Решение за емитиране на собствени облигации. Това решение се състой от основни пунктове на облигационния заем. А именно това састраница1/5
Дата22.04.2022
Размер48.63 Kb.
#114145
ТипРешение
  1   2   3   4   5
bankowo schetowodstwoМЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Задочно обучение


Специалност “Счетоводство и Одитинг”
Учебна дисциплина “ Банково счетоводство”
КУРСОВА РАБОТА:


Счетоводно отчитане на банковите облигационни заеми


Изготвил: Проверил:

Илияна Богданова Герова проф. Георги Баташки


Фак. № 26622
София
20.12.2021г.
Банковите облигационни заеми са форма на привлечен чужд капитал. Този капитал е под формата на парични средства и източници могат да бъдат акционерни дружества, държавата или общините. Банките в качеството си на акционерни дружества имат шанс да увеличат чуждия привлечен капитал именно чрез облигационните заеми. Този чужд капитал е нужен за протичането на активни банкови операции.
Съществува предварително платим определен срок за облигационните заеми. Възможно е този срок да бъде няколко години. За разлика от средствата по различните открити сметки в банките, добитите парични средства от този тип заеми са платими само след изтичане на предварително платимия определен срок. Изключение от това условие има само в случаи на взаимно съгласие между банката емитирала облигациите и облигаторите, собственици на самите облигации за предварително погасяване.
Общото събрание на акционерите в банката може да вземе решение за емитиране на собствени облигации. Това решение се състой от основни пунктове на облигационния заем. А именно това са:

 1. Размер на заема;

 2. Брой и копюри на самите облигации;

 3. Лихвен процент;

 4. Падеж за погасяване;

 5. Условия за трансформиране на облигациите в акции;

Сумата на облигационния заем не надвишава половината от внесения собствен банков капитал. Решението прието от събранието на акционерите се обнародва в Държавен вестник.
На практика и теоритично има 2 метода за емитиране на облигационни заеми.

 1. Емисия чрез непосредствена продажба;

 2. Емисия чрез публична, предварителна подписка;

В България акционерните търговски банки емитират облигационни заеми и по двата метода.
Издаваните от банките облигации винаги имат точна номинална стойност. Тя бива отпечатана върху облигациите. Отпечатаната номинална стойност показва и стойността на дълга на банките емититращи облигациите към облигатерите. Облигациите биват продавани по номиналната им стойност или на цена различна от нея. Емисионен борсов курс е продажната цена на облигациите. Този курс е в директна зависимост от следните показатели на облигационният заем:

 • Лихва:

 • Падеж:

 • Периодичност на тиражиране;

Банките емитиращи техни облигационни заеми ги продават по следните борсови курсове: 1. „Ал пари“ – курс равен на номиналната стойност;

 2. „Над пари“ – курс по-голям от номиналната стойност;

 3. „Под пари“- курс по-нисък от номиналната стойност;

Търсенето на облигации се оформя от самите параметри на всеки облигационен заем. 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница