайлен анализ на изградената AD и Microsoft Exchange Server инфраструктура в средата на Агенция по вписванията

 • Изготвяне на детайлен доклад/техническо задание за извършване на миграция на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server

 • Изготвяне на детайлен доклад/техническо задание за извършване на редизайн на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server

 • Изготвяне на детайлен доклад/техническо задание за извършване на дизайн и имплементиране на решение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на инфраструктурните услуги на Microsoft Active Directory и услугите за електронна поща на Microsoft Exchange Server.


Миграция на Microsoft Active Directory


 • Определяне на FSMO ролите в настоящата AD инфраструктура

 • Определяне на Domain Functional Level и Forest Functional Level в настоящата AD инфраструктура

 • Извършване на инсталация на операционни системи Windows Server за нуждите на миграцията

 • Разширяване на функционалната схема на Microsoft Active Directory посредством стандартни програмни средства на Microsoft Windows Server

 • Промотиране на новоинсталираните сървъри в Microsoft Active Directory роля

 • Извършване на репликация на обектите от Microsoft Active Directory между съществуващата и новата инфраструктура

 • Извършване на миграция за FSMO ролите към новата AD инфраструктура

 • Прехвърляне на нужните роли върху новите домейн контролери или при необходимост на други сървъри, като се гарантира минимална необходимост от промяна на конфигурациите на останалата част от информационната инфраструктура

 • Премахване на домейн контролерите не подлежащи на ъпгрейд

 • Покачване на функционалното ниво на Domain Functional Level

 • Извършване на функционални тестове за извършената миграцияМиграция на Microsoft Exchange Server


 • Извършване на детайлна проверка на логове, версия и структура на наличната Microsoft Exchange Server инфраструктура

 • Извършване на инсталация на операционни системи Windows Server за нуждите на миграцията

 • Извършване на инсталация на Microsoft Exchange Server за нуждите на миграцията

 • Извършване на предварителна конфигурация на Microsoft Exchange Server инфраструктурата, за целите на последваща миграция (миграция на новата база с пощенски кутии, конфигуриране на конектори, проверка на работоспособността на услугата)

 • Извършване на миграция на Microsoft Exchange Server към новата инфраструктура:

  • Извършване на операции по репликация на календари и задачи

  • Извършване на операции по репликация на споделени папки

  • Пренастройка на служебни записи

  • Релокация на пощенски кутии

  • Релокация на адресни книги

 • Извършване на функционални тестове за извършената миграцияРедизайн на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server
Съгласно изготвен от Изпълнителя и приет от Възложителя детайлен доклад/техническо задание за извършване на редизайн на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server да се извърши при необходимост:

 • Преструктуриране на потребители и групи в Microsoft Active Directory

 • Преструктуриране на групови политики в Microsoft Active Directory

 • Преструктуриране на установени права за достъп до мрежови ресурси

 • Преструктуриране на правила за изпращане и получаване на имейл съобщения в Microsoft Exchange Server

 • Преструктуриране на права за достъп до календари, пощенски кутии и задачи

Дизайн и имплементиране на решение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на инфраструктурните услуги и услуги за електронна поща.


 • Целта е да бъде изготвен дизайн и план за имплементиране на решение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на инфраструктурните услуги и услуги за електронна поща, по разработена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърдена от ВЪЗЛОЖЕТЕЛЯ процедура.

 • Услугите, които трябва, като минимум, да се обхванат от плана за архивиране/възстановяване са: Активна директория Windows Server 2012 и Система за електронни съобщения Exchange Server 2013.

 • Планът за архивиране/възстановяване трябва да е изготвен така, че да се базира на най-добрите практики за архивиране и възстановяване за всяка от услугите.

 • Процедурите за архивиране и възстановяване трябва да са разработени така, че да позволяват както частично възстановяване на обект (потребител, пощенска кутия, ел. съобщение или хранилище на пощенски кутии) така и цялостно възстановяване на сървър или услуга при тотално бедствие.

 • В резултат от изпълнението на дейността, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва успешно да е приложил новосъздадения дизайн за архивиране/възстановяване на новите услуги върху обновената инфраструктура.

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на ВЪЗЛОЖЕТЕЛЯ и документ – „Дизайн, план и процедура за архивиране/възстановяване на инфраструктурни услуги – Active Directory и Exchange”.


Поддръжка на Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server за една година
Изпълнителят следва да извърши следните дейности при възникване на необходимост във връзка с поддръжката на Microsoft Active Directory:

 • Отстраняване на проблеми при интегрираното използване на всички елементи на системата /AD, DNS, LDAP и др./;

 • Отстраняване на проблеми свързани с неработоспособност на операционната система на домейн контролерите при зареждане на операционна система (син екран);

 • Отстраняване на проблеми при репликирането на базата на активната директория между домейн контролерите;

 • Отстраняване на проблеми при верифицирането на потребителите (невъзможност за логване с име и парола);

 • Отстраняване на проблеми при прилагането на зададените групови политики;

 • Отстраняване на проблеми при изпълнението на заявките от потребителите за name resolution;

Изпълнителят следва да осигури поддръжка на Microsoft Exchange Server: • Отстраняване на проблеми при невъзможност за изпращане на електронни съобщения.

 • Отстраняване на проблеми при интегрираното използване на всички елементи на системата /POP3, IMAP, MAPI и др./;

 • Отстраняване на проблеми свързани с неработоспособност на операционната система на Microsoft Exchange Server при зареждане на операционна система (син екран);
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Стр. от

за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Редизайн и миграция на MS Active Directory и Exchange

Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница